Obklad fasády masivním dřevem má své zásady

V poslední době získalo dřevo při nejrůznějším použití na fasádách opět na významu, aby bylo u budov – privátních nebo veřejných – dosaženo individuálního vzhledu. Správné použití tohoto přírodního materiálu při tom vyžaduje odborné znalosti, které je nutno využít k zajištění co nejdelší životnosti stavebních dílů.

Obklad fasády masivním dřevem má své zásady
Dřevěná fasáda – rošt, úprava a montáž
Dřevěná fasáda – rošt, úprava a montáž
Dřevěná fasáda – rošt, úprava a montáž
Dřevěná fasáda – rošt, úprava a montáž

Montáž dřevěné fasády je pro truhláře, tesaře nebo i zručného kutila vcelku jednoduchá věc. Je však třeba mít od projektanta nebo architekta přesnou skladbu roštu, izolační vrstvy a i konečnou skladbu fasády včetně detailů. Projekt by měl byt postaven tak, aby byl rosný bod v místech, kde nemůže udělat škody - tedy mimo izolaci a tam, kde může byt také dobře odvětráván.

Dřevěná fasáda – rošt, úprava a montáž
Dřevěná fasáda – rošt, úprava a montáž
Dřevěná fasáda – rošt, úprava a montáž
Dřevěná fasáda – rošt, úprava a montáž

S tím souvisí i nutnost dodržení projektu při realizaci a také použití vhodných (a pro tyto účely schválených) materiálů - izolace, hmoždinek, šroubů apod. Dřevěná fasáda je vystavena množství různých vnějších vlivů, např. silnému větru, změnám vlhkosti vzduchu a srážkám. Pouze správně vyprojektovaná a správně montovaná dřevěná fasáda je schopna všem nepříznivým vlivům dlouhodobě odolávat, v opačném případě může dojít nejen k estetickým, ale i funkčním závadám (a tyto se mohou dostavit velice rychle).

Dřevěná fasáda – rošt, úprava a montáž
Dřevěná fasáda – rošt, úprava a montáž
Dřevěná fasáda – rošt, úprava a montáž
Dřevěná fasáda – rošt, úprava a montáž

Rošt

Rošt musí být vytvořen tak, aby za fasádou mohl proudit vzduch směrem nahoru a aby mohl nahoře unikat. Rozteč roštu musí být přiměřena tloušťce fasádního profilu, a třeba zohlednit, zda-li jde o profil l s perem a drážkou nebo bez nich.

Rozteče roštů pro různé druhy a tloušťky profilů:

 • Tloušťka 19 mm
 • Tloušťka 24 mm
 • Tloušťka 28 mm
 • Tloušťka 32 mm +
 • Profil s perem a drážkou - max. 80 cm, max. 100 cm, max. 120 cm, max. 140 cm
 • Profil bez pera a drážky - max. 60 cm, max. 70 cm, max. 80 cm, max. 90 cm

Pamatujte prosím, že hranoly roštu je třeba ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním.Ke konstrukci roštu doporučujeme používat dřevo s odpovídajícím stupněm vlhkosti, nesušené stavební řezivo je pro takovéto použití nevhodné.Dbejte na to, aby byla spodní konstrukce rovná. Doporučujeme použít olovnici a srovnávací lať, větší nerovnosti (kameny, zbytky omítky) odstraňte, menší vyrovnejte dřevěnými klínky, umístěnými pod nosné latě v místě upevnění hmoždinkami.

Rošt
Rošt
Rošt
Rošt

Povrchová úprava fasády

Povrchovou úpravu vždy provádějte před montáží. Minimálně jednou ji naneste i z rubové strany profilu. Pokud nátěr neobsahuje přípravky proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, doporučujeme napustit palubky takovýmto přípravkem před nanášením vlastního nátěru. Mezi všeobecně používané a doporučené povrchové úpravy patří tenkovrstvá lazura nebo oleje, používané na dřevěné terasy.

Povrchová úprava fasády
Povrchová úprava fasády
Povrchová úprava fasády
Povrchová úprava fasády

Montáž fasády

Pro montáž fasád existuje několik velmi důležitých zásad:

 • Palubky se při vodorovném pokládaní dávají vždy perem nahoru.
 • Palubky nikdy nestahujte, při vyšší vlhkosti by mohlo dojít k vyboulení fasády.
 • Při zařezávaní se musí přetřít řezy i čelní konce povrchovou ochranou, protože jimi vniká vlhkost do palubek nejrychleji.
 • Při kotvení vždy používejte kvalitní, dlouhodobě nekorodující materiály.
 • Nezapouštějte šrouby při připevňovaní fasádních profilů příliš hluboko do dřeva.
 • Na koncích palubek si předvrtejte otvory pro šroub, případně je kotvěte minimálně 50 mm od konce, zabráníte tím pozdější tvorbě trhlin.
 • Spodní a horní zakončení fasády je třeba opatřit mřížkou, aby se zabránilo vniknutí hlodavců, ptáků a hmyzu.
Montáž fasády
Montáž fasády
Montáž fasády
Montáž fasády

Fasádní palubky s perem a drážkou lze kotvit dvěma způsoby:

A. Do pera pozinkovanými kolářskými hřebíčky nebo nastřelovacími hřebíčky o délce min. 45 mm a více (tzv. skrytý způsob)

B. Dle šíře palubky jedním nebo dvěma vruty z nekorodující (nejlépe pevnostní) oceli. Při tomto (tzv. viditelném) způsobu je třeba dbát, aby vruty byly přesně v rovině. Pouze tak dosáhnete toho, že bude obklad po estetické stránce opravdu zdařilý.

Rohy fasády a špalety lze udělat minimálně třemi způsoby:

A. Překrývaný - všechny rohy se zalištují buď masivní rohovou lištou, nebo dvěma k sobě kolmo slepenými prkénky, tvořícími masivní rohovou lištu. Nevýhodou tohoto řešení je zatékání vody při dešti a větru, špatné vysychání a následná krátká životnost.

B. Přiznaný - palubky nebo fasádní profily se zaříznou k sobě pod úhlem 45 stupňů, ale nedorazí se k sobě, nechá se mezi nimi rovnoměrná mezera cca 3-5 mm, aby po dešti čelní konce rychle uschly. Výhodou je vysoká životnost.

C. Segmentový - používá se nejčastěji při tzv. segmentové fasádě, kdy se palubky nebo profily nenastavují, ale jsou rozděleny svisle vyčnívajícími hranolky, mezi které se zařezávají. Takovýto hranolek pak tvoří i roh fasády.

Rohy fasády a špalety lze udělat minimálně třemi způsoby:
Rohy fasády a špalety lze udělat minimálně třemi způsoby:
Rohy fasády a špalety lze udělat minimálně třemi způsoby:
Rohy fasády a špalety lze udělat minimálně třemi způsoby:

...a několik důležitých zásad na závěr

Pokud nemáte potřebné vybavení a zkušenosti v práci se dřevem, svůj první obklad raději montujte za asistence někoho zkušenějšího.Nebojte se dojít si pro radu. Dřevo jako přírodní materiál má své specifické vlastnosti, pro jeho použití existují vyzkoušené postupy a prověřená řešení. V některých případech i zkušení řemeslníci konzultují pracovní postup a použité materiály s jinými kolegy nebo přímo u prodejce.Vždy pamatujte na to, že kvalitní materiály a kvalitní práce tvoří základ obkladu, rozhodují o jeho trvanlivosti i estetické hodnotě.

www.secacz.cz

Autor: Serafin Campestrini, s.r.o. (text a foto)

Související k tématu