Pěkně a teploučko

Od otopných zařízení se v současnosti vyžaduje podstatně víc, než tomu bylo před několika lety. Uživatelům záleží na komfortu, pohodě, úspoře energie a podobně. Tyto nároky jsou kladeny i na radiátor, který byl v minulosti výlučně účelovým zařízením

Pěkně a teploučko

Tento článek je připraven ve spolupráci s hobbymarketem BauMax.

Pohled na techniku

Pro výměnu otopných těles mluví mnohé technické závady: stará tělesa mohou být zanesená bahnem, ocelové trubky mohou být zrezivělé, potrubí netěsná nebo ucpaná vápenatými usazeninami. Mezi rozhodující faktory patří také spotřeba energie – výměna zastaralých vyhřívacích těles může přinést až 15procentní úsporu. Jelikož stav povrchu zařízení má silný vliv na intenzitu vyzařovaného tepla, důležitou úlohu sehrává i to, jak jsou otopná tělesa konstruovaná. Nová otopná tělesa mohou být přizpůsobená kotli, případě teplotním hladinám a systému trubek. Kromě toho je třeba vypočítat, zda vybraný typ dokáže dosáhnout potřebného tepelného výkonu. Do plánu vytápění se musí zaznačit druh, výška, šířka, hloubka, počet článků nebo desek a konvekčních plechů – na základě toho totiž lze zjistit tepelný výkon. Odpovídat ale musí také dimenze připojení

Zdroj foto: Korado
Zdroj foto: Korado

Kritéria výběru

Moderní systémy vytápění pracují při co možná nejnižší teplotní hladině, což napomáhá redukovat tepelné ztráty. Při stejném výkonu jsou proto potřebná větší otopná tělesa než v minulosti. V těchto nízkoteplotních otopných zařízeních je méně vody, která častěji cirkuluje, a proto se při dosažení správné teploty do tělesa dostane dříve. Dimenzování otopných těles se musí přenechat odborníkům. Není problém vyměnit existující model za stejný, ale novější. Kromě univerzálních kompaktních otopných těles v hladkém provedení do všech místností existují i obzvlášť prostorově úsporná plochá otopná tělesa. Speciální koupelnové radiátory mají vizuálně přitažlivé provedení a užitečné doplňkové funkce. Zároveň se postarají o pořádek. Velké radiátory, které mohou být i vertikální, můžeme dokonce využít k atraktivnímu rozdělení prostorů.

K individuálně měnitelným prvkům designových otopných těles je kromě estetického řešení k dispozici i velké množství barev. Nudná bílá a šedá již dávno vyšly z módy a místo nich se uplatňují povrchové úpravy z chrómu, zlata, ušlechtilé oceli či ve výrazně pestrých barvách. Výměna radiátorů však v každém případě znamená zásah do otopného okruhu. Kdo chce nahradit svoje stará zařízení novými, neměl by se rozhodovat jen na základě estetických kritérií, ale měl dát na rady odborníka. Otopná tělesa se obvykle připojují v horní (tok vpřed) a v dolní části (zpětný tok). Přípojka se šesti otvory umožňuje zvolit libovolnou variantu výpusti ve stěně nebo na podlaze. Střední připojení se kombinuje s připojovací skříňkou otopného tělesa pro zabudování do stěny a poskytuje obzvlášť elegantní a praktickou alternativu montáže.

Kritéria výběru
Kritéria výběru

Vlastnoruční výměna radiátoru

Jestliže je vzdálenost mezi středy trubek přítoku a zpětného toku u starého a nového radiátoru stejná, potrubí měnit nemusíme. V žádném případě ale nesmíme zapomenout vypustit vodu! Teprve pak kleštěmi uvolníme nejprve vrchní a následně i spodní připojení přítoku v trubkách. Podle konkrétní velikosti totiž otopné těleso obsahuje několik litrů zbytkové vody! Zakreslíme montážní body pro nové otopné těleso a upevňovací konzolu nastavíme na správnou výšku.

Vlastnoruční výměna radiátoru
Vlastnoruční výměna radiátoru
Vlastnoruční výměna radiátoru
Vlastnoruční výměna radiátoru

Poté závěsné body ukotvíme silnými hmoždinkami a šrouby. Nyní můžeme upevnit nové otopné těleso. Ve dvojici to půjde lépe.

Vlastnoruční výměna radiátoru
Vlastnoruční výměna radiátoru

Montážní zavěšení je nastavitelné, díky čemuž lze otopné těleso přesně vyrovnat vodováhou. Nový ventil spojíme s vytápěním a stávajícím přívodem.

Vlastnoruční výměna radiátoru
Vlastnoruční výměna radiátoru

Termostatické ventily uspoří až 30 % energie. Na závěr do systému vytápění znovu doplníme vodu a odvzdušníme všechny radiátory v témže okruhu až po nový radiátor.

Vlastnoruční výměna radiátoru
Vlastnoruční výměna radiátoru

Tip na úsporu energie

Starší otopná tělesa lze provozovat podstatě energeticky úsporněji díky izolaci potrubí. Nařezané speciální hadice navlečeme na všechny volně ležící trubky a na řezných hranách a stycích je slepíme lepicí páskami.

Tip na úsporu energie
Tip na úsporu energie
Tip na úsporu energie
Tip na úsporu energie

Materiály a nářadí

 • nové otopné těleso
 • kleště na trubky
 • vodováha
 • tužka
 • vrtačka
 • vrták do kamene
 • hmoždinky
 • šroubový klíč
 • šroubovák
 • ventil
 • termostat
 • izolace potrubí
 • speciální lepicí páska
Autor: Baumax (text a foto), Korado (foto)

Související k tématu