reklama

Modernizace topení

Dosloužil vám kotel? Nebo doma mluvíte o výměně stávajícího za účinnější a úspornější kotel? Pak byste měli pouvažovat, o jaký systém budete mít zájem. Zda bude pouze pro vytápění místností nebo bude sloužit i k ohřevu vody. Dále je potřeba zvážit otázku, zda kotel na tuhá paliva, plyn nebo elektriku. A samozřejmě z toho plyne i další možnost. Kotel závěsný či stacionární? V každém případě určitě budete chtít výrazně snížit své náklady na energii, třeba i omezit emise a podstatně zvýšíte komfort svého bydlení.

Modernizace topení

Starší budova postupem času spotřebovává stále více a více energie. Je to dáno zastaralými technologiemi, které se dřív běžně pro výstavbu užívaly (nulová izolace základů, pláště i střechy), stárnutím materiálů, ze kterých je dům postaven, nevhodnými návyky při větrání či třeba zvyšujícími se nároky na životní úroveň. To přichází draho nejen vám, ale také okolnímu klimatu, protože 40 procent světové spotřeby energie připadá na vrub budovám, přičemž starší budovy vyžadují 3x více energie na vytápění než novostavby. Zároveň tím vzniká 37 % veškerých emisí CO₂, protože u starých neúčinných topných systémů uniká mnoho energie bez užitku komínem.

Než přistoupíte k samotné výměně topného systému, nechte si odborníkem zkontrolovat, jak výkonné topení vlastně máte. Montážní firma odborně na místě zhodnotí všechny parametry a provede pro vás potřebné výpočty. Zjistí například pomocí výpočtu spotřeby tepla výkon, který by měl mít váš nový topný systém, aby vám poskytl požadované množství tepla a případně také komfortní zásobování teplou vodou.

Jak vybrat vhodné topení či kotel
Jak vybrat vhodné topení či kotel

Vhodný topný systém

Váš odborník na topení však nezkontroluje pouze aktuální stav. Může vám pomoci při výběru vhodného zdroje energie, navrhnout díky praktickým zkušenostem takové topné jednotky, které by plně pokryly vaše nároky na teplo, případně doporučit vhodného nejbližšího prodejce. Seznámí vás také s případnými stavebními úpravami, které by byly potřeba provést při samotné instalaci topného systému.

Výměna kotle

Do výměny kotle byste se neměli pouštět sami. Veškerou činnost s demontáží původního kotle i instalací nové topné jednotky svěřte raději odborníkům. Pokud byste se snažili na tomto místě ušetřit, mohli byste místo zisku splakat nad výdělkem. V tomto případě tedy spíše nad pohromou způsobenou únikem plynu ze špatně provedeného spoje či třeba vytopení celého domu a zničení veškerého vybavení stojícího na zemi. Je potřeba si uvědomit, že výměna kotle neznamená jen pověsit "krabici na zeď" a spojení dvou drátků. Příslušenství není malé (odtah spalin, připojovací armatury, uzavírací ventily, filtry a pod.). Instalační firma vše správně namontuje, autorizovaný servis provede odborné uvedení do provozu a potvrdí záruční list výrobku.

Výměna kotle
Výměna kotle
Výměna kotle
Výměna kotle

Nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Gepard Condens pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem.

Moderní kondenzační kotle

Pokud vaše volba při výběru vhodného topného systému padne na závěsné a stacionární plynové kondenzační kotle, máte zaručené nízké náklady na topení, nízké emise a ušetříte i místo. Kompaktní kondenzační kotle nevyžadují žádnou zásobárnu paliva, protože (bio) zemní plyn je veden téměř všude potrubím.

Závěsné plynové kotle jsou díky svému umístění na stěně vhodné zejména pro vytápění a ohřev teplé vody v bytových jednotkách. Stacionární plynové kotle jsou vhodné zejména pro stávající, popř. pro rozsáhlejší topné systémy s větším objemem topné vody.

Publikováno: 26. 9. 2019, Autor: Protherm (text a foto)