Účinnost topného systému

Předností bezproblémově provozovaného topného systému je účinnost, energetická úspora, nízké náklady na provozní paliva, spolehlivost a samozřejmě co nejdelší životnost. Zkrátka, každému by mělo jít o to, aby jeho topná soustava byla „zdravá“ a chod bezproblémový. K tomu je nutné odborné vyčištění, propláchnutí a ošetření přípravky zajišťujícími antikorozní ochranu a zamezení vzniku vápencových usazenin (vodního kamene) jak v průběhu topné sezóny, tak na jejím konci.

Účinnost topného systému

Nové systémy

Velmi často opakovanou chybou u nových systémů je, že se před plněním neprovádí chemické čištění, pouze proplach vodou. Přitom nové okruhy obsahují zbytky instalačních nečistot, tuky, oleje použité na konzervaci kovových komponent, zbytky olejů na vnitřních stěnách plastových potrubí, vzdušnou korozi a další nežádoucí prvky. To vše vede ke vzniku koroze a zanášení systému kalem, již od jeho prvotního provozování a snižuje to samozřejmě jeho efektivitu. Uvedené nečistoty také spotřebují nemalou část inhibitorů, aplikovaných do systému za účelem jeho ošetření.

Nové systémy
Nové systémy

Pro vyřešení těchto problémů slouží čistící přípravek SENTINEL X300, který se používá na vyčištění nových systémů a systémů do 6 měsíců stáří. X300 neodstraňuje pouze uvedené nečistoty, její důležitou funkcí je pasivace kovových povrchů, čímž zamezuje vzniku děrové koroze.

Nové systémy
Nové systémy

Systémy do 6 měsíců stáří

Vezmeme-li v úvahu systém, u něhož nebylo před jeho naplněním a zahájením provozu provedeno vyčištění a jeho stáří je do 6 měsíců, pak v něm zůstaly veškeré v předešlé kapitole popsané nečistoty a pomalu dochází ke škodám, které se zatím navenek nijak neprojevují. Vyčištění takového systému SENTINELEM X300 a jeho následné ošetření znamená investici do budoucna, protože takový systém bude stabilizovaný, provozně spolehlivější, efektivnější a projeví se to na jeho životnosti.

Systémy do 6 měsíců stáří
Systémy do 6 měsíců stáří

Starší topné soustavy

Ani u pravidelně odborně servisovaných topení nelze zcela vyloučit vznik koroze, kalů a usazenin. Proto dodavatel doporučuje topný okruh vyčistit a ošetřit nejen ve fázi jeho prvotního uvedení do provozu, ale i průběžně vždy při provádění oprav či při výměně jeho částí, např. kotle, čerpadla, radiátorů. Jen tak lze dosáhnout maximální účinnosti. Sentinel proto vyvinul za účelem čištění starších systémů dva vhodné produkty, mezi nimiž lze volit v závislosti na metodě čištění, vycházející z toho, co vlastně potřebujeme řešit. Nejčastější problémy jsou nedostatečná cirkulace, studená místa radiátorů, zcela ucpané potrubí nebo obecná potřeba celkového vyčištění systému od kalu, pevných nečistot a vodního kamene pro zajištění lepšího výkonu.

Starší topné soustavy
Starší topné soustavy

Cirkulační problémy a studená místa

Problémy s nedostatečnou cirkulací a studená místa radiátorů vypovídají o usazeninách v topném okruhu. Tyto usazeniny mohou být korozní, vápencové nebo biologického charakteru (šlem, kal) a vznikají především v místech s nedostatečným prouděním, absorbují vodu a postupně narůstají. Obzvláště v topných tělesech jejich přítomnost značně omezuje průtok a vznikají neprůchodná studená místa.

Cirkulační problémy a studená místa
Cirkulační problémy a studená místa

Vhodným přípravkem, kterým takové problémy odstraníte, je SENTINEL X400. Dokáže uvolnit pevné usazeniny a postupně je rozpustit tak, aby je bylo možné ze systému vypláchnout. Jedná se o bezpečný nekyselinový přípravek s hodnotou pH 7 stupňů a může být použit ve všech nepřímých topných systémech. Použitelný je i u systémů s hliníkem či jeho slitinami. Podobně jako u X300 je čištění efektivnější za běžné provozní teploty, nežli za studena. U velmi silně znečištěných okruhů může takové čištění trvat 3-4 týdny. Tento přípravek není ve většině případů schopen vyřešit zcela ucpané neprůchodné topení a nesmí v zařízení zůstat déle nežli 6 týdnů.

Účinnost Sentinelu X400 zvýšíte a dobu čištění zkrátíte jeho aplikací v kombinaci s tlakovým čištěním, např. zařízením Sentinel Jetflush. Pro tuto metodu čištění ale Sentinel přímo vyvinul vhodnější produkt SENTINEL X800 Jetflo, který je v kombinaci s mechanickým tlakovým čištěním nejefektivnější metodou čištění. SENTINEL X800 Jetflo je vysoce aktivní čistič, který je značně efektivní jak při běžném čištění pouhou cirkulací, tak při použití s tlakovým čističem. Jeho účinnost je oproti předchozím produktům vyšší i za studena, ale samozřejmě i zde platí, že teplé čištění je rychlejší.

Cirkulační problémy a studená místa
Cirkulační problémy a studená místa
Autor: Kreiner (text a foto)

Související k tématu