Postup instalace topné rohože ECOFLOOR pod dlažbu s bezdrátovou regulací Watts

Instruktážní videa patří mezi nejnázornější pomůcky, jak vysvětlit způsob instalace jednotlivých topných systémů. Pracovníci firmy FENIX Jeseník proto vytvořili na webových stránkách společnosti samostatnou kapitolu Instruktážní videa, kterou neustále rozšiřují a doplňují.

Postup instalace topné rohože ECOFLOOR pod dlažbu s bezdrátovou regulací Watts

Kromě prezentace výrobků společnosti FENIX a představení jednotlivých členů skupiny si tak montážní firmy, ale i další zájemci o elektrické topné systémy mohou prohlédnout například postup instalace topné rohože ECOFLOOR pod dlažbu s bezdrátovou regulací Watts. Uvedený návod zahrnuje i instalaci izolačních desek F-BOARD, které se používají jako podkladový materiál pod vytápěné podlahy systémem ECOFLOOR, kde zabraňují únikům tepla do spodních částí konstrukce.

Struktura podlahy, vytápěné topnými rohožemi ECOFLOOR a izolované deskami F-BOARD

1 - Nášlapná vrstva (keramická dlažba)2 - Flexibilní lepící tmel3 - Topná rohož (kabel) ECOFLOOR(R)4 - Podlahová (limitační) sonda v ochranné trubici (tzv.husí krk)5 - Doplňková tepelná izolace F-BOARD (zkracuje dobu ohřevu)6 - Flexibilní lepící tmel7 - Podklad

Ideální pro komfortní regulaci elektrického topného systému je modulární bezdrátový systém centrální regulace Watts s možností ovládání podlahového, stropního a nástěnného elektrického vytápění. Základní prvky tvoří bezdrátový termostat s nástěnným přijímačem a zásuvkovým přijímačem. Kombinace těchto prvků může řídit topný systém samostatně, nebo může být řízen centrální řídící jednotkou. Po přidání GSM modulu získává zákazník možnost okamžité kontroly a částečného řízení celého vytápění pomocí krátkých SMS zpráv.

Fotogalerie

 • Fotogalerie
  Fotogalerie

  Před pokládkou je nutné zkontrolovat podkladní vrstvu, zda je vyzrálá, suchá, soudržná, zbavená prachu a mastnoty. Nepevné, nesoudržné a znečištěné místa musejí být odstraněny a vyspraveny. Před aplikací izolačních desek F-BOARD podklad opatřete vhodným penetračním nátěrem, dle povahy podkladu a lepicí hmoty. Rozneste zubovou stěrkou lepící tmel na cementové bázi.

 • Fotogalerie
  Fotogalerie

  Desky F-BOARD důkladně usaďte a vyrovnejte. Lepící hmotu nechte vytvrdnout dle návodu k použití. Při pokládce nesmí lepící hmota pronikat do spár mezi deskami.

 • Fotogalerie
  Fotogalerie

  Desky F-BOARD jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrénu, povrchová úprava je po obou stranách provedena polymercementovou stěrkovou hmotou, vyztuženou sklovláknitou síťovinou.

 • Fotogalerie
  Fotogalerie

  Podklad s deskami nechte vytvrdnout cca 24 hodin.

 • Fotogalerie
  Fotogalerie

  Proveďte proměření odporu topného okruhu a izolačního odporu topné rohože ECOFLOOR a hodnoty zapište do Záručního listu.

 • Fotogalerie
  Fotogalerie

  Rohož rozviňte a upravte dle požadovaného tvaru vytápěné plochy, na podlaze vyznačte místo pro podlahovou sondu. Podlahová sonda se umisťuje do vytápěné plochy co nejblíže nášlapné vrstvě podlahy. Měla by být umístěna uprostřed mezi topnou smyčkou – termistor se nesmí topného kabelu dotýkat. Pokud by byl příliš blízko, měřil by teplotu v blízkosti pláště topného kabelu, která může být cca 50°C. Termostat by tak podlahové vytápění neustále vypínal, i když by byla podlaha studená.

 • Fotogalerie
  Fotogalerie

  Samotná podlahová sonda se umisťuje do rýhované ohebné trubice – tzv. husího krku. Konec ochranné trubice se utěsní, aby do ní nevnikl lepící tmel. Termistor sondy tím sice není v bezprostředním kontaktu se zahřívanou podlahou, odchylka v měření je však zanedbatelná.

 • Fotogalerie
  Fotogalerie

  Do krabice pro nástěnný přijímač systému regulace Watts zapojte sondu i topnou rohož ECOFLOOR. Topné kabely se připojují na soustavu 230V, 50Hz. Krytí IP 67.

 • Fotogalerie
  Fotogalerie

  Topná rohož sestává z topného kabelu, připevněného k nosné sklovláknité tkanině. V místech ohybu (například kolem WC) odstřihněte potřebný kus tkaniny a vytvarujte plochu jen s topným kabelem. Na rovné ploše už opět pokládejte celou rohož.

 • Fotogalerie
  Fotogalerie

  Topnou rohož rozviňte dle požadované vytápěné plochy.

 • Fotogalerie
  Fotogalerie

  Flexibilním lepicím tmelem za pomocí hladké stěrky srovnejte podlahovou plochu. Dbejte, abyste ostrou hranou stěrky nepoškodili kabel.

 • Fotogalerie
  Fotogalerie

  Stejně jako před pokládkou rohože ECOFLOOR, je i po pokládce nutné provést měření odporu topného okruhu. Naměřené hodnoty se musí shodovat. Naměřené hodnoty opět zapište do Záručního listu.

 • Fotogalerie
  Fotogalerie

  Položte dlažbu. Topnou rohož uveďte do provozu až po vytvrdnutí lepícího tmelu, dle doporučení výrobce tmelu.

 • Fotogalerie
  Fotogalerie

  Nainstalujte nástěnný přijímač Watts V23. Přijímač je řízen bezdrátovým signálem termostatu a může přímo spínat zátěž do 16A. K hlavnímu přijímači V23 – Master – lze přiřadit až tři další podřízené přijímače V23 nebo V25 – Slave. V jedné místnosti je tak umožněna kombinace podlahového vytápění spolu s topným žebříkem nebo se sálavými panely, kdy přijímač s podlahovou sondou vypíná, v případě dosažení limitní teploty na podlaze, pouze podlahový topný systém ECOFLOOR a topný žebřík nebo sálavé panely mohou dále vytápět místnost až do požadované prostorové teploty.

 • Fotogalerie
  Fotogalerie

  Spárujte nástěnný přijímač s digitálním programovatelným termostatem Watts V22. Ten nabízí regulaci v několika provozních režimech a umožňuje řízení až 4 přijímačů. Samozřejmostí je možnost přepnout regulaci dle typu vytápění na prostor, podlaha, prostor + omezení teploty podlahy. K dispozici jsou dvě menu - "Uživatelské" a "Instalační", umožňující široké nastavení parametrů regulace.

 • Autor: Fenix group a.s. (text a foto)

  Související k tématu