Inspektoři nemovitostí radí - Vnitřní instalace

Ve spolupráci se společností NEMOinspekt pro vás připravujeme seriál o závadách nemovitostí. Inspektoři z NEMOinspektu se s vadami, nepodařenými rekonstrukcemi a různými „antikutilskými“ úpravami setkávají téměř denně. Právě oni tedy mohou odhalit, jaké následky můžou takto upravené prvky mít. V tomto díle se budeme věnovat závadám vnitřních instalací – vodoinstalace a kanalizace. Pokud se závady těchto prvků obejdou bez bourání a souvisejících stavebních prací, nebývají příliš finančně náročné. V případě, že je nutné vybourání rozvodů či provedení nové kopané přípojky do uliční kanalizace, rekonstrukce se citelně prodraží.

Inspektoři nemovitostí radí - Vnitřní instalace
Inspektoři z Nemoinspekt nemovitostí radí - Vnitřní instalace
Inspektoři z Nemoinspekt nemovitostí radí - Vnitřní instalace

Nepřístupný sifon pod vanou

U nových koupelen se často vyskytuje banální, nicméně potenciálně nepříjemná závada – nepřístupný sifon pod vanou. Celistvý obklad sice působí esteticky, ale v případě poruchy je nutné se k sifonu probourat přes obklad vany. Tím se samozřejmě narušuje kompaktnost celého obkladu, navíc se mohou okolní dlaždice poškodit. Inspektoři proto klientům doporučují při rekonstrukcích dbát na přístupnost sifonu a rovnou instalovat dvířka nebo vyndavací obkladačku do magnetického rámečku.

Nepřístupný sifon pod vanou
Nepřístupný sifon pod vanou

Nevhodně umístěné kanalizační potrubí

Především ve starších bytových domech se relativně často vyskytuje další nepříjemná závada – nevhodně umístěné kanalizační potrubí, které prostupuje stropem a je napojeno do svislé stoupačky v prostorech sousedního spodního bytu. Kromě estetické stránky takový stav též obtěžuje hlukem z kanalizační stoupačky, jelikož soused slyší každé spláchnutí. Řešením bývá zakrytí stoupačky do sádrokartonového podhledu nebo „kaslíku“, který by měl být v co nejvyšší míře odhlučněný (např. minerální vlnou).

Nevhodné kanalizační potrubí
Nevhodné kanalizační potrubí
Potrubí zakryté SDK kaslíkem
Potrubí zakryté SDK kaslíkem

Nevyřešená likvidace odpadních vod

Oproti tomu u starších rodinných domů či rekreačních objektů se může vyskytnout problém s likvidací odpadních vod - původní svedení kanalizace do žumpy či trativodu je z hlediska dnešních požadavků naprosto nevyhovující. Stávají se i případy (a nejsou ojedinělé), kdy majitel nemovitosti vůbec nemá tušení, kam je kanalizace odvedena. Pokud je nutné provedení nové kopané přípojky do uliční kanalizace, náklady snadno dosáhnou 6000 Kč/bm. Případné vybudování septiku může vyjít i na 100 000 Kč.

Nová kopaná přípojka kanalizace
Nová kopaná přípojka kanalizace
Nová přípojka kanalizace - prostup izolací
Nová přípojka kanalizace - prostup izolací

Neizolované vodovodní potrubí

Nenápadnou, nicméně zdraví nebezpečnou závadou bývá chybějící tepelná izolace vodovodního potrubí. V potrubí se vlivem působících teplot mohou množit bakterie, potrubí je tedy nutné kvalitně tepelně izolovat až k místu odběru.

Vodovodní potrubí je potřeba tepelně izolovat až k místu odběru
Vodovodní potrubí je potřeba tepelně izolovat až k místu odběru

Nevyhovující způsob přípravy teplé užitkové vody

Další častou závadou je nevyhovující způsob přípravy teplé užitkové vody: plynová karma, bojler s nedostatečnou kapacitou nebo zastaralý průtokový ohřívač apod. Z hlediska hospodárnosti provozu lze doporučit přípravu TUV pomocí kombinovaného plynového kotle, případně moderního elektrického bojleru s dostatečnou kapacitou – pro čtyřčlennou rodinu je doporučován objem alespoň 125-160l.

Nevyhovující průtokový ohřívač
Nevyhovující průtokový ohřívač
Přípravu TUV moderním plynovým kotlem lze doporučit při celkové reknstrukci
Přípravu TUV moderním plynovým kotlem lze doporučit při celkové reknstrukci

Více informací o práci inspektorů naleznete na www.nemoinspekt.cz

Technickou odbornost společnosti Nemoinspekt zajišťují zkušení odborníci z oblasti stavebnictví (ČVUT, VUT). V současné době společnost sdružuje více než 30 inspektorů po celé České republice a může tak poskytnout služby klientům ve všech krajích ČR. Všichni inspektoři mají při výkonu své profese k dispozici kvalitní měřicí zařízení a dokonale znají a respektují metodiku pro odborné prověření nemovitosti. Nemoinspekt je členem Asociace inspektorů nemovitostí (www.ain.cz), která sdružuje kvalitní inspektory nemovitostí v ČR a garantuje jejich odbornost.

Autor: NEMOinspekt (text a foto)

Související k tématu