Dřevostavby – 3. díl

Dřevo má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, mezi všemi stavebními materiály téměř nejlépe akumuluje teplo a zcela jedinečným a pro zdraví velmi příznivým způsobem pracuje se vzdušnou vlhkostí.

Dřevostavby – 3. díl
Dřevostavby – 3. díl
Dřevostavby – 3. díl
Dřevostavby – 3. díl
Dřevostavby – 3. díl

Tepelná akumulace u dřevostaveb

Tepelná akumulace u dřevostaveb
Tepelná akumulace u dřevostaveb

Ve Skandinávii, kde je tradice dřevostaveb a technická a teoretická základna v celosvětovém měřítku na nejvyšší úrovni, se v poslední době používá dřevěný masiv do svislých – nosných i nenosných – konstrukcí, které také slouží jako tzv. akumulační stěny. U nás se akumulační stěny v dřevostavbách (zřejmě ze zvyku) navrhují z betonu nebo plných cihel. Fyzikálně je však beton, který uvolňuje akumulované teplo rychleji než dřevo, nezbytný v akumulační konstrukci dřevostavby snad jen tehdy, je-li požadováno rychlé ustálení vnitřní teploty (např. po důkladném vyvětrání).

V dřevostavbách s dobrou tepelnou izolací a řízeným režimem větrání není beton nutný, což ukazuje např. norská zkušenost. Slunce ohřívá během dne dřevěnou stěnu z masivního dřeva, umístěnou za prosklenou fasádou na jižní straně. Kvůli tepelné setrvačnosti tohoto materiálu (dřeva) se teplo během noci z dřevěné stěny pomalu uvolňuje...

Vhodné mikroklima

Vhodné mikroklima
Vhodné mikroklima

Dřevo se příznivě účastní i tvorby vnitřního mikroklimatu. Ustálená, dlouhodobá vlhkost dřeva v dřevostavbě je cca 10 %, což představuje přibližně 55 l vody v jednom krychlovém metru. Dřevo ve větším množství tak slouží jako stabilizátor prostorové vlhkosti, což je základní předpoklad pro zdravé bydlení. K výměně vlhkosti mezi dřevem a vzduchem přispívá i jeho vysoká difúzní propustnost. Materiály jako dřevo a sádrokarton, používané ve dřevostavbách tak samočinně regulují relativní vlhkost v místnostech. Jsou schopny ji odebírat, uchovávat ji a při suchém klimatu zase uvolňovat. Tyto vlastnosti napomáhají k udržení vyrovnaného klimatu v domě bez rizika vzniku plísní a zvyšují komfort bydlení. Domy jsou vhodné i pro alergiky. Správně zvolené materiály na bázi dřeva zajišťují příjemné klima v místnostech v zimě i v létě. Vyloučení mokrých procesů během stavby zamezí vzniku vlhkosti ve všech etapách výstavby a domy jsou ihned obyvatelné bez vzniku zdravotních rizik.

Zásady výstavby

Zásady výstavby
Zásady výstavby

Zásady, podle nichž se zhotovuje dřevostavba, se výrazně liší od kamenných staveb. Jedná se vlastně o suchý proces výstavby kde odpadá betonování a nutné technologické pauzy. Velkou pozornost je třeba věnovat přípravě. Nelze vsadit na to, že nedostatky v projektu se během realizace levně překlenou různými dozdívkami, předělávkami atd., jako tomu bývá u mokré výstavby. Projekt je nutné svěřit odborníkovi s dostatečnou zkušeností a vlastní výstavbu stavebně tesařské firmě, o níž platí totéž.

Zásady výstavby
Zásady výstavby

Obvodové stěny středoevropských dřevostaveb jsou vyjma srubových staveb navrhovány jako vícevrstvé, s pláštěm, dřevěnou kostrou a izolací. Důraz je kladen na zabránění vzdušné infiltrace obvodovou konstrukcí a potažmo zamezení nevítané kondenzace uvnitř obvodového souvrství v zimě. Přestože má dřevo schopnost absorbovat velké množství vlhkosti, vede nezvládnutá kondenzace bez možnosti následného odpařování k jeho zahnívání. Proto se hned za interiérovou desku z dřevotřísky, sádrokartonu či masivu umísťuje paronepropustná fólie.

Akustika

Sendvičovou konstrukcí, tedy vrstvením materiálů s různou dynamickou tuhostí, se velmi výrazně omezuje přenos zvuku. Důležitá je dostatečná kročejová neprůzvučnost stropní konstrukce.

