reklama

Inspektoři nemovitostí hájí spotřebitele při vzniku norem

Chtěli byste mít jistotu, že vám do vaší novostavby nenateče při prvním dešti, neopadá do dvou let omítka nebo neunikne většina tepla škvírami kolem oken? Inspektoři nemovitostí nedostatky staveb nejen odhalují, ale snaží se jim i předcházet. Podílejí se proto na přípravě technických norem, které by měly být jednou ze záruk kvality staveb.

Inspektoři nemovitostí hájí spotřebitele při vzniku norem

Technické normy doporučují správné stavební postupy nebo způsob použití a složení stavebních materiálů. Tyto standardy vytvářejí odborníci sdružení v technických normalizačních komisích (TNK). Kromě nezávislých specialistů z vysokých škol a výzkumných ústavů jsou jejich členy i různé profesní asociace, ve stavebnictví především výrobci materiálů. Ti se však snaží pravidla měnit hlavně ve svůj vlastní prospěch. Principem práce Asociace inspektorů nemovitostí (AIN) je naopak ochrana a prosazování zájmů spotřebitelů.

Inspektoři nemovitostí hájí spotřebitele při vzniku norem
Inspektoři nemovitostí hájí spotřebitele při vzniku norem

Logika vytváření norem celkem oprávněně spočívá v průniku zájmů různých zainteresovaných skupin. Největším přínosem inspektorů jsou znalosti skutečných nedostatků a vad v praxi. Ti se denně zabývají funkčností (často spíše disfunkčností) dokončených staveb a vědí proto, kde je třeba některé předpisy zpřísnit nebo upravit.

Inspektoři nemovitostí hájí spotřebitele při vzniku norem
Inspektoři nemovitostí hájí spotřebitele při vzniku norem
Inspektoři nemovitostí hájí spotřebitele při vzniku norem
Inspektoři nemovitostí hájí spotřebitele při vzniku norem

V minulých letech se odborníci z řad inspektorů nemovitostí zásadním způsobem podíleli například na tvorbě normy ČSN 73 1901 - Navrhování střech. Po zkušenostech s velkým množstvím případů zatékání do šikmých i plochých střech do ní promítli mimo jiné přísnější podmínky pro používání střešních krytin. V minulém roce ale výrobci krytin normu i její autory napadli s cílem standardy změkčit. Díky zdravému rozumu změna nakonec neprošla, tento příklad ale ukazuje, jak je důležité, aby zástupci spotřebitelů měli při přípravě norem svoje slovo.

Inspektoři nemovitostí hájí spotřebitele při vzniku norem
Inspektoři nemovitostí hájí spotřebitele při vