Inspektoři nemovitosti radí – interiérové a vstupní dveře

Ve spolupráci se společností NEMOinspekt pro vás připravujeme seriál o závadách nemovitostí. Inspektoři z NEMOinspektu se s vadami, nepodařenými rekonstrukcemi a různými „antikutilskými“ úpravami setkávají téměř denně. Právě oni tedy mohou odhalit, jaké následky můžou takto upravené prvky mít. V tomto díle se budeme věnovat vstupním i interiérovým dveřím.

Inspektoři nemovitosti radí – interiérové a vstupní dveře

U vstupních a balkonových dveří je především velice důležitá jejich výrobní kvalita a také jejich profesionální montáž. Pokud jsou dveře nekvalitní, či špatně nainstalované, může jimi docházet k významným únikům tepla.

A s jakými problémy se inspektoři nemovitostí ve spojitosti s dveřmi setkávají nejčastěji?

Vstupní dveře neodpovídají současným tepelně-izolačním a bezpečnostním požadavkům

Nejčastější problém, se kterým se inspektoři během inspekce nemovitosti setkávají, je nevyhovující stav vstupních dveří z hlediska tepelně-izolačních vlastností (viz úvodní foto, kde vstupní dveře nemají práh). Dveře dřívějšího data výroby zkrátka nemají potřebné izolační parametry ani v ploše, prosklených výplních, ani v obvodovém těsnění – pokud je vůbec instalováno. Souběžně s touto závadou se často vyskytuje nízká požární a bezpečnostní odolnost dveří.

Repase vstupních dveří je vzhledem k finanční náročnosti vhodná jen u historicky cenných dveří. V případě běžných dveří je častěji doporučována jejich výměna – kvalitní bezpečnostní dveře včetně zárubní vyjdou na cca 30 tis. Kč.

Špatná montáž vstupních či balkonových dveří

Špatně provedená montáž nemá jen estetický dopad - zásadním problémem je fakt, že pro vnější začištění spáry nebyl použit flexibilní tmel či expanzní páska, ale „pevné“ materiály jako např. sádrová omítka. Dříve či později tak ve spáře vzniknou praskliny, které je potřeba dodatečně utěsnit. V případě, že by tyto praskliny nebyly včas opraveny, hrozí zatékání do spár a následná degradace montážní pěny a okolní omítky.

Špatná montáž vstupních či balkonových dveří
Špatná montáž vstupních či balkonových dveří

Inspektoři nemovitostí v tomto případě radí důkladné dotěsnění flexibilním tmelem - tato oprava není ani drahá, ani náročná na provedení. Ale pozor! Je naprosto nezbytné dodržovat správný postup při aplikaci tmelu, včetně důkladného očištění podkladu před aplikací tak, aby mohl tmel dokonale přilnout k materiálu.

Interiérové dveře v dožilém stavu

Oproti výše popsaným závadám vstupních dveří bývají závady vnitřních dveří méně problematické – často jsou původní interiérové dveře pouze povrchově poškozené, takže je z estetického hlediska vhodná jejich repase nebo výměna. Repase se vyplatí u původních dřevěných dveří, kdy jejich zachování významně podpoří „genia loci“. U běžných dveří, osazených do ocelových zárubní, je vhodnějším řešením jejich výměna (včetně zárubní), nebo alespoň obnova lakování dveří i zárubní.

Interiérové dveře dosloužily...
Interiérové dveře dosloužily...
Interiérové dveře po repasi
Interiérové dveře po repasi

Zanedbaná údržba dřevěných balkonových dveří

Mnoho vlastníků nemovitostí se nevěnuje údržbě povrchů dřevěných prvků tak často, jak to jejich výrobci doporučují - tedy alespoň 1x za rok! To se týká i zcela nových dřevěných dveří, které přestože jsou od výrobců ošetřena kvalitními laky s vysokou životností, vyžadují pravidelnou ochranu speciální emulzí. Pokud se údržba odbude, ničí se lakovaný povrch a časem budou majitelé nuceni provést dražší repasi či dveře zcela vyměnit.

Zanedbaná údržba
Zanedbaná údržba
I zánovní dveře vyžadují pravidelnou údržbu.
I zánovní dveře vyžadují pravidelnou údržbu.

Nekvalitně osazený vnější parapet balkonových dveří

V případě instalace parapetu balkonových dveří se můžeme setkat s mnoha chybami, které mohou mít za následek pronikání vlhkosti do zdiva. Důležité je, aby byl parapet dostatečně široký, tj. přesahoval přes okraj fasády alespoň 3cm. A samozřejmostí je jeho správný sklon. Doporučuje se alespoň 2%, aby mohla voda (spolu s nečistotami) bez problému z parapetu volně odtékat.

Nevyspádovaný parapet
Nevyspádovaný parapet

Inspektoři nemovitostí tedy obecně doporučují nepodceňovat montáž a pravidelnou údržbu zejména vstupních a balkonových dveří. V případě nákupu nových dveří je vhodné upřednostnit kvalitní výrobky, které mají delší životnost.

Více informací o práci inspektorů nemovitostí naleznete na www.nemoinspekt.cz.

Technickou odbornost společnosti NEMOinspekt zajišťují zkušení odborníci z oblasti stavebnictví (ČVUT, VUT). V současné době společnost sdružuje více než 30 inspektorů po celé České republice a může tak poskytnout služby klientům ve všech krajích ČR. Všichni inspektoři mají při výkonu své profese k dispozici kvalitní měřicí zařízení a dokonale znají a respektují metodiku pro odborné prověření nemovitosti. NEMOinspekt je členem Asociace inspektorů nemovitostí (www.ain.cz), která sdružuje kvalitní inspektory nemovitostí v ČR a garantuje jejich odbornost.

Autor: NEMOinspekt (text a foto)

Související k tématu