Správný čas pro zateplení - nadkrokevní systém

V tomto období jen málokdo začne myslet na tuhé zimy a s tím spojené topení. Ať už topíte v kamnech tuhými palivy, elektrikou nebo plynem, abyste mohli být s cenou spotřeby za topení spokojeni, musíte mít kvalitně zateplený dům. A to nejen obvodové zdi, ale také střechu, podlahy, půdu. To vše samozřejmě stojí peníze. Ovšem taková investice se vám vrátí hlavně v úspoře za teplo. A stejně tak, jako v zimě ochráníte vnitřní teplo, tak v létě zamezíte prostupu vnějšího tepla. Připravili jsme pro vás několik článků o zateplení. Dnes si povíme o nadkrokevním systému.

Správný čas pro zateplení - nadkrokevní systém

Bezkonkurenční vlastnosti tepelných PUR/PIR izolací je dlouhodobá stálost a neměnnost vynikajících tepelně izolačních vlastností, která je dána speciální uzavřenou strukturou buněk a uzavřeností celého tepelně izolačního panelu v hliníkové mikrofolii, což pozitivně působí proti elektromagnetickému smogu. Maximální izolační vlastnosti při minimálních tloušťkách a snadné instalaci PUR/PIR izolantu je již dlouhodobě využívano např. při stavbách velkých výrobních a skladovacích hal. Izolační efekt lze zjednodušeně vyjádřit porovnáním současně dostupných izolačních koe ficientůu PUR/PIR izolací, polystyrénových - EPS izolací a izolací minerální vatou - MW.

Správný čas pro zateplení - nadkrokevní systém
Správný čas pro zateplení - nadkrokevní systém

Proč je důležité použít kvalitní izolace?

Přestože si to pravděpodobně ani neuvědomujeme, je izolace z mnoha důvodů jedním z nejdůležitějších hledisek specifikace budov:

  • pomáhá udržovat potřebnou vnitřní teplotu tak, že poskytuje příjemné životní a pracovní prostředí lidem užívajícím danou budovu
  • pomáhá držet nízko náklady a spotřebu energie
  • pomáhá bojovat proti klimatické změně
  • pomáhá zabezpečovat zásobu energie
Proč je důležité použít kvalitní izolace?
Proč je důležité použít kvalitní izolace?

Pouze nadkrokevní systém vám může garantovat:- vysoký izolační efekt a rovnoměrnou izolaci střechy v celé ploše bez úniku tepla- estetický, pohledový krov bez rizika plísně a hniloby- mezikrokevní prostor navíc pro případné technické rozvody- snadnou, bezproblémovou a rychlou instalaci

Proč je důležité použít kvalitní izolace?
Proč je důležité použít kvalitní izolace?

NADKROKEVNÍ polyurethanový systém

Nadkrokevní tepelně izolační systémy jsou v současnosti vysoce efektivním a ekonomickým způsobem zateplení šikmých střech. Princip spočívá v pokládce izolace z horní strany krovu, čímž docílíte rovnoměrného izolačního efektu v celé ploše střechy. Odstraníte tak negativní vliv tzv. tepelných mostů, které způsobují výrazný únik tepla přes konstrukci krovu. Tepelná izolace při klasickém mezikrokevním způsobu izolování pomocí minerální vaty v problematickém místě buď zcela chybí, nebo je výrazně zeslabená. Tepelné mosty výrazně snižují účinnost izolace vaší střechy a tím podstatně zvyšují náklady na vytápění.

NADKROKEVNÍ polyurethanový systém
NADKROKEVNÍ polyurethanový systém

Xtratherm UniPIR

Xtratherm IniPIR Al neboli polyisocyanurátová nadkrokevní izolace s perodrážkou má maximální izolační schopnost díky tuhé PIR pěně. Perodrážka zaručuje izolaci bez tepelných mostů. Systém umožňuje celoplošnou tepelnou izolaci střechy (nedochází k přerušení hranoly nebo krokvemi). Velký formát umožňuje velmi rychlé pokládán a minimální množství stykových spár. Má vynikající zatížitelnost a stabilitu díky velmi vysoké pevnosti v tlaku.

Xtratherm UniPIR
Xtratherm UniPIR

Věděli jste, že...

...Kdykoli nastoupíte do auta, otevíráte chladničku, ležíte na nemocniční posteli, nebo se obouváte, je velice pravděpodobné, že části těchto každodenních předmětů moderního života obsahuji polyuretan.Polyuretan, nebo-li PU, je mimořádně všestranný materiál s cennými vlastnostmi, jako je pevnost, trvanlivost a komfort.V mnoha případech si jej sami nemůžeme vybrat k přímému použití, ale nacházíme ho zabudovaný v chladničce či autě, protože je to ten nejlepší materiál vhodný pro daný účel. Nicméně existuje jedna situace, kdy si můžeme zvolit použití či nepoužití PU, a to je izolace budov.

Autor: Pavla (text), PAMA (text a foto)

Související k tématu