FERMACELL II. - pokládka podlahových prvků

V minulém dílu jste se seznámili se systémem FERMACELL jako takovým, dnes si povíme něco o pokládce. Protože díky nástroji pro plánování podlah nemusíte být odborníkem, abyste si dokázali vytvořit novou podlahu sami.

FERMACELL II. - pokládka podlahových prvků

Pro položení podlahových prvků FERMACELL II. je potřeba v zásadě celoplošný suchý a nosný podklad. U podkladů rozlišujeme zpravidla tři typy - masivní strop, nepodsklepený masivní strop nebo podsklepený strop a strop z dřevěných trámů. U masivních stropů, které obsahují zbytkovou vlhkost, se konstrukce suché podlahy musí chránit před stoupající vlhkostí PE-fólií (0,2 mm). Když konstrukční prvky hraničí se zemí, musí být trvale chráněny před pronikající vlhkostí v místě podlah a stěn. Zpravidla se provádí izolace venkovní strany při vlastním zhotovení stavby.

FERMACELL II. - pokládka podlahových prvků
FERMACELL II. - pokládka podlahových prvků

To se týká rovněž základové desky, kde se izolace provádí podle toho, jaké jsou požadavky na využití místnosti. U dřevěných trámových stropů je třeba dbát na to, aby se dříve, než se začne s pokládkou podlahových prvků FERMACELL II., provedla kontrola stavu a případně se dal strop do pořádku (např. se přišroubovala volná prkna atd.). Podklad se nesmí prohýbat nebo pružit. Při celoplošném pokládání podlahových prvků FERMACELL II. na masivní strop lze malé nerovnosti od 0 do 10 mm vyrovnat sádrovou stěrkou. Na větších plochách se použije k vyrovnání úrovně nejlépe samonivelační podlahová stěrka. Je-li potřeba vyrovnat úrovňové nerovností nad 10 mm, nebo v případě, že se podlahová konstrukce provádí na dřevěný trámový strop, udělá se vyrovnávací podsyp FERMACELL.

Úrovňové nebo výškové vyrovnání je nutné z několika důvodů:

 • úrovňové vyrovnání nerovného podkladu
 • zlepšení akustických parametrů (vzduchová a kročejová neprůzvučnost)
 • zvýšení tepelné izolace
 • výškové vyrovnání k dosažení požadované výšky podlahy
FERMACELL II. - pokládka podlahových prvků
FERMACELL II. - pokládka podlahových prvků

Proto je důležité, aby se na prvním místě při projektování definoval požadovaný profil, u kterého se respektují ekonomická, stavebně-fyzikální a statická hlediska. Trh v současnosti nabízí mnoho vyrovnávacích podsypů s rozdílnými vlastnostmi, přitom se jeho použitím zásadně ovlivní nosnost a kvalita celé podlahové konstrukce. To je důvod, proč se při výběru materiálu pro podsyp musí respektovat údaje stanovené výrobcem suchých podlah. Firma Fermacell doporučuje používat pod podlahové prvky FERMACELL vyrovnávací podsyp FERMACELL. Vyrovnávací podsyp FERMACELL lze v podstatě nasypat na suchý podklad. U dřevěných trámových stropů, kde by mohlo docházet k propadání vyrovnávacího podsypu FERMACELL přes skuliny a díry po suku nebo v důsledku pozdějšího vysychání stropu, je potřeba provést ochranu před propadáním podkladovou tkaninou FERMACELL.

Podlahy FERMACELL II. mají přesvědčivé výhody:

 • suchý technologický proces bez škodlivé vlhkosti a čekání na vyschnutí
 • pokládka dalších podlahovin je možná bez technologických prostojů
 • prostory jsou ihned připraveny k nastěhování
 • velmi krátká je doba pokládky
 • díky malé hmotnosti nevznikají žádné statické problémy - např. u dřevěných trámových stropů
 • vynikající akustické a tepelné vlastnosti
 • podlahy jsou vhodné pro systémy podlahové topení
 • poskytují bezpečnou požární ochranu
 • fungují jako optimální podklad pro další podlahoviny
 • nabízí příjemný pocit při chůzi
 • v provedení greenline aktivně zlepšují kvalitu vzduchu v místnosti díky čistící síle ovčí vlny
Autor: FERMACELL (text a foto)

Související k tématu