Novinka Schiedel VermiS – doplněk pro požárně bezpečný prostup nerezového komína střešní konstrukcí

Společnost Schiedel, s.r.o. uvedla na trh novinku, která usnadní instalaci lehkých nerezových komínových systémů v případě jejich průchodu střešní konstrukcí. VermiS představuje doplňkový sortiment pro zhotovení těsného a požárně bezpečného prostupu. Systém požárně bezpečného obalu komína.

Novinka Schiedel VermiS – doplněk pro požárně bezpečný prostup nerezového komína střešní konstrukcí

Při výstavbě domů se používá mnoho různých konstrukcí a stavebních materiálů a jejich vzájemné spojení bývá, s ohledem na funkčnost nebo estetiku, mnohdy komplikované. Nejinak je tomu i u komína, který sám o sobě musí splňovat přísné technické a hygienické normy a musí trvale zajišťovat bezpečný a spolehlivý odvod spalin a provoz spotřebiče. Komín běžně prochází různými konstrukčními částmi objektu: stěnami, stropy, střechou. A právě prostup střešní konstrukcí bývá nejkomplikovanější. Představujeme vám novinku Schiedel VermiS.

Novinka Schiedel VermiS – doplněk pro požárně bezpečný prostup nerezového komína střešní konstrukcí
Novinka Schiedel VermiS – doplněk pro požárně bezpečný prostup nerezového komína střešní konstrukcí

Klasická šikmá střecha se většinou skládá ze sádrokartonového podhledu, parotěsné fólie, minerální izolace, paropropustné pojistné hydroizolace a skládané střešní krytiny. Největší komplikace v této skladbě představuje napojení komína na obě folie tak, aby spoj byl těsný a zároveň odpovídal podmínkám požární bezpečnosti.

Prostup vícevrstvého keramického komínu s pláštěm z komínových tvárnic představuje s ohledem na půdorysně pravoúhlý tvar tělesa a použitý materiál komínového pláště jednodušší řešení. K některým komínovým systémům (například Schiedel Absolut) existují již řadu let těsnící sety, s jejichž pomocí lze snadným způsobem provést dotěsnění prostupu.

Novinka Schiedel VermiS – doplněk pro požárně bezpečný prostup nerezového komína střešní konstrukcí
Novinka Schiedel VermiS – doplněk pro požárně bezpečný prostup nerezového komína střešní konstrukcí

Prostupy u vícevrstvých nerezových komínů

Poněkud složitější situace bývá při řešení prostupů u vícevrstvých nerezových komínů. Sádrokartonová konstrukce je deklarována jako nehořlavá, sádrokarton může být proto dotažen až k plášti komínu a žádná další protipožární izolace nutná není. Nechává se zpravidla pouze malá mezera mezi systémy, aby byla umožněna dilatace komínu. Vzniklou spáru mezi komínem a sádrokartonem lze jednoduše a esteticky překrýt rozetou.

Prostupy u vícevrstvých nerezových komínů
Prostupy u vícevrstvých nerezových komínů
Prostupy u vícevrstvých nerezových komínů
Prostupy u vícevrstvých nerezových komínů

Segmenty lze krátit a tvarovat pomocí pilky na kov či na dřevo.

Nad sádrokartonovou konstrukcí bývá parotěsná fólie, která zabraňuje pronikání vlhkosti z interiéru domu do tepelně izolační vrstvy střechy a dotváří těsnou obálku objektu. Tyto fólie jsou obvykle vyrobeny z plastu a neměly by být na plášť komínu z důvodu požární bezpečnosti přímo napojeny. Pro tyto účely zavádí společnost Schiedel s.r.o. nový Schiedel VermiS.

Prostupy u vícevrstvých nerezových komínů
Prostupy u vícevrstvých nerezových komínů
Prostupy u vícevrstvých nerezových komínů
Prostupy u vícevrstvých nerezových komínů

Před začátkem montáže prostupu je potřeba čtvrtinové segmenty slepit tmelem tak, že vzniknou dva díly. Lepený spoj lze zafixovat pomocí přiložených vrutů,které se šroubují do předvrtaných otvorů (obr. 3). Lepené díly k sobě přiložíme, aby se navzájem podpíraly a necháme tmel zatuhnout (obr. 4).

Jedná se o řešení, které umožní provést těsný a požárně bezpečný prostup třívrstvého lehkého komínu střechou nebo stropem budovy. Vytvoření prostupu se provede složením několika tvarově přesných výlisků na bázi Vermikulitu podle montážního návodu. Vermikulit je izolační materiál s vysokou teplotní odolností, který se v případě potřeby velmi snadno opracovává běžnými ručními nástroji na zpracování dřeva a výsledný tvar se může potom jednoduše upravit podle místních podmínek použití, například podle sklonu střechy. Těsnost mezi komínovým pláštěm a díly VermiS je zajištěna vysokoteplotním silikonovým tmelem. Spojení parotěsné fólie s dílem VermiS se potom provede standardním způsobem oboustrannou butylovou páskou. Takto se jednoduše, funkčně a zcela bezpečně provede spojení parotěsná fólie a těsnícího prvku VermiS v požadované rovině.

Prostupy u vícevrstvých nerezových komínů
Prostupy u vícevrstvých nerezových komínů
Prostupy u vícevrstvých nerezových komínů
Prostupy u vícevrstvých nerezových komínů

Na obě části naneseme tmel po obvodu,na stykové plochy segmentů a na plochu,která bude ve styku s komínovým pláštěm (obr. 5.). Obě části přiložíme na komín a zajistíme stahovací páskou. Stahovací pásku po zatuhnutí tmelu odstraníme. Lepený spoj lze zesílit pomocí přiložených vrutů, které sešroubují do předvrtaných otvorů (obr. 6).

Prostup Schiedel Vermis je dodáván v rozměrové řadě pro lehké třívrstvé komíny Schiedel ICS 25 a 50, stejně tak pro systémy Permeter 25 a 50 pro vnitřní průměry komínů 150, 180 a 200 mm. Hlavní výhodou nového produktu Schiedel je jeho snadná opracovatelnost a pro koncového zákazníka velmi výhodná cena.

Autor: Schiedel (tisková zpráva)

Související k tématu