Betonujte i za nízkých teplot, s přísadami Sika stavební sezóna nekončí!

Betonovat v zimě bylo kdysi téměř nemožné, dnes je to skoro běžné. Samozřejmě to není tím, že by se teploty udržovaly trvale nad 5 stupňů, ale proto, že vývoj technologií jde bleskově vpřed a moderní postupy jsou stále dokonalejší. Zjednodušeně lze tedy říct, že beton musí ztvrdnout dřív, než v něm stačí zmrznout přidaná voda.

Betonujte i za nízkých teplot, s přísadami Sika stavební sezóna nekončí!

Zimní přísada umožňuje betonovat i za velmi nízkých teplot

Zimní přísada umožňuje betonovat i za velmi nízkých teplot
Zimní přísada umožňuje betonovat i za velmi nízkých teplot

Sika®Zimní přísada do betonu špičkové kvality kombinuje dvojí účinek. Jak funguje?Při smíchání cementu s vodou dochází k reakci, „hydrataci“, při které se cement mění na tuhou látku. Hydratace je exotermní reakcí, tj. dochází při ní k vývoji tepla, které urychluje proces tuhnutí betonu. Hydratační proces se však u běžných cementů zastavuje již při teplotách pod +5 °C. Případný výskyt mrazu má za následek nezvratné poškození betonu v důsledku tvorby ledu v jeho struktuře.Sika® Zimní přísada významně urychluje proces hydratace a tím zintenzivňuje vývoj tepla v betonu, které jej chrání před podchlazením a zastavením jeho zrání v nejkritičtějším období.Výsledek:Čerstvý a tuhnoucí beton je chráněn před negativními účinky mrazu.

Superplastifikátor

Vysoce účinný Sika® Superplastifikátor, který usnadňuje zpracovatelnost, redukuje množství záměsové vody a zároveň ztekucuje betonovou směs, aniž by docházelo k sedání kameniva a rozmísení ostatních složek betonu.Jak funguje?Sloučeniny na chemické bázi polykarboxylátu snižují tření mezi jednotlivými částečkami cementu v čerstvé betonové směsi a tím umožňují významně zredukovat množství přidávané vody a zároveň usnadňují jeho míchání a ukládání do konstrukce.Výsledek:Snadnější míchání a ukládání betonu bez nutnosti hutnění. Čím méně záměsové vody, tím pevnější, kompaktnější a trvanlivější beton.

Dávkování

 • obvykle 125 ml na 25 kg cementu (0,5 % hmotnosti cementu)
 • při teplotách pod 0 °C obvykle 175 ml na 25 kg cementu (0,7 % hmotnosti cementu)
Superplastifikátor
Superplastifikátor

Pokyny pro zpracování

 • Doporučujeme přidávat Sika® Zimní přísadu - se záměsovou vodou nebo po přidání záměsové vody
 • Nesmí se dávkovat do suché směsi.
 • Pro aktivaci míchejte směs nejméně 2 min.
 • Přísada snižuje potřebné množství vody až o 30%.

Obecné pokyny pro betonáž v zimním období

Při použití Sika® Zimní přísady je nezbytné dodržovat obecná pravidla pro „Betonáž za chladného počasí a za mrazu“ dle ČSN EN 206-1 Změna Z3:

 • výztuž, bednění a podklad udržujte bez vody, sněhu a ledu a předehřívejte je na teplotu nad 0 °C
 • bednění vytvářejte jakou tepelnou izolaci
 • po uložení se musí čerstvá směs tepelně ošetřovat do
 • doby, dokud nedosáhne minimální požadovanou pevnost
 • nebo dokud teplota vzduchu nevystoupí nad bod mrazu
 • Ošetřování se provádí zakrytím uložené směsi tepelně-izolační vrstvou (plachtou, folií, textilií apod.) nebo ohříváním okolního prostředí obvykle po dobu jednoho až třech dnu.
 • Doba nutnosti tepelného ošetřování závisí na složení směsi a okolní teplotě.
 • Obzvláště dbejte na tepelné ošetření při tenkovrstvých aplikacích (omítky, lepidla), které jsou choulostivější na působení nízkých teplot.
 • Beton chraňte před ztrátou tepla a vlhkosti přikrytím a izolací
 • Teplota čerstvého betonu v bednění musí činit minimálně +5°C
Obecné pokyny pro betonáž v zimním období
Obecné pokyny pro betonáž v zimním období

Sika je světový výrobce přísad do betonu, nyní Vám nabízí profesionální produkty v praktickém balení s dávkovačem. Výrobky se špičkovou kvalitou zajišťují extra vydatnost, velký výkon při malých dávkách, vynikající zpracovatelnost, usnadňují práci, zvyšují odolnosti a životnost konstrukcí.

 • Sika® Zimní přísada
 • Sika® Superplastifikátor
 • Sika® Vodotěsná přísada
 • Sika® Do malty
 • Sika® Odbedňovací olej
 • Vlákna do betonu a malt – SikaCim® Fibres
Obecné pokyny pro betonáž v zimním období
Obecné pokyny pro betonáž v zimním období
Obecné pokyny pro betonáž v zimním období
Obecné pokyny pro betonáž v zimním období
Obecné pokyny pro betonáž v zimním období
Obecné pokyny pro betonáž v zimním období
Obecné pokyny pro betonáž v zimním období
Obecné pokyny pro betonáž v zimním období

Betonujete! Volte přísady Sika! Nové přísady Sika naleznete v praktickém 1 l balení. Více se dočtete na www.sika.cz.

Autor: Sika (text a foto), Pavla (text)

Související k tématu