Bezpečný vstup nebo chodník zajistí v zimě před ledem a sněhem elektrické topné prvky

Společnost FENIX, náš největší výrobce elektrických topných systémů, je široké veřejnosti známá jako výrobce nízkoteplotních velkoplošných topných systémů či sálavých panelů, ale topné prvky z Jeseníku nachází velké uplatnění i u venkovních systémů – v reálném životě velmi často vyvstane nutnost chránit chodníky, cesty, schody, apod. před sněhem, ledem a námrazou. Díky jednoduchosti řešení a v podstatě nulovým požadavkům na údržbu zde mají výsadní elektrické topné kabely ECOFLOOR.

Bezpečný vstup nebo chodník zajistí v zimě před ledem a sněhem elektrické topné prvky

Pomocí topných kabelů ECOFLOOR lze chránit jakoukoliv komunikační plochu – chodník, cestu, schodiště, apod. K těmto aplikacím se používají speciální topné kabely – robustní konstrukce se slaněnou rezistencí a příkony 20-30 W/m. Vyhřívání lze provést z topného okruhu i topné rohože. U pochozích komunikací se topný prvek umisťuje do pískového lože nebo do betonové desky, u schodů, teras apod. do lepícího tmelu. U pojízdných komunikací jednoznačně doporučujeme umístit topný prvek do betonové desky, která bude chránit topný kabel před poškozením při zatížení komunikace automobilem.

Elektrické topné kabely ECOFLOOR pro chodníky a cesty
Elektrické topné kabely ECOFLOOR pro chodníky a cesty

Skladba pojízdné komunikace a chodníku

ECOFLOOR POJÍZDNÁ KOMUNIKACE
ECOFLOOR POJÍZDNÁ KOMUNIKACE

1 - Zpevněný povrch, např. zámková dlažba2 - Čidlo vlhkosti (voda, sníh, led)3 - Pískové lože zámkové dlažby4 - Betonová deska (chrání topný kabel před zatížením vozidly)5 - Topný kabel ECOFLOOR® MAPSV/MADPSP nebo rohož MDT6 - Pevný štěrkový podklad (makadam)

ECOFLOOR CHODNÍK
ECOFLOOR CHODNÍK

1 - Zpevněný povrch, např. dlažba2 - Čidlo vlhkosti (voda, sníh, led)3 - Písková zásyp a podsyp kabelu4 - Topný kabel ECOFLOOR® MAPSV/MADPSP nebo rohož MDT5 - Pevný štěrkový podklad (makadam)

Pro vyhřívání venkovních ploch se instaluje plošný příkon 300 – 400 W/m². Takto vysoký výkon je nutný, aby systém mohl správně fungovat i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Velmi důležitá je i správná regulace, která uvede topný systém do provozu již v době, kdy nebezpečí námrazy vzniká. Tedy regulace, která snímá nejen teplota, ale i přítomnost vlhkosti ve sledované ploše. U venkovních aplikací je regulaci možné řešit třemi způsoby:

První způsob

Nejspolehlivější, nejekonomičtější na provoz, ale bohužel také nejdražší na pořízení je regulace, která snímá nejen venkovní teplotu, ale také přítomnost sněhu, ledu nebo vody v místě, které je chráněno před námrazou. V praxi je regulátor umístěn v rozvaděči a pomocí kabelové teplotní sondy snímá venkovní teplotu. Pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu (obvykle +1°C) sepne proud do druhého (vlhkostního) čidla, které začne hřát. Sníh nebo led, který je na vlhkostním čidle, roztaje a vzniklá vlhkost vodivě propojí dva kovové snímače. Regulátor „pozná“, že hrozí nebezpečí vzniku námrazy a sepne připojený topný kabel.

