Dřevostavby – 1. díl – historie, výhody a nevýhody

Dřevo, tento tradiční materiál, sloužil po dlouhá staletí jako surovina pro výstavbu obytných stavení. Časem byl „vytěsněn“ nepálenými i pálenými cihlami, takže se nadále používal jen pro okrajově využívané objekty, jako jsou chaty, altány a různé přístřešky. S rozvojem výroby materiálů na bázi dřeva se však mezi materiály pro stavby vrací. Rychlostí montáže dřevostavby dokonce klasické domy pro bydlení předčí.

Dřevostavby – 1. díl – historie, výhody a nevýhody

Stavby ze dřeva

Stavby ze dřeva
Stavby ze dřeva

Stavba roubeného stavení obvyklého pro 17. až 19. století představovala značnou investici a trvala dlouho. Všechny spoje dřeva bylo nutno dělat ručně, důležitá byla kvalita dřeva (nejčastěji jedle) i výběr místa pro stavbu.

Základem konstrukce stěn domů bylo roubení. Je to sestava vodorovně vrstvených trámů, vázaných v nároží tesařskými spoji, popřípadě svislými kůly v přesahu záhlaví (nárožních konců). Jinou možností byla rohová vazba na tzv. rybinu (při bočním pohledu má konec každého trámu tvar připomínající rybí ocas).

Stavby ze dřeva
Stavby ze dřeva

Spáry mezi kmeny bývaly vyplněny tenčí tyčovinou a utěsněny mechem, přes který se natáhla hliněná mazanina, která bývala v interiéru obílená. V současné době lze sice vytvořit roubenku obdobného vzhledu, jaký měly tradiční lidové stavby, avšak jejich obvodové stěny z klasické roubené konstrukce o tloušťce trámů 140 až 160 mm nesplňují v žádném případě ani požadovaný tepelný odpor podle platné ČSN, takže musí být doplněny dodatečným zateplením. Například izolací z minerálních nebo skelných vláken z vnitřní strany roubené obvodové stěny v provedení 80 mm tepelné izolace, vnitřní přizdívkou z příčkového zdiva nebo z plynosilikátových příčkovek.

Stavby ze dřeva
Stavby ze dřeva

Tato řešení pak splňují požadavky současných platných předpisů, které vyžadují tepelný odpor obvodové stěny RN = 2,0 m2.K.W-1.Podstatně vyšší parametry mívají dřevostavby z několikavrstvých panelů. U nich lze dosáhnout tepelného odporu stěn až 4,55 W.K-1.m2, což vydatně sníží platby za vytápění a zpříjemní i pobyt za horkých letních dnů.

Stavby ze dřeva
Stavby ze dřeva

Výhody a nevýhody dřevostaveb

Výhody:

1. Stavby ze dřeva a desek na bázi dřeva představují velice operativní stavební technologii. Na základovou desku založenou v nezámrzné hloubce a na únosné zemině se jednotlivé prvky nainstalují za velmi krátkou dobu. Stěnové i vnitřní panely se dodávají zpravidla v několika variantách, takže vzhled i vnitřní uspořádání může dodavatelská firma přizpůsobit přáním zákazníka. Výstavba domu trvá od objednání zpravidla 3 až 8 týdnů, při větších odchylkách od původní koncepce je vše hotovo do tří měsíců.

Výhody:
Výhody:

2. Variabilní je zpravidla tloušťka a tedy i účinnost tepelných izolací. Výhoda účinnější izolace vynikne obzvlášť při stávajícím zvyšování cen paliv. Stavebník pak může volit mezi levnější (méně zateplenou) dřevostavbou s dražším provozem a mezi dokonaleji zatepleným domem se sníženými tepelnými ztrátami.

3. Výstavba formou „suché technologie“ umožňuje stavět po celý rok, takže stavebník není vázán příznivým počasím, teplotami a podobnými faktory.

Výhody:
Výhody:

4. Většina dřevostaveb je „uživatelsky sympatická“. Zatímco zděné domy prosychají dlouhou dobu, dřevěné působí zatepleně a příjemně ihned po dokončení. Při použití součástí z rostlého dřeva (obkladové palubky, podlahy) je příjemný i čichový vjem.

Výhody:
Výhody:

5. Při srovnatelných tepelných odporech stěn jsou konstrukce na bázi dřeva subtilnější. Na 3 běžné metry obvodového zdiva lze při použití konstrukcí ze dřeva ušetřit 1 m2 obytné, respektive užitné plochy. Při 100 m2 zastavěné plochy rodinného domu tak vlastně lze získat další místnost.

Výhody:
Výhody:

6. Protože dřevo a desky na jeho bázi mají podstatně nižší hmotnost, snižují se výrazně náklady na přepravu materiálu a na zemní práce. Při výstavbě domu z velkoplošných kompletizovaných dílců stačí najmout autojeřáb jen na dobu několika hodin.

7. Při suché technologii výstavby se radikálně snižuje množství a zejména hmotnost stavebního odpadu, takže náklady na likvidaci odřezků jsou nízké.

8. Případná likvidace staveb na bázi dřeva je energeticky nenáročná a nezatěžuje životní prostředí.

9. Vzhledem k malé akumulaci tepla v konstrukci je v místnostech domu ze dřeva po zapnutí topidla velmi brzy teplo.

Výhody:
Výhody:

10. Dřevostavby jsou šetrné k životnímu prostředí. Pro výrobu stavebních částí se spotřebuje méně energie než pro dobývání cihlářské hlíny, pálení cihel a jejich transport.

… a nevýhody:

1. Lehké dřevěné konstrukce mají nižší tepelně akumulační schopnosti, takže v zimě bezprostředně po vypnutí topidla začne v domě rychleji klesat teplota.

2. Životnost staveb na bázi dřeva je nižší než u kamene nebo cihel. I tak se ale pohybuje v desítkách let. Zděné stavby je možno používat podstatně déle.

3. Domy ze dřeva a desek na bázi dřeva jsou hořlavé. I když je nehořlavost dřeva pomocí velkoplošných materiálů pro opláštění dřevěných nosných konstrukcí výrazně zvýšena, požární odolnosti cihlových konstrukcí nedosahují.

Výhody:
Výhody:

4. Akustické vlastnosti, zejména z hlediska kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí dřevostaveb, jsou nízké a vyžadují náročná řešení (např. přitížení stropu těžkou plovoucí deskou z betonové mazaniny, provedenou na kročejové izolaci uložené na stropní záklop).

5. Obytné domy ze dřeva a desek na bázi dřeva jsou oproti domům zděným lehké, takže například při povodních jsou méně stabilní. (Ohrožení staveb od skutečně profesionálních firem je ovšem výjimečné – za povodní „odplavaly“ zejména podomácku postavené chatičky.)

Výhody:
Výhody:

6. Dřevostavby jsou více ohroženy rozšířením plísní. Ty se mohou objevit v místech s vyšší vlhkostí stěn a zejména ve styku neošetřeného dřeva se základem.

V příštím díle se na jednotlivé stavební systémy a materiály podíváme podrobněji.

Autor: PePa, Pavel Zeman (text a foto)

Související k tématu