reklama

Inspektoři nemovitosti radí – INTERIÉRY - podlahy, povrchy stěn

Ve spolupráci se společností NEMOinspekt pro vás připravujeme seriál o závadách nemovitostí. Inspektoři z NEMOinspektu se s vadami, nepodařenými rekonstrukcemi a různými „antikutilskými“ úpravami setkávají téměř denně. Právě oni tedy mohou odhalit, jaké následky můžou takto upravené prvky mít. V tomto díle se budeme věnovat závadám podlah a povrchů stěn.

Inspektoři nemovitosti radí – INTERIÉRY - podlahy, povrchy stěn

Zatímco povrchy stěn jsou ve většině případů pouze estetickou záležitostí, závady podlah často ovlivňují jejich funkčnost, bývají pro uživatele obtěžující, snižují uživatelský komfort a mohou být i nebezpečné (možnost úrazu při zakopnutí, zvrtnutí dlažby).

Během prověření nemovitosti se inspektoři setkávají nejčastěji s následujícími závadami:

Opotřebovaná či poškozená nášlapná vrstva podlahy

Ve starších nemovitostech inspektoři nemovitostí často narazí na původní podlahy se značně opotřebovanou nebo poškozenou nášlapnou vrstvou. Pokud je podklad pod ní rovný, je závada relativně snadno odstranitelná výměnou podlahové krytiny, kterou zvládne každý schopnější kutil. Pokud výměnu provádí specializovaná firma, tak se např. v případě PVC či celoplošných koberců cena pohybuje okolo 600 Kč/m2 (podle zvoleného materiálu).

Opotřebovaná či poškozená nášlapná vrstva podlahy
Opotřebovaná či poškozená nášlapná vrstva podlahy
Opotřebovaná či poškozená nášlapná vrstva podlahy
Opotřebovaná či poškozená nášlapná vrstva podlahy

Nerovnosti v podlaze

Závažnějším problémem je, pokud je nášlapná vrstva položená na nerovném podkladu. Inspektoři nemovitostí obvykle v rozsahu inspekce domu či bytu provádějí měření rovinnosti podlah a stěn pomocí dvoumetrové latě (vodováhy) a měřícího klínku. V obytných prostorách lze tolerovat nerovnosti podlah max. 2 mm. Pokud jsou naměřené nerovnosti větší, je vhodné provést vyrovnání podkladní vrstvy (např. samonivelační stěrkou) a následně znovu položit nášlapnou vrstvu. Taková oprava se pohybuje obvykle v rozmezí 1000 - 1500 Kč/m2 (opět záleží na zvolené podlahové krytině a také na množství spotřebované vyrovnávací stěrky).

Nerovnosti v podlaze
Nerovnosti v podlaze
Nerovnosti v podlaze
Nerovnosti v podlaze

Uvolněná dlažba, vypraskané spáry

K dalším obvyklým závadám patří uvolněná dlažba s vypraskanými spárami. S tímto problémem se inspektoři setkávají u starších nemovitostí, ale překvapivě i u novostaveb. Zatímco u starších nemovitostí je příčinou klasické opotřebení v průběhu času, u novostaveb se jedná o špatně odvedenou řemeslnou práci, nebo nekvalitní materiál. Uvolněné dlaždice snižují uživatelský komfort a nevypadají esteticky. Nedostatečné podmáznutí dlažby lepidlem lze odhalit i poklepáním na dlaždici. Dutý zvuk naznačí riziko brzkého uvolnění dlaždice. Ve všech případech je vhodné odstranění stávající dlažby a její nové provedení, které se cenově pohybuje okolo 1000 Kč/m2 (podle typu dlažby).

Uvolněná dlažba, vypraskané spáry
Uvolněná dlažba, vypraskané spáry

Praskliny povrchů stěn a stropů

K méně významným estetickým závadám, které bývají inspektory nemovitostí často zjištěny, patří praskliny povrchů – omítek či sádrokartonového obložení. Podobně jako u prasklin v nosných konstrukcích je nejprve vhodné nanesení sádrových terčů k ověření, zda se jedná o aktivní či pasivní trhliny. Pokud se jedná o trhliny pasivní, stačí praskliny vyčistit a vyplnit trvale pružným tmelem pro interiéry či jiným vhodným materiálem. Tuto opravu zvládne i zručný kutil, spojené náklady za materiál jsou relativně nízké.

Praskliny povrchů stěn a stropů
Praskliny povrchů stěn a stropů

Poškozené keramické obklady, zatékání do spáry

Ve starších nemovitostech se vyskytují dožilé a poškozené obklady v koupelně, u kterých může docházet k zatékání do spáry. Závadu by šlo v rámci původního stavu dočasně řešit zatmelením spár a výměnou poškozených obkladaček. Nicméně častěji se noví majitelé bytu či domu rozhodují pro kompletní renovaci koupelny.

Poškozené keramické obklady, zatékání do spáry
Poškozené keramické obklady, zatékání do spáry

Více informací o práci inspektorů nemovitostí naleznete na www.nemoinspekt.cz.

Technickou odbornost společnosti NEMOinspekt zajišťují zkušení odborníci z oblasti stavebnictví (ČVUT, VUT). V současné době společnost sdružuje více než 30 inspektorů po celé České republice a může tak poskytnout služby klientům ve všech krajích ČR. Všichni inspektoři mají při výkonu své profese k dispozici kvalitní měřicí zařízení a dokonale znají a respektují metodiku pro odborné prověření nemovitosti. NEMOinspekt je členem Asociace inspektorů nemovitostí (www.ain.cz), která sdružuje kvalitní inspektory nemovitostí v ČR a garantuje jejich odbornost.

Publikováno: 13. 3. 2018, Autor: NEMOinspekt (text a foto), Profil autora: Redakce