Dřevěný dům – úspory

Za vytápění

Dřevěný dům – úspory
Dřevěný dům – úspory

Náklady na vytápění rodinných domků a ostatních staveb z moderních konstrukcí na bázi dřeva s dostatečnou tloušťkou tepelné izolace jsou podle zkušeností uživatelů až o několik tisíc korun ročně nižší než u domků z klasických cihlových a silikátových materiálů. Dřevodomy tak mají malou spotřebu energie a můžou být vytápěny teplovzdušným vytápěním od krbu či kamen. Domy se tak řadí mezi nízkoenergetické s roční spotřebou energie v rozpětí 70–50 kWh/m2. Tyto domy se vyznačují vysoce nadstandardními tepelně izolačními vlastnostmi, které řeší jeden z nejpalčivějších problémů dnešní doby – stále rostoucí náklady na energii. Obvodová stěna mívá hodnotu tepelného odporu R= 4,2 m2 K/W, což v praxi znamená výrazně nízké náklady na provoz domu. Okamžité tepelné ztráty jsou velmi nízké a nízká je i potřeba energie pro temperování stavby. Výrazně se zkracuje doba na dosažení tepelné pohody pro bydlení. Pro úsporu energie na vytápění lze při slunných zimních dnech využít skleníkového efektu a nechat dům přihřívat většími skleněnými plochami oken nebo zimních zahrad.

Za náklady na dopravu

Díky celkové lehčí konstrukci domů a nižší váze komponentů než k u klasických zděných domů se náklady na dopravu podstatně snižují. Na staveništi není také mimo základové desky potřeba těžká stavební technika ani jeřáb.

Přednosti dřevostaveb

Možnost výstavby po celý rok

Přednosti dřevostaveb
Přednosti dřevostaveb

Montované rodinné domy se staví celoročně i během zimního období, protože se při jejich výstavbě nepoužívají žádné materiály citlivé na chlad a mráz. Možnost stavět dům bez technologické pauzy (např. se nemusíme obávat promrznutí nebo zrání betonu jako u cihelné stavby), dobu výstavby podstatně zkracuje. Výstavba formou suché technologie trvá 10–16 týdnů. Suchým výrobním procesem se nevnáší vlhkost do stavby, už po dokončení hrubé stavby lze dům vytápět a pokračovat v dalších řemeslných pracích.

Rychlá výstavba

Přednosti dřevostaveb
Přednosti dřevostaveb

Jednotlivé části domu mohou být předvyrobeny v suchých výrobních halách. Zde se na velkoplošné panely osazují i okna, okenní parapety a vchodové dveře. Rovněž vnější zateplení a základní omítka je nanesena ve výrobě. Díky této přípravě probíhá hrubá stavba pouze 3–5 dní. Další řemeslné práce už je možné dělat uvnitř v teple a pod střechou. Firmy pracující tradiční zděnou technologií potřebují na výstavbu rodinného domu průměrně 13 měsíců, připravené dřevostavbě stačí 1–3 měsíce.

Snadné instalace

Díky oplášťované sendvičové konstrukci jde jejím dutým vnitřkem snadno instalovat rozvody vody a elektriky a to ještě před vložením izolací.

Šetrnost k životnímu prostředí

Moderní, správně navržené a realizované konstrukce a stavby na bázi dřeva mají řadu předností. Zejména v oblasti zatížení životního prostředí při jejich výstavbě, během užívání, ale i při jejich likvidaci. Jelikož jsou dřevostavby lehčí, stačí úspornější (méně masivní) základová konstrukce. Také můžeme zohlednit úsporu zastavěné plochy, která při tl. stěny 255 mm činí 10 % oproti zděné stavbě.

Pozor na svépomoc

Někdy je až zarážející, jak se řada budoucích stavebníků a investorů domnívá, že stačí nechat si od architekta navrhnout pěkný a pokud možno levný rodinný dům, a pak si jen najímat na jednotlivé práce řemeslníky, kteří mají nejlevnější nabídku svých prací. Za dodávkami montovaných rodinných domů od renomovaných dodavatelů je skryta řada odborníků a techniků, kteří nejprve vše vyřeší na papíře a pak podle podrobných návodů firmou proškolení stavební dělníci vše smontují. Kdo se domnívá, že se chvíli bude dívat, jak sousedovi staví dřevostavbu odborná firma, a pak si ztluče svůj dům z pár prken za odpoledne, ten se mýlí. Zárukou funkčního a úsporného domu je především vysoká odbornost, znalost technologie, moderních stavebních a tepelně-izolačních materiálů a postupů.

Konstrukce

Konstrukce
Konstrukce
Konstrukce
Konstrukce

Sendvičová skladba stěn

Opláštění dřevěné prkenné nebo hranolkové kostry je tvořeno z vnější strany konstrukčními deskami OSB, které mají zpravidla tl. 12 mm. Prostor mezi konstrukcí je vyplněn minerální vatou, která má výborné tepelné i zvukové izolační vlastnosti. Zde se nachází i vzduchová mezera, ve které jsou (a v konstrukci příček) vedeny veškeré rozvody dle projektové dokumentace.

