Inspektoři nemovitostí radí - Střecha a klempířské prvky

Ve spolupráci se společností NEMOinspekt pro Vás připravujeme seriál o závadách nemovitostí. Inspektoři z NEMOinspektu se s vadami, nepodařenými rekonstrukcemi a různými „antikutilskými“ úpravami setkávají téměř denně. Právě oni tedy mohou odhalit, jaké následky můžou takto upravené prvky mít. V tomto díle se budeme věnovat závadám střech a klempířských prvků. Střecha tvoří jednu z hlavních částí nemovitosti a její případná rekonstrukce znamená náklady v řádech statisíců korun. Podobně závažné následky může mít dlouhodobé zatékání střechou, kdy dochází k degradaci okolních konstrukcí – zejména krovů a stropních trámů. Oproti tomu je oprava klempířských prvků snadněji proveditelná, s náklady obvykle v jednotkách až desítkách tisíc korun dle rozsahu.

Inspektoři nemovitostí radí - Střecha a klempířské prvky

Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:

Častou závadou, a to i u novostaveb a rekonstrukcí, je vadně provedené odvodnění pojistné hydroizolační fólie (dolní okraj není podložen okapním plechem, vstup vzduchu do mezery uzavřen latí, případně je fólie prověšená). Pokud se voda při větrem hnaném dešti dostane pod střešní krytinu, nemůže volně odtékat z pojistné hydroizolační fólie. „V takovém případě je nutné částečné rozebrání střešní krytiny a oprava zakončení hydroizolační fólie. Závadu je nutné odhalit a odstranit dříve, než voda začne způsobovat degradaci okolních prvků.“ říká Ing. František Valeš ze společnosti Nemoinspekt.

Chybné odvodnění izolační fólie
Chybné odvodnění izolační fólie

U plochých střech bývá velmi časté nekvalitní provedení hydroizolační vrstvy – nedostatečný spád, nerovnosti v ploše střechy, nebo nesprávně kotvená hydroizolace vytažená na atiku. Při dešti nemůže voda volně odtékat do dešťosvodů a v ploše střechy se pak tvoří kaluže. Dlouhodobé působení vody a usazenin v propadlých místech snižuje životnost hydroizolační vrstvy. Následná oprava spočívá v kompletní rekonstrukci hydroizolační vrstvy a v závislosti na rozloze střechy může dosáhnout i statisíců Kč.

Nerovnosti v ploše střechy (tvoří se kaluže)
Nerovnosti v ploše střechy (tvoří se kaluže)
Nerovnosti v ploše střechy
Nerovnosti v ploše střechy
Vyboulená hydroizolace vytažená na atiku
Vyboulená hydroizolace vytažená na atiku
Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:
Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:

Další z nejčastějších závad, vyskytující se zejména u starších rodinných domů, je střešní krytina na hranici životnosti (v některých případech i za hranicí). Často je tato závada spojena s chybějící tepelnou izolací střechy, případně se závadami krovů vzniklých působení vlhkosti či napadením dřevokazným hmyzem. Nevyhovující stav střešní krytiny vyžaduje okamžitou opravu, následky zatékání do krovu a ostatních konstrukcí se mohou významně prodražit. Cenově se rekonstrukce střechy řadí k nejnáročnějším opravám, počítejte s částkou okolo 2000 Kč/m2 střechy (bez zateplení). Tepelná izolace a sádrokartonový podhled vyjdou na dalších cca 1250 Kč/m2.

Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:
Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:
Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:
Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:
Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:
Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:
Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:
Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:

Méně častou závadou, nicméně o to náročnější z hlediska případné opravy, je nedodržení doporučeného minimálního sklonu skládané střešní krytiny (bez doplňkových hydroizolačních opatření). Při délce střešní plochy ve směru sklonu delší než 10m, v nadmořských výškách vyšších než 600 m n.m. a v nechráněných polohách s intenzivními větry se doporučuje sklony zvětšit nejméně o 5%. U šikmých střech nad obytným podkrovím je nutno doplňkovou vodotěsnící vrstvu navrhnout vždy.

Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:
Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:
Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:
Ve své praxi se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:

Obvyklou závadou u většiny starších nemovitostí je chybějící či nedostatečná údržba klempířských prvků, zejména poškozené nátěry a lokální či plošné napadení korozí. V krajním případě může dojít až k proreznutí klempířských prvků a následnému zatékání do konstrukcí. Opravu či výměnu některých prvků zvládne i zručný kutil, spojené náklady za materiál dosáhnou minimálně několika tisíc korun. Obzvláště problematické je zatékání z mezistřešních, zaatikových či přechodových žlabů.

Zanedbané nárěry okapů
Zanedbané nárěry okapů
Zatékání do rzí prolezlého oplechování
Zatékání do rzí prolezlého oplechování

Více informací o práci inspektorů naleznete na www.nemoinspekt.cz.

Jak to může dopadnout s dlouhodobě neudržovanou střechou...
Jak to může dopadnout s dlouhodobě neudržovanou střechou...

O společnosti:

Technickou odbornost společnosti NEMOinspekt zajišťují zkušení odborníci z oblasti stavebnictví (ČVUT, VUT). V současné době společnost sdružuje více než 30 inspektorů po celé České republice a může tak poskytnout služby klientům ve všech krajích ČR. Všichni inspektoři mají při výkonu své profese k dispozici kvalitní měřicí zařízení a dokonale znají a respektují metodiku pro odborné prověření nemovitosti. NEMOinspekt je členem Asociace inspektorů nemovitostí (www.ain.cz), která sdružuje kvalitní inspektory nemovitostí v ČR a garantuje jejich odbornost.

Autor: NEMOinspekt (text a foto)

Související k tématu