Inspektoři nemovitostí odhalili závady za 450 milionů korun

Asociace inspektorů nemovitostí (AIN) zaznamenala v roce 2014 nárůst v počtu provedených inspekcí nemovitostí. Inspektoři prověřili přes 3 000 nemovitostí, tedy přibližně 5% procent nemovitostí, které se v loňském roce v České republice prodaly.

Inspektoři nemovitostí odhalili závady za 450 milionů korun

Inspekce nemovitosti vstoupila na český trh před šesti lety, jako součást nákupu nemovitosti se výrazněji začala prosazovat od roku 2013. Jedná se o odborné prověření, během kterého je zjištěn skutečný technický stav dané nemovitosti a zmapovány závady jejích jednotlivých partií.Za uplynulých šest let si inspekce našla v České republice své zákazníky. Inspektoři nemovitostí jen v minulém roce vykonali přes 3 000 inspekcí, při nich odhalili více než 90 000 závad. Náklady na opravy těchto závad byly vyčísleny na 450 milionů korun.

Inspektoři nemovitostí odhalili závady za 450 milionů korun
Inspektoři nemovitostí odhalili závady za 450 milionů korun

Stejně jako v minulých letech proběhlo nejvíce inspekcí v rámci nákupu nemovitosti. Koupě nemovitosti patří k nejnákladnějším investicím v životě. Lidé proto nechtějí riskovat, že zaplatí za nemovitost s vážnými závadami, které by její hodnotu radikálně snižovaly. Inspekce nemovitostí si už našly své zákazníky po celé republice. Nicméně největší zájem ze strany kupujících evidují v AIN v Praze a středních Čechách, kde byla v minulém roce inspekce použita u více než 15 % nemovitostních transakcí. V loňském roce byl zaznamenán zvýšený zájem o inspekce nově vystavěných bytů v rámci developerských projektů. Inspektoři zde průměrně odhalili závady ve výši 80 tisíc korun. Nejčastěji se jednalo o poškození povrchů, závady spojené s vlhkostí a zatékáním vody do objektu, případně s tepelnými úniky.

Inspektoři nemovitostí odhalili závady za 450 milionů korun
Inspektoři nemovitostí odhalili závady za 450 milionů korun

Méně časté, avšak o to závažnější vady jsou spojené se statikou starších staveb a s přítomností zdraví ohrožujících materiálů. Značné bezpečnostní riziko představují také nevyhovující hliníkové rozvody elektřiny. Náklady na sanaci odhalených vad se u starších nemovitostí vyšplhaly průměrně na 210 000 korun.AIN vykonává v České republice dohled nad kvalitou inspekcí nemovitostí. Sdružuje a dále vzdělává certifikované inspektory, snaží se motivovat realitní trh k solidním obchodním praktikám a o oboru informovat širokou veřejnost. V současné době vykonává inspektorskou činnost v rámci AIN více než stovka prověřených inspektorů.

Inspektoři nemovitostí odhalili závady za 450 milionů korun
Inspektoři nemovitostí odhalili závady za 450 milionů korun

Vedle největších společností, kterými jsou Nemopas, Bytecheck, Nemoinspekt a Ecoten, zde figuruje i několik desítek menších subjektů a jednotlivců. U těchto subjektů je asociací garantována a průběžně kontrolována kvalita a odborná způsobilost jednotlivých inspektorů. Kromě profesionálních subjektů sdružených pod hlavičkou AIN se pohybuje na trhu inspekcí nemovitostí i řada dalších subjektů s různou zkušeností a kvalitou. Ti tvoří zhruba deset procent trhu s inspekcemi nemovitostí. Pokud chce mít však kupující garanci odborné služby a odpovídajícího výstupu, doporučujeme kupujícím najít si prověřeného inspektora z řad členů AIN.

Více informací naleznete na www.ain.cz.

Autor: Asociace inspektorů nemovitostí (text a foto)

Související k tématu