Šikmá střecha ve vzduchotěsném kabátu

Uspořit cennou energii na vytápění či chlazení domu se stalo prioritou. Cesta, jak dosáhnout požadovaného cíle, vede přes zateplení a vzduchotěsnost obálky domu. V krátkém videu S Knaufem pod povrchem odborník Jan Juhás vysvětluje, proč je důležité nejen šikmou střechu dostatečně zateplit, ale také dobře utěsnit.

Šikmá střecha ve vzduchotěsném kabátu

Vzduchotěsnost konstrukcí lze vnímat jako rovnocenného partnera zateplení. Sebeteplejší kabát dostatečně nezahřeje, pokud bude pod něj foukat. To samé platí o domě, potažmo střeše, kdy funkci neprůvzdušné vrstvy plní vhodné těsnící fóliové systémy.

Tepelnou izolaci z minerální vlny shora i zdola zajišťuje fóliový systém, například Homeseal LDS od Knauf Insulation. Fólie lze rozřadit minimálně do tří kategorií podle schopnosti propouštět vodní páry, od parotěsných (Knauf Insulation Homeseal LDS 100, sd = 100 m) přes parobrzdné (Knauf Insulation Homeseal LDS 2, sd = 2 m) až po difúzně otevřené (Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04, sd = 0,02 m). Ekvivalentní difúzní tloušťka sd vyjádřena v metrech udává schopnost materiálu propouštět vodní páru ve srovnání se vzduchem. Například fólie s sd=0,02 m klade prostupující vodní páře stejný odpor jako 2 centimetry vzduchu. Čím je hodnota vyšší, tím je fólie uzavřenější pro prostupující vlhkost.

Parobrzda Homeseal LDS 2 od Knauf Insulation vytváří vzduchotěsnou a difúzně částečně otevřenou vrstvu. Prostupy ve střeše je třeba opatřit těsnícími manžetami.
Parobrzda Homeseal LDS 2 od Knauf Insulation vytváří vzduchotěsnou a difúzně částečně otevřenou vrstvu. Prostupy ve střeše je třeba opatřit těsnícími manžetami.

"Do interiéru na teplou stranu se dávají nejtěsnější – parotěsné. Směrem do venkovního prostředí se umisťují ty nejmíň těsné – difúzně otevřené fólie. To znamená, že vodní páře z interiéru je zabráněno vstoupit do konstrukce. Naopak vodní pára, která je již v konstrukci obsažena, projde vnější difúzně otevřenou fólií ven do exteriéru. Přitom skladba zůstává vzduchotěsná,“ vysvětluje odborník Jan Juhás z Knauf Insulation.

Fólie Homeseal LDS k přiléhajícím stěnám dotěsňujeme pomocí tmelu na parozábrany Homeseal LDS SOLIMUR.
Fólie Homeseal LDS k přiléhajícím stěnám dotěsňujeme pomocí tmelu na parozábrany Homeseal LDS SOLIMUR.

Špatným zatěsněním také uniká teplo. Na povrchu podhledů či stěn se můžou začít objevovat vlhké mapy. Při utěsnění je proto nutné myslet na detaily. K přelepení styku dvou fólií se používají spojovací pásky. Fólie Homeseal LDS k přiléhajícím stěnám dotěsňujeme pomocí tmelu na parozábrany Homeseal LDS SOLIMUR a prostupy ve střeše je třeba opatřit těsnícími manžetami.

K přelepení styku dvou fólií Homeseal LDS 2 se používají spojovací pásky Homeseal LDS Solifit od Knauf Insulation.
K přelepení styku dvou fólií Homeseal LDS 2 se používají spojovací pásky Homeseal LDS Solifit od Knauf Insulation.

Vzduchotěsnost obálky budovy, v tomto případě střechy, prokáže měření pomocí metody zvané Blower door test. Díky tomuto testu je také možné lokalizovat konkrétní defekty a netěsnosti.

Autor: Knauf Insulation (text a foto)

Související k tématu