Výhody lehkého vyrovnávacího pěnobetonu

Potřebujete vyrovnat nerovnosti podlah? Vybíráte tepelnou izolaci? Nevíte, čím vyplnit hluché prostory? Lámete si hlavu s odlehčením stropních konstrukcí? Řešení může být jedno společné – efektivní a úsporné. POROFLOW je litá vyrovnávací směs na bázi pěnobetonu, která má navíc izolační vlastnosti. Ve vyzrálém stavu lze pěnobeton charakterizovat jako homogenní směs cementu a vzduchových pórů.

Výhody lehkého vyrovnávacího pěnobetonu

Vyrovnávací pěnobeton aneb Použití pro vyrovnání a izolaci podkladu

POROFLOW nachází uplatnění v novostavbách i při rekonstrukcích. Pomocí litého pěnobetonu můžete velmi snadno a rychle tepelně izolovat i vyrovnat jakýkoliv podklad v podlahových systémech. Pěnobeton je možné použít bez ohledu na rozsah nerovností a výskyt instalačních rozvodů. Výsledná plocha je velmi kompaktní, bez spár, dutin a výškových zlomů. Vyrovnávací pěnobeton vám vytvoří rovnou a homogenní plochu bez spár. Ta bude východiskem pro aplikaci dalších vrstev včetně litých anhydritových a cementových podlah jako je AnhyLevel nebo Cemlevel.

POROFLOW FS struktura
POROFLOW FS struktura

Ploché střechy, balkony a terasy

Kromě podlahových systémů lze POROFLOW velmi dobře využít jako výplňový a současně tepelně izolační materiál u některých typů plochých střech. Lze jím také úspěšně vytvářet spádové izolační vrstvy po konzultaci s výrobcem (společností CEMEX). Díky své lehkosti nezatěžuje stavbu, což je velká výhoda zejména u rekonstrukcí starších objektů. Rovněž se hodí k odlehčení stropních a balkonových konstrukcí.

Univerzální výplňová hmota

Velmi dobře se POROFLOW uplatní v případě potřeby výplně různých hluchých prostor, kleneb, šachet apod. POROFLOW se nehutní, a protože je dostatečně tekutý, vyplní bez problému celý prostor, i když je velmi členitý. Nahrazuje v podstatě obsyp instalací pískem či jiným materiálem. Příkladem může být úprava okolí bazénů nebo jímek. Jedná se o velmi efektivní postup s dokonalým oblitím bazénové nádoby, navíc s tepelně izolačními vlastnostmi. Nutno dodat, že POROFLOW na rozdíl od zemin časem nekonsoliduje (nesedá).

3D řez POROFLOW
3D řez POROFLOW

Česká výroba a doprava

Materiály POROFLOW jsou vyráběny přímo v betonárnách společnosti CEMEX, a to v několika modifikacích. Na stavbu jsou přiváženy v libovolném množství autodomíchavači jako hotový produkt připravený ke zpracování. Nepotřebujete žádnou přípojku elektřiny a vody, což je velká výhoda. Připravenou hmotu vám dopravíme na místo aplikace pomocí šnekového čerpadla, a to až do vzdálenosti 180 metrů nebo do výšky okolo 80 metrů.

Jednoduchá příprava a rychlá pokládka

Aplikace pěnobetonu nevyžaduje žádnou speciální přípravu. Je pouze nutné všechny předměty, které by mohly při zálivce „plavat“, připevnit k podkladu a případné netěsnosti podkladu utěsnit například montážní pěnou. Savé podklady se doporučuje těsně před realizací pokropit vodou. Pokud by však hrozil průsak do spodního prostoru, použije se těsnící fólie, která se přehne přes boky do požadované výšky.

Příprava podkladu
Příprava podkladu

Jak probíhá nalití a srovnání pěnobetonu

Doporučená minimální výška aplikované vrstvy by měla být od 40 mm. Směs pěnobetonu se postupně nalévá do požadované výšky vrstvy a do roviny se následně srovná lehkým pohybem natřásací, většinou duralové, latě. Dodejme, že POROFLOW nepotřebuje žádné dilatační spáry. Realizaci je dobré provádět při teplotách od 5 do 30 °C.

Směs pěnobetonu se postupně nalévá do požadované výšky vrstvy a do roviny se následně srovná pohybem natřásací latě
Směs pěnobetonu se postupně nalévá do požadované výšky vrstvy a do roviny se následně srovná pohybem natřásací latě

Zrání, vysychání a pochůznost

Povrch čerstvě nalité směsi je nutné ochránit před vodou a rychlým nerovnoměrným odpařením záměsové vody. Naopak v horkých letních měsících je dobré druhý den povrch POROFLOW ošetřit jemným proudem vody (mžením), aby se tak eliminoval vznik možných mikrotrhlinek. Položená směs za běžných podmínek je pochůzná do 72 hodin. Vždy je nutné počítat se zvýšenou vlhkostí materiálu v prvních 10 dnech.

Pěnobeton je tvarově snadno přizpůsobitelný a poskytuje ochranu podlahovým rozvodům
Pěnobeton je tvarově snadno přizpůsobitelný a poskytuje ochranu podlahovým rozvodům

Vlastnosti materiálu v kostce

POROFLOW je lety prověřený materiál, který přináší uživateli celou řadu výhod. Přestože se jedná o mokrý proces, je rychlost pokládky pěnobetonu vysoká – za jeden den lze realizovat až 1500 m2 plochy. Kromě toho, že je pěnobeton tvarově snadno přizpůsobitelný a vytváří rovný povrch nezávisle na podkladu, poskytuje ochranu podlahovým rozvodům. Navíc je paropropustný, vykazuje dlouhodobou tvarovou stálost a z pohledu požární odolnosti je zařazen do třídy A1. Ve vyzrálém stavu jde o zdravotně nezávadný výrobek, který je dobře recyklovatelný. POROFLOW tedy nabízí ekonomické, časově nenáročné a k životnímu prostředí šetrné řešení.

Další informace naleznete na www.specialni-produkty.cz a www.cemex.cz.

Autor: Cemex (text a foto)

Související k tématu