Není domu bez komínu (2)

Trošku filozoficky vzato lze říct, že takový komín je cestou k nezávislost - v našem případě na předem určeném zdroji energie. Dává možnost svobodné volby druhu paliva a způsobu nakládání s ním. Nejste závislí ani na technických poruchách velkých zařízení a sítí, na klimatických jevech a společenských vlivech. A můžete mít třeba krb a pohodu u otevřeného ohně. Odborníkem na komíny je u nás firma Schiedel.

Není domu bez komínu (2)

Není domu bez komínu - 2. díl

Zkušenost ukazuje, že optimální koncepce topení v našem klimatu by měla vycházet z kombinace dvou nezávislých zdrojů tepla, například plynového kotle a krbových kamen. A i když primární zdroj vytápění komín nevyžaduje, vždycky se vyplatí mít alespoň jeden průduch - například pro lokální spotřebič na pevná paliva, třeba tak v poslední době populární krbová kamna.

Není domu bez komínu - 2. díl​ aneb Na způsob topení myslete včas

Při stavbě vlastního rodinného domku máme jedinečnou možnost už od začátku koncepci vytápění zvolit nebo ovlivnit. Podle zkušenosti ze Schiedelu se stavebník často soustředí na detaily, jako jsou typ oken nebo třeba barva střechy, a volba optimálního způsobu a režimu vytápění zůstává v pozadí.

Není domu bez komínu - 2. díl​ aneb Na způsob topení myslete včas
Není domu bez komínu - 2. díl​ aneb Na způsob topení myslete včas
Není domu bez komínu - 2. díl​ aneb Na způsob topení myslete včas
Není domu bez komínu - 2. díl​ aneb Na způsob topení myslete včas

U bytových domů je tomu naopak, tam koncepci vytápění určuje investor. Když v současnosti publicisté porovnávají úroveň bytů z nové výstavby s paneláky z tzv. komplexní bytové výstavby, přes příznivé hodnocení těch současných se nějak zapomíná na to, že ve většině případů jsou i tyto byty vytápěny stejným způsobem z centrálního zdroje tepla, bez větší zásadní možnosti ovlivnit ekonomiku a komfort vytápění samotným uživatelem. Ale i zde je možná dodatečná instalace dalšího zdroje tepla – ve většině alternativ však bude potřebný nějaký komín.

Komínové systémy

Současné komínové systémy dělíme na univerzální a speciální. Ty první jsou dobrým řešením zejména pro rodinné domky, kde dovolují i přechod na jiné palivo. Ideální je pokud univerzální komín dovolí připojit různé typy spotřebičů: například u plynových kotlů jak běžné atmosférické spotřebiče typu B, tak uzavřené spotřebiče typu C (turbo), stejně tak jako nízkoteplotní nebo kondenzační kotle.

Komínové systémy
Komínové systémy
Komínové systémy
Komínové systémy

Speciální komínové systémy jsou určeny například pro protiproudý provoz, kdy vzduch pro spalování je přiváděn meziprostorem mezi komínovou tvárnicí a tenkostěnnou keramickou vložkou ke kotlům v jednotlivých bytech. Výhodou je, že připojené spotřebiče jsou nezávislé na přívodu vzduchu z místnosti, přiváděný vzduch je navíc účinně předehříván odváděnými spalinami, což zvyšuje celkovou účinnost otopné soustavy a přispívá k ekonomice provozu. Na jedno komínové těleso je přitom možné připojit až deset spotřebičů.

Námět pro družstva a sdružení vlastníků bytových jednotek

V současných bytových domech se kupodivu tento způsob technicky zajímavého a uživatelsky komfortního řešení individuálního vytápění zatím příliš neuplatňuje. Máme prostě zafixováno, že bytovky se vytápějí dálkovým teplem, zatímco individuální vytápění je výsadou majitelů rodinných domků. Až začne být alternativní řešení vytápění i v bytových domech (třeba při jejich rekonstrukcích) vnímáno jako lehce dosažitelný standard, vznikne poptávka, kterou budou muset investoři respektovat: je to všechno ve způsobu myšlení, protože technicky o problém nejde.

Námět pro družstva a sdružení vlastníků bytových jednotek
Námět pro družstva a sdružení vlastníků bytových jednotek
Námět pro družstva a sdružení vlastníků bytových jednotek
Námět pro družstva a sdružení vlastníků bytových jednotek

O projektu

Projektová dokumentace by měla dát odpověď na základní otázky pří přípravě a realizaci díla. Příště na modelovém případě ukážeme čím by se dobrý záměr a projekt rodinného domku měl, co se komínu týče, zabývat.

Více na www.schiedel.cz.

Autor: Jiří Jan a Schiedel, s.r.o. (text), Schiedel, s.r.o. (foto)

Související k tématu