reklama

Plynové kondenzační kotle – jak fungují a jaké jsou jejich přednosti

Pokud chcete vytápět pohodlně, účinně a poměrně levně, pak jsou ideálním řešením kondenzační kotle. Vývoj a výroba těchto kotlů navíc odpovídají novým evropským směrnicím, které od letošního září stanovují minimální požadavky na účinnost a emisní limity pro spotřebiče určené k vytápění a ohřevu užitkové vody. Od září 2015 totiž již není možné vyrábět klasické plynové kotle s nuceným odtahem spalin.

Plynové kondenzační kotle – jak fungují a jaké jsou jejich přednosti

Jak funguje kondenzační kotel?

Konstrukce kondenzačních kotlů díky velké ploše výměníku (nebo dvou výměníků) umožňuje využít kondenzační teplo. Po předání primárního tepla ze spalin dochází k jejich dalšímu ochlazení až na teplotu, která se nachází pod hodnotou rosného bodu. Jestliže se teplota pohybuje v této oblasti, vodní pára obsažená ve spalinách kondenzuje, a tím je tepelná energie dodatečně předávána do topného systému. Kondenzační technika využívá navíc nejen latentní teplo, ale i primární tepelná energie je využita účinněji než u klasických kotlů.

Jak funguje kondenzační kotel?
Jak funguje kondenzační kotel?

Kondenzační kotel a jeho přednosti

V porovnání s klasickými kotli umožňuje kondenzační kotel redukovat spotřebu plynu až o 30% a snížit emise škodlivin NOx a CO. Kondenzační kotle jsou bezpečné, velmi tiché, efektivní a snadno nastavitelné. V kombinaci s regulátory, zaručují vždy správnou teplotu a maximální pohodlí.

Kondenzační kotel a jeho přednosti
Kondenzační kotel a jeho přednosti

Proč nahradit můj stávající kotel za kondenzační?

Nové evropské směrnice udávají tři nové cíle, kterých má být dosaženo do roku 2020:

  • snížit emise skleníkových plynů o 20%
  • zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie o 20%
  • zvýšit energetickou účinnost o 20%

Od září roku 2015 nové evropské směrnice stanoví minimální požadavky na účinnost a emisní limity pro spotřebiče pro vytápění a ohřev teplé vody. Po tomto datu běžné plynové kotle s nuceným odtahem spalin, které nesplňují nové požadavky, nebude možné vyrábět.

Proč nahradit můj stávající kotel za kondenzační?
Proč nahradit můj stávající kotel za kondenzační?

Plynové kondenzační kotle Protherm

Letité zkušenosti s výrobou plynových kotlů umožnily této značce využít některá účinná řešení, která se stala od letošního září standardem. Kromě pořízení a instalace nového kondenzačního kotle se lze spolehnout i na širokou síť servisních firem pracujících s touto značkou. Od února letošního roku je navíc možné zakoupit si v rámci uvedení kotle do provozu také certifikát prodloužené záruky na 5 let.

Další informace najdete na www.protherm.cz.

Publikováno: 12. 2. 2017, Autor: Vaillant Group (text a foto)