reklama

Precizní úprava rohů dodá interiéru pěkný vzhled

Suchá výstavba umožňuje vytvářet obytné prostory prakticky všude. Například pod šikmou střechou nebo v místech, kde klasický způsob stavby nevyhovuje. Základním prvkem je sádrokartonová deska, kterou lze při vestavbě podkroví uplatnit k tvorbě příček, obložení stěn, stropních podhledů a podlah či suchých omítek. K důležitým konečným úpravám hotové sádrokartonové konstrukce patří vedle tmelení stěn i precizní úprava rohů, která dodá interiéru výsledný pěkný vzhled.

Precizní úprava rohů dodá interiéru pěkný vzhled

Vytoření a úprava rohů místnosti při suché výstavbě

Jednou z variant je ochrana rohů sádrokartonových desek. Klasické řešení pro vytvoření stabilních rohů představují osvědčené hliníkové ochranné profily.

Vytmelení vnitřních rohů v podkroví pomocí tmelu Knauf Uniflott a papírové pásky.
Vytmelení vnitřních rohů v podkroví pomocí tmelu Knauf Uniflott a papírové pásky.

Tmelení rohů sádrovými tmely s ochrannými kovovými profily

  • Před montáží ochranných rohových profilů je třeba všechny sražené hrany natřít penetrací Knauf Tiefengrund. Další práce mohou následovat až po zaschnutí penetračního nátěru. Tím je zajištěno optimální přilnutí tmelu.
  • Naneste Knauf Uniflott na obě strany chráněné hrany v šířce odpovídající šířce profilu. POZOR: Používejte sádrové tmely. Hliníkové nebo pozinkované rohy se nesmí používat do disperzních tmelů!
  • Hliníkový ochranný rohový profil pevně přitiskněte do vrstvy tmelu tak, abyste ji protlačili otvory v profilu. Profil vyrovnejte podle vodováhy.
  • Vytlačenou stěrkou překryjte profil. Po jejím zaschnutí překryjte roh další vrstvou tak, abyste odstranili případné nerovnosti a současně aby lišta ležela v jedné rovině s povrchem desky. Po zaschnutí je třeba vystěrkovanou plochu přebrousit.
Tmelení rohů sádrovými tmely s ochrannými kovovými profily
Tmelení rohů sádrovými tmely s ochrannými kovovými profily

Nerovné a poškozené rohy místnosti na kráse nepřidají

Pro vytvoření dokonalých vnitřních a vnějších rohů v interiéru (případně spojů stropu a stěn) či jejich opravu jsou vhodné papírové profily s ocelovou výztuhou (například Dallas, Las Vegas, Göppinger nebo výztužná páska Flexible Metal Tape). Povlak ze speciálního papíru vytváří stabilní spojení s povrchem sádrokartonové desky a efektivně zabraňuje praskání, zatímco kovová část poskytuje garantovanou ochranu proti nárazům. Kov je k papíru přilepen speciálním lepidlem, které zabraňuje jeho odlepení při působení vlhkosti. Na rozích se neobjeví žádné podélné praskliny ani po nárazu, protože papírový povlak funguje jako tlumič.

POZOR: Při tmelení rohů výstužnými páskami nebo papírovými profily s ocelovou výztuhou, používejte pouze pastózními tmely Nepoužívejte jiné druhy tmelů nebo finálních stěrek!

Flexible Metal Tape - papírový profil s ocelovou výztuhou. Pro snadno formovatelné vnitřní a vnější rohy v libovolném úhlu bez prasklin.
Flexible Metal Tape - papírový profil s ocelovou výztuhou. Pro snadno formovatelné vnitřní a vnější rohy v libovolném úhlu bez prasklin.
Pastózní tmel Knauf FILL&FINISH s velmi vysokou vydatností a lehkostí zpracování snižuje spotřebu o 30 %. Po aplikaci je snadno brousitelný do tří dnů. Je ideální pro vytvoření kvality Q1 s papírovou páskou a finalizace v kvalitě Q2-Q4.
Pastózní tmel Knauf FILL&FINISH s velmi vysokou vydatností a lehkostí zpracování snižuje spotřebu o 30 %. Po aplikaci je snadno brousitelný do tří dnů. Je ideální pro vytvoření kvality Q1 s papírovou páskou a finalizace v kvalitě Q2-Q4.
Pastózní tmel Knauf SUPER FINISH vytváří extrémně pevné spojení s povrchem sádrokartonu bez vzniku trhlin a bez tvorby vzduchových bublin. Velmi snadno se nanáší a vyhlazuje do hladka. Ideální pro vytvoření kvality Q2-Q4.
Pastózní tmel Knauf SUPER FINISH vytváří extrémně pevné spojení s povrchem sádrokartonu bez vzniku trhlin a bez tvorby vzduchových bublin. Velmi snadno se nanáší a vyhlazuje do hladka. Ideální pro vytvoření kvality Q2-Q4.

Jak postupovat?

  • Stěrkou nebo válečkem nanesete na roh namíchaný pastózní tmel, například KnaufSuper Finish nebo Knauf Fill & Finish Light.
  • Přiložíte kovem vyztužený rohový profil Knauf (Dallas – vnější rohový profil, Las Vegas – vnitřní rohový profil nebo Göppinger – ukončovací profil), nebo kovovou flexibilní výztužnou pásku Knauf Flexible Metal Tape vždy kovovým páskem směrem k povrchu tmeleného místa a pevně ji přitiskněte na roh / do rohu.
  • Stěrkou přitlačte rohový profil nebo pásku ke stěně a odstraňte přebytečný tmel. Na podkladu musí vždy zůstat celoplošně vrstva alespoň 1 mm tloušťky tmelu, jinak dojde k vytvoření vzduchových boulí na povrchu. Tmel vždy nechte zaschnout, nebo jej v případě nutnosti. V případě nutnosti lze povrch lehce přebrousit.
  • Druhou, vyrovnávací , vrstvu tmelu naneste v šířce větší je první instalační vrstva a ponechte ji zaschnout. Plochu je možné případně celoplošně přestěrkovat.
Jak postupovat?
Jak postupovat?
Jak postupovat?
Jak postupovat?

Poznejte výhody produktů řady Perfect Surfaces!

Publikováno: 17. 9. 2020, Autor: Knauf (text a foto) , Profil autora: Redakce