reklama

Inspektoři nemovitosti radí – Závady elektroinstalace

Ve spolupráci se společností NEMOinspekt pro Vás připravujeme seriál o závadách nemovitostí. Inspektoři z NEMOinspektu se s vadami, nepodařenými rekonstrukcemi a různými „antikutilskými“ úpravami setkávají téměř denně. Právě oni tedy mohou odhalit, jaké následky můžou takto upravené prvky mít. V tomto díle se budeme věnovat dalším závadám vnitřních instalací, tentokrát ELEKTROINSTALACÍ.

Inspektoři nemovitosti radí – Závady elektroinstalace

V tomto díle odhalíme nejčastější a nejproblematičtější závady, které se týkají elektroinstalací. Pokud se tyto závady obejdou bez bourání a souvisejících stavebních prací, nebývá jejich odstranění příliš finančně náročné. Oproti tomu kompletní rekonstrukce rozvodů elektro (např. kompletní výměna hliníkových vodičů za měděné, včetně jističů a koncových prvků – zásuvek a vypínačů) snadno přesáhne v případě bytu 50 tis. Kč. Pro rodinný dům je třeba počítat s částkou kolem 100 tis. Kč.

Inspektoři nemovitostí se v oblasti elektroinstalací nejčastěji setkávají s těmito problémy:

1. Rozvody provedené v hliníkových vodičích

Ve starších nemovitostech inspektoři nemovitostí často zjistí hliníkové vodiče. Kapacita těchto vodičů bohužel dnes naprosto neodpovídá současným nárokům na počet spotřebičů v domácnosti a jejich nutný příkon. Běžným provozem domácnosti může docházet k zahřívání hliníkových vodičů a k postupnému uvolňování spojů. V kombinaci s nedostatečnou údržbou (dotahování spojů) tak vzniká vysoké riziko požáru.

Původní jističe prozrazují existenci hliníkových rozvodů.
Původní jističe prozrazují existenci hliníkových rozvodů.

2. Chybějící proudový chránič

V případě hliníkových rozvodů či u svépomocí prováděných rekonstrukcí je možné, že ve skříňce s jističi není instalován proudový chránič pro koupelnu. Vzhledem k zajištění bezpečnosti uživatelů nemovitosti doporučujeme tuto závadu prioritně řešit doplněním proudového chrániče (pokud je to technicky možné), případně instalací zásuvky s integrovaným proudovým chráničem, či nejlépe rovnou v rámci kompletní rekonstrukce elektroinstalací. Ve všech případech je však nutné provedení revize, na což majitele inspektoři nemovitostí často upozorňují.

Zásuvka s proudovým chráničem
Zásuvka s proudovým chráničem

3. Nevhodně či nebezpečně umístěné zásuvky a vypínače

Inspektoři nemovitostí se též poměrně často setkávají s nevhodně umístěnými zásuvkami či vypínači. Obvykle se zásuvky a vypínače instalují přednostně do instalačních zón – zásuvky cca 30 cm nad podlahou, vypínače pak cca 20 cm od zárubně dveří, na straně u kliky. Z hlediska bezpečnosti je nutné dbát na rozmístění prvků (s předepsaným krytím) především v koupelně a to dle bezpečnostních zón.

Nebezpečné umístění zásuvky v blízkosti dřezu
Nebezpečné umístění zásuvky v blízkosti dřezu

Např. zásuvky a spínače ve výši alespoň 1,2 m nad podlahou mohou být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru. Pokud jsou však umístěny níže, musí být vzdáleny svým nejbližším okrajem alespoň 0,2 m od hranice umývacího prostoru!

Umístění zásuvky
Umístění zásuvky

4. Nefunkční slaboproudé rozvody

K méně významným, nicméně uživatelsky nepříjemným závadám, které bývají v rámci inspekce nemovitosti odhaleny, patří nefunkční slaboproudé rozvody. To se týká zejména domovních telefonů. Rozhodně přináší větší komfort návštěvě „zazvonit“, než běhat s klíči po domě. V případě bytových domů je opravu většinou nutné zařizovat přes bytové družstvo či společenství vlastníků, což může trvat i velmi dlouhou dobu.

Nefunkční nesprávně zapojený domovní telefon
Nefunkční nesprávně zapojený domovní telefon

5. Nefunkční koncové prvky elektro

K dalším obvyklým závadám patří nefunkční zásuvky a vypínače. Jednoduchým řešením může být výměna nefunkčního koncového prvku, v horším případě to ale může indikovat přerušení rozvodu v určitém místě ve zdi. Opravy se pak bohužel neobejdou bez bouracích prací a s tím spojeného nepořádku.

Inspektor nemovitostí funkčnost prvku zjišťuje zkoušečkou, která změří napětí.

Měření napětí v zásuvkách elektro
Měření napětí v zásuvkách elektro

Více informací o práci inspektorů nemovitostí naleznete na www.nemoinspekt.cz

Technickou odbornost společnosti Nemoinspekt zajišťují zkušení odborníci z oblasti stavebnictví (ČVUT, VUT). V současné době společnost sdružuje více než 30 inspektorů po celé České republice a může tak poskytnout služby klientům ve všech krajích ČR. Všichni inspektoři mají při výkonu své profese k dispozici kvalitní měřicí zařízení a dokonale znají a respektují metodiku pro odborné prověření nemovitosti. Nemoinspekt je členem Asociace inspektorů nemovitostí (www.ain.cz), která sdružuje kvalitní inspektory nemovitostí v ČR a garantuje jejich odbornost.

Publikováno: 27. 3. 2018, Autor: NEMOinspekt (text a foto) , Profil autora: Redakce