Provětrávaná fasáda mění ráz chladných panelových domů

Kontaktní fasádní desky představují ověřený způsob zateplení domu. Zejména však u rekonstrukcí je třeba zvážit, zda by jak z důvodu samotné realizace, tak výsledných vlastností zateplení a jeho vlivu na kondici domu nebyla vhodnějším řešením provětrávaná fasáda. Příkladem může být zateplení panelového domu v Horažďovicích pomocí provětrávané fasády Diagonal 2H od Knauf Insulation.

Provětrávaná fasáda mění ráz chladných panelových domů

Zateplení panelového domu pomocí provětrávané fasády dává smysl z mnoha ohledů. Od devadesátých let probíhají rekonstrukce panelových domů spojené zejména se zateplováním. Otázka uzavření fasády příliš těsným izolantem, se kterým nebylo v návrhu počítáno, nebo co se bude s izolantem dít, pokud vypukne požár, byla však běžným uživatelem opomíjena. Zateplování se stalo standardem.

Otázkou dneška není, zda zateplit, ale jakým materiálem a jakým způsobem. S ohledem na požární bezpečnost staveb se zpřísnily normové požadavky na možnosti použití konkrétních typů izolací a s požadavkem komfortního bydlení se začíná řešit také téma hluku.

Provětrávaná fasáda je ideální i pro revitalizaci panelových domů

Na zateplení štítové stěny šestipodlažního panelového domu se zvýšeným přízemím byla zvolena provětrávaná fasáda Diagonal 2H s pružnými izolačními deskami Mineral Plus od Knauf Insulation.

Stav panelového domu v Horažďovicích PŘED REKONSTRUKCÍ.
Stav panelového domu v Horažďovicích PŘED REKONSTRUKCÍ.
Dům PO REKONSTRUKCI. Pohled na štítovou stěnu po zateplení provětrávanou fasádou Diagonal 2H od Knauf Insulation.
Dům PO REKONSTRUKCI. Pohled na štítovou stěnu po zateplení provětrávanou fasádou Diagonal 2H od Knauf Insulation.
Betonové panely byly poměrně zdravé. Místy docházelo k odlupování svrchní vrstvy. Dále byly zaznamenány trhající se rohy panelů a obnažené spoje ve spárách, kde k sobě doléhá výztuž.
Betonové panely byly poměrně zdravé. Místy docházelo k odlupování svrchní vrstvy. Dále byly zaznamenány trhající se rohy panelů a obnažené spoje ve spárách, kde k sobě doléhá výztuž.
Detail degradovaného rohu panelu.
Detail degradovaného rohu panelu.
Ocelová konstrukce provětrávané fasády Diagonal 2H je založená pod úrovní podlahy zvýšeného přízemí.
Ocelová konstrukce provětrávané fasády Diagonal 2H je založená pod úrovní podlahy zvýšeného přízemí.
Fasáda je opláštěná deskami Aquapanel Outdoor a opatřena omítkou.
Fasáda je opláštěná deskami Aquapanel Outdoor a opatřena omítkou.

Provětrávaná fasáda u této realizace umožnila srovnat nerovnosti a trhliny v původní fasádě bez nutnosti úpravy povrchu a využití mokrých procesů. Vložený izolant z minerální vlny je nehořlavý, prodyšný a tlumí hluk. K útlumu hluku z vnějšího prostředí přispívá také provětrávaná vzduchová dutina, která dále zajišťuje lepší bilanci vlhkosti ve stěně, to znamená rychlejší odvod případné vlhkosti. Tepelně technické posouzení konstrukce bylo provedeno pomocí bezplatného programu KI Real od Knauf Insulation.

Křivost fasády dosahovala na ploše 12 m x 18 m místy rozdílu až 9 cm. Tyto nerovnosti nemusely být před samotnou montáží nosné konstrukce zateplení nijak řešeny, protože systém větrané fasády založený na univerzálním prvku nastavitelných diagonál umožňuje odchylky od rovinnosti kompenzovat. Konzoly se od fasády odkloní vždy tak, aby bylo dosaženo požadované rovinnosti. Z tohoto důvodu je systém Diagonal 2h vhodný i pro rekonstrukce s větší křivostí povrchu. Betonové panely byly poměrně zdravé, diagonální prvky se proto kotvily ve standardní rozteči 60 cm bez nutnosti zpevnění podkladu.

Na pravidelný rastr diagonál byly v dalším kroku kotveny svislé ocelové profily L. Vzniklá příhradová soustava vymezila prostor pro vložení tepelné izolace pro provětrávané fasády Knauf Insulation Mineral Plus v tloušťce 140 mm. Díky vysoké pružnosti a přizpůsobivosti vyplňuje minerální vlna prostor beze zbytku a drží v konstrukci bez kotvení.

Ve skladbě následuje difúzně otevřená větrotěsná fólie Homeseal LDS 0,04, přes kterou se kotvily ocelové profily Z. Ty plní funkci ztužení pásnice příhradové soustavy a zároveň vymezují prostor vzduchové mezery. Venkovní opláštění bylo realizováno pomocí cementové desky Knauf Aquapanel Outdoor, na kterou byla dále aplikována finální pohledová vrstva omítky.

Více informací o provětrávané fasádě Diagonal 2H naleznete na www.knaufinsulation.cz nebo www.mineralplus.cz.

Autor: Knauf Insulation (text a foto)

Související k tématu