reklama

Založení ETICS v oblasti soklu se zvýšenou požární odolností

Zakládací lišta, kterou je tepelný izolant založen nad terénem, je potenciálně místem, kudy může požár vstoupit do tepelně izolační vrstvy. Zakládací sada od společnosti HPI-CZ představuje systém založení ETICS z pěnového polystyrenu (EPS) nad terénem se zvýšenou požární odolností. Zakládací sada z nabídky HPI-CZ nahrazuje založení hliníkovým soklovým profilem.

Založení ETICS v oblasti soklu se zvýšenou požární odolností

Zakládací sadu tvoří dva systémové prvky: Zakládací úhelníkový profil s výztužnou síťovinou a okapní profil. Zakládací profil slouží k založení a ochraně spodní hrany izolantu venkovního zateplovacího systému. Systém společnosti HPI-CZ je univerzálním řešením, kdy jeden typ zakládací sady lze využít pro různé tloušťky izolačních desek, čímž se omezují nároky na skladování, přepravu a manipulaci i na množství zásob.

Vyhoví požární bezpečnosti

Zakládací sada od HPI-CZ byla testována v akreditované laboratoři, kde vyhověla zkoušce podle normy ČSN ISO 13785-1 a tím bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN 73 0810:2016 - Požární bezpečnost staveb. Toto řešení lze využít v kontaktních zateplovacích systémech všech výrobců.

Zakládací úhelníkový profil ETICS
Zakládací úhelníkový profil ETICS

Brání vzniku tepelných mostů

Použitím plastového profilu lze zajistit zároveň eliminaci tepelných mostů. Řešení minimalizuje únik tepla tepelným mostem v oblasti založení proti dříve užívaným hliníkovým zakládacím lištám i proti založení pomocí montážních latí. Zakládací sada navíc zajišťuje těsnost ETICS vůči nežádoucímu nasávání vnějšího vzduchu mezi zateplovacím systémem a podkladovou konstrukci, které by degradovalo tepelně izolační účinek zateplovacího systému a snížilo jeho požární odolnost.

Estetické zakončení v soklové oblasti

Zakládací sada od HPI-CZ umožňuje jednoduchou montáž první řady tepelně izolačních desek zateplovacího systému s garancí esteticky dokonalého provedení ukončení ETICS v pohledově exponované soklové oblasti domů. Její použití minimalizuje rizika technologické nekázně při realizaci nutného zesílení a vyztužení tmelových vrstev na spodní hraně založení zateplovacího systému. Díky integrované armovací tkanině umožňuje zakládací sada optimálně navázat vyztuženou základní vrstvu a konečnou povrchovou úpravu v ploše ETICS na spodní hranu založení zateplovacího systému, včetně potřebného okapního nosu.

Zakončovací profil s okapničkou pod omítku
Zakončovací profil s okapničkou pod omítku

Jednoduchá montáž

Založení izolantu s využitím zakládací sady od HPI-CZ je velmi jednoduché. Zakládací úhelníkový profil s výztužnou síťovinou ukotvíme za pomoci zatloukacích hmoždinek, v případě nerovnosti podkladu použijeme vymezovací podložky. Pro dodržení podmínek protipožární odolnosti je nutné zakládací úhelníkový profil usazovat do cementového lože.

Schéma zakládací sady ETICS
Schéma zakládací sady ETICS

Zvolené izolační desky poté osadíme na zakládací úhelníkový profil a cementový tmel necháme vytvrdnout. Následně natáhneme ze spodní a čelní strany (cca 10–20 cm, dle tloušťky izolantu) cementový stěrkový tmel a do něj vmáčkneme volnou tkaninu, která je součástí zakládacího L-profilu. Poté do stěrkového tmelu usadíme ukončovací profil s okapničkou pod omítku a zatáhneme vrstvou lepicího tmelu.

V posledním kroku vytvoříme hladítkem potřebnou vrstvu cementového stěrkového tmelu na spodní straně izolantu. Správnou tloušťku určuje výstupek, opěrná hrana, na zakládacím L-profilu. Tímto krokem navíc dojde ke vtlačení sklovláknité tkaniny do tmelu. Je tak zaručeno dvojí přeplátování tkaniny, dostatečná tloušťka souvrství a zároveň utěsnění případné mezery mezi izolantem a podkladem. Vyvarujeme se možným defektům v podobě zafukování větru za izolant nebo možnému nasávání plamene při zahoření.

Zakládací sadu a další sortiment HPI-CZ lze objednat u obchodních partnerů firmy, případně na webu www.hpi.cz a na www.hpishop.cz, kde jsou uvedeny i podrobnosti o sortimentu.

Publikováno: 9. 12. 2017, Autor: HPI (text a foto)