První způsob
První způsob
První způsob
První způsob

Druhý způsob

Druhou variantou je řízení pouze na základě teploty. Pomocí vhodného termostatu je topný kabel sepnut v případě, že venkovní teplota klesne pod nastavenou hodnotu. V nabídce jsou i tzv. diferenční termostaty – tj. termostaty u kterých lze nastavit zapínací i vypínací teplotu. Tyto termostaty jsou vhodné pro aplikace, kde uživatel z dlouhodobých zkušeností má ověřeno, že pokud teplota klesne například pod více než -10°C, mráz je již tak silný, že sníh na střeše neodtává. Tento systém je méně přesný a spolehlivý, nedokáže například reagovat na situaci, kdy mrzne, ale není žádný sníh a topný kabel je v provozu zbytečně, na druhou stranu je zajištěno, že kabel alespoň nebude provozován při teplotách nad bodem mrazu.

Druhý způsob
Druhý způsob

Třetí způsob

Poslední možností je ruční ovládání – sepnutí kabelu tedy provede uživatel. Při tomto způsobu bohužel hrozí velmi reálné nebezpečí, že systém v praxi nebude funkční. Pokud uživatel neuvede topný systém v činnost v době, kdy námraza vzniká, dodatečné zapnutí už nemusí mít požadovaný efekt. Obráceně také hrozí nebezpečí, že kabel bude nedopatřením v provozu i v době, kdy je to naprosto zbytečné. Výsledkem budou nejen vysoké provozní náklady, ale může dojít i k výraznému zkrácení životnosti topného kabelu, pokud bude provozován při teplotách nad 10°C.

Ochrana proti sněhu VYPNUTO
Ochrana proti sněhu VYPNUTO
Ochrana proti sněhu ZAPNUTO
Ochrana proti sněhu ZAPNUTO

V případě, že je systém ovládán ručně a je uživatelem uveden do provozu až v době, kdy je předmětná plocha zakryta vrstvou sněhu, může jeho odtávání trvat i více než 12 hodin (dle výšky vrstvy sněhu). Je potřeba si uvědomit, že topný kabel je umístěn v zemi, která má obrovskou schopnost jímat teplo a také je potřeba velké množství energie k přeměně sněhu na vodu – tzv. latentní teplo. Instalace doplňkové tepelné izolace do skladby je až na výjimky neúčinná. Často je totiž ze strany uživatelů kladen dotaz, zda by se účinnost venkovních aplikací – vyhřívání komunikací – nedala zvýšit umístěním vhodné tepelné izolace do skladby konstrukce. Bohužel, tato izolace by sice v zimním období mohla urychlit prohřátí horní vrstvy a tím i tání sněhu, v přechodném období by ale naopak odizolovala teplo nakumulované v zemské kůře, takže k vytváření námrazy by docházelo i na jaře a na podzim, kdy standardně není zem ještě promrzlá. Tepelná izolace má význam pouze v aplikacích, kde je vyhřívaná plocha vystavena okolním podmínkám ze všech stran. Například u venkovního schodiště, které má schodnice nad terénem, je možné schody ze spodní strany tepelně zaizolovat, aby se zabránilo nežádoucím únikům tepla spodní stranou.

Třetí způsob
Třetí způsob

Elektrická rohož SNOW MAT

Praktickým pomocníkem pro bezpečný vstup je i elektrická rohož SNOW MAT, určená pro vyhřívání vchodů do rodinných domů. Mezi její výhody patří bezpracná údržba požadovaných ploch od sněhu a náledí, jednoduchá instalace a manipulace. Vyhřívaná pryžová rohož může být položena na chráněnou plochu po celé zimní období, nebo může být pokládána operativně dle potřeby. Vnější rozměr rohože je 155 x 100 x 0,8cm, vyhřívaná (aktivní) plocha činí 145 x 90cm (netopné okraje 5cm). Rohož je vybavena připojovacím vodičem délky 5m, zakončeným vidlicí s integrovaným proudovým chráničem (krytí rohože je IP 65 / vidlice je v krytí IP 54) - pro uvedení do provozu tedy není vyžadováno odborné zapojení.

Autor: Fenix group a.s.

Související k tématu