Replika horácké vesnice na Vysočině

Vysočina je kraj jako stvořený pro rodinné výlety. Pokud sem máte namířeno koncem prázdnin, nenechte si ujít návštěvu turistického centra Eden. Poslední srpnový víkend v Edenu ožila díky slavnostem dožínek replika horácké vesnice z konce 19. století. Ta je založena na principech tzv. okrouhlice: Domy jsou uspořádány okolo okrouhlé návsi, směrem ven od domků se rozprostíraly pěstební pozemky.

Replika horácké vesnice na Vysočině

Centrum Eden vzniklo na místě bývalého vrchnostenského dvora rodu Mittrovských v Bystřici nad Pernštejnem. Rozsáhlá investice za více než 170 miliónů korun proměnila zchátralý areál v ráj poznání a inspirace. Na své si zde přijdou milovníci historie, řemesel, ale i ekologie, koní či piva. Součástí Edenu je panský dvůr se zámečkem, minipivovarem či bylinnou lékárnou, dále jízdárna, ekofarma i zcela moderní ekopavilon.

Navenek působí chalupy jako typické roubenky, reálně jsou postaveny jako zděné objekty z bloků. Střešní krytinu tvoří černé betonové tašky Tegalit
Navenek působí chalupy jako typické roubenky, reálně jsou postaveny jako zděné objekty z bloků. Střešní krytinu tvoří černé betonové tašky Tegalit

U návštěvníků si velkou oblibu ihned získala zmiňovaná replika horácké vesnice. Jako by zde stála tato malebná vesnička s dobovými staveními už za dob našich prababiček, ve skutečnosti ale vznikla zhruba před dvěma lety. A tak nás zajímalo, jak těžké je navrhnout a uvést do chodu podobný skanzen lidové architektury. Při stavbě horácké vesnice zúročil své bohaté zkušenosti s rekonstrukcí starých objektů a znalosti místní typologie staveb Ing. Luboš Vetešník. Lepšího projektanta si investor, město Bystřice nad Pernštejnem, nemohl vybrat. Panu Vetešníkovi nechybí nadšení pro historickou architekturu, včetně lidových staveb, ale hlavně za ním stojí řada zdařilých projektů a pozitivních referencí. Mezi jeho chloubu patří jeden z nejstarších objektů v nedaleké obci Horní Rožínka, historický statek Opajda. Ten je dnes provozován jako penzion se středověkou krčmou.

Projektant docílil historického rázu vesničky, přestože byly k výstavbě využívány převážně soudobé stavební materiály a technologie
Projektant docílil historického rázu vesničky, přestože byly k výstavbě využívány převážně soudobé stavební materiály a technologie

Projekt nové horácké vesnice byl ale přeci jen něčím specifický. Šlo o skanzen vznikající na zelené louce, tedy o žádnou rekonstrukci původní památky. S investorem se bylo potřeba nejprve dohodnout, nakolik bude nová horácká vesnice kopírovat dobové stavební technologie a postupy. Cílem bylo vytvořit vkusnou repliku vesnice, která by vizuálně přibližně odpovídala originálu, ale byla realizovaná soudobou technikou a s využitím nových stavebních materiálů.

Maximální bezúdržbovost, odolnost a životnost - takové byly hlavní požadavky investora ohledně použitých stavebních konstrukcí, včetně střešní krytiny
Maximální bezúdržbovost, odolnost a životnost - takové byly hlavní požadavky investora ohledně použitých stavebních konstrukcí, včetně střešní krytiny

Dispozičně koncipoval projektant Luboš Vetešník horáckou vesnici v Edenu jako tzv. okrouhlici - sídlištní útvar, který byl typický pro období raného i vrcholného středověku. Domy jsou uspořádány okolo okrouhlé návsi, směrem ven od domků se rozprostíraly pěstební pozemky (hony). Uprostřed vesničky se nachází kaplička. Samotné horácké domky vycházejí z tradice tříprostorových objektů, jejichž půdorysy zahrnovaly světnici, komoru a chodbu.

Ačkoliv navenek působí chalupy jako typické roubenky, reálně jsou postaveny jako zděné objekty z bloků, obložené kamenem a falešným roubením. Tvůrci projektu museli také upustit od výběru historické střešní krytiny z šindelů, která si žádala vyšší investici a do budoucna by kladla větší nároky na údržbu. Hlavním požadavkem investora byla naopak maximální bezúdržbovost, dlouhá životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Volba tak nakonec padla na špičkovou betonovou krytinu od výrobce Bramac, která zmiňovaná kritéria splňovala ve všech ohledech. Doškovou krytinu zdařile nahradila černá betonová taška Tegalit, která se vyznačuje geometrickým a plochým profilem a jednoduchými, čistými liniemi. Povrchová úprava Protector zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy. Při výběru stavebních materiálů zohledňoval projektant i praktická hlediska, jako je například u Tegalitu zvýšená odolnost před povětrnostními vlivy. Objekty jsou provozovány sezónně v teplých měsících, v zimě se počítá s jejich úplným uzavřením a nulovými náklady.

Obklady z kamene, falešné roubení, dřevěná konstrukce a betonová taška Tegalit s plochým profilem působí autenticky
Obklady z kamene, falešné roubení, dřevěná konstrukce a betonová taška Tegalit s plochým profilem působí autenticky

V sedmi chalupách se návštěvníkům představují nejrůznější stará řemesla. U tkalce najdete tkalcovský stav, u mlynáře zase mlýnské kolo. Krom toho se dozvíte, k čemu sloužila pazderna, jak vypadalo obydlí statkáře, a uvidíte, jak vypadá včelí úl. Sami si zde můžete namlít i vlastní mouku.

V interiéru horáckých chalup nechybí tradiční kachlová kamna
V interiéru horáckých chalup nechybí tradiční kachlová kamna

Koncem srpna chaloupky Horácké vesničky ožívají dožínkami. V Panském dvoře jsou k vidění práce kováře a koláře, vystoupení cimbálovky, rukodělné dílny, program pro děti i degustace dožínkových dobrot. Pokud tedy upřednostňujete aktivní dovolenou s poznáním, nebude vás horácká vesnice ani trošku nudit.

A co na to říkáte vy? Jak se vám líbí replika horácké vesnice?

Koncem srpna chaloupky Horácké vesnice ožijí dožínkami: bude k vidění práce kováře a koláře, cimbálovka i rukodělné dílny
Koncem srpna chaloupky Horácké vesnice ožijí dožínkami: bude k vidění práce kováře a koláře, cimbálovka i rukodělné dílny
Autor: Bramac (text a foto)

Související k tématu