Sendvičová skladba stěn
Sendvičová skladba stěn

OSB desky jsou dále pokryty nejčastěji 50mm polystyrenem, na který se dále nanáší akrylátová probarvená venkovní omítka.

Sendvičová skladba stěn
Sendvičová skladba stěn

V této fázi se současně provede usazení oken, dveří, montáž komínu a pokládka střešní krytiny.

Vnitřní dispozice

Vnitřní dispozice
Vnitřní dispozice

Nízká hmotnost a snadná demontovatelnost stavebních konstrukcí na bázi dřeva vytváří podmínky pro možnost jejich jednoduchých a nenáročných úprav v průběhu užívání stavby. To umožňuje snadnou změnu dispozičního uspořádání domu podle potřeb uživatele a prodlužuje morální životnost těchto staveb. V případě potřeby je možné vnitřní dispozici použitím suché výstavby příček z dřevěných materiálů nebo sádrokartonu snadno přestavět.Jaký dům a z jakého materiálu se nakonec rozhodnete si postavit je jen a jen na vás. Rozvažování to není jednoduché, každý očekává od bydlení něco jiného. Pravdou však zůstává, že je dřevo materiálem zítřka, a to díky tomu, že je to jeden z mála obnovitelných materiálů, ale především pro nenahraditelný pocit bydlení v něm.

Sruby a roubenky

Sruby a roubenky
Sruby a roubenky

Klasická trámová nebo kulatinová roubenka se od lehkých sendvičových konstrukcí podstatným způsobem liší. Její obvodový plášť je samonosný a hmotnost stavby je vyšší. Podíl ruční práce přímo na stavbě, kdy se jeden díl a trám pasuje na druhý, je velký. Rohová spojení do sebe přesně zapadají a vážou celou konstrukci domu. Celou roubenku je možné připravit v hale jako skládačku a pak ji na místě určení složit, stejně jako u sendvičových domků. Díky objemovým změnám rostlého dřeva však plnodřevěná stavba až tři roky sesedá.

Sruby a roubenky
Sruby a roubenky

Proto je nutné okolo stavebních otvorů jako jsou okna a dveře mít dostatečné několikacentimetrové dilatace. Při pevném a předčasném ukotvení by je sesedající se dům rozdrtil a poškodil.

Ochrana dřeva

Ochrana dřeva
Ochrana dřeva

Deskové materiály, ale i konstrukční hranolky prkna nebo střešní latě musejí být kvalitně ošetřeny natřením, nástřikem nebo impregnací přípravky proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. U deskových materiálů je tato úprava většinou provedena už u výrobce. Vhodný je například přípravek Bochemit určený proti škůdcům a plísním. Na trhu je však podobných výrobků více.

Pružnost – dilatace

Výhodou dřevostaveb, kterou nemusíme naštěstí v našich klimatických podmínkách a zeměpisných šířkách zohledňovat, je i jejich nízká hmotnost a určitá dilatace celé stavby. Ta je užitečná například při hurikánech a bouřích. Především v Americe, kde tyto živly občas řádí, už lehká dřevěná konstrukce zachránila život mnohým. Je totiž podstatný rozdíl v tom, jestli na vás spadne dřevěná deska nebo prkno, či betonový stropní panel.

Novinka od Rigipsu pro dřevostavby

Společnost Rigips uvedla na trh novou systémovou konstrukci „nosný stěnový panel Rigidur“ pro montované dřevostavby. Nosný panel Rigidur je možné využít pro konstrukci vnitřních příček i pro vnější obvodové stěny objektu. Jedná se o deskový prvek tvořený dřevěným rámem, s výplní z minerální izolace a opláštěním ze sádrovláknitých desek.

Zvukotěsné a odolné proti ohni

Systémová konstrukce Rigidur funguje v případě sendvičových dřevostaveb montovaných přímo na místě tak, že se skeletová konstrukce z dřevěných trámků vyplní tepelnou a akustickou izolací a poté opláští stavebními sádrovláknitými deskami Rigidur. Při kompletaci dřevostavby z velkoplošných dílců se zhotoví jednotlivé stavební dílce přímo ve výrobním závodě. Tvoří pak zpravidla celou stěnu. Jedná se o konstrukci složenou z dřevěných hoblovaných hranolů, sádrovláknité desky Rigidur a minerální izolace Orsil. Rigidur vykazuje výborné výsledky z hlediska zvukové a tepelné izolace. Zkouškami byla prokázána i jeho vysoká odolnost proti požáru, dosahující až 60 minut.

Autor: PePa, Pavel Zeman (text a foto)

Související k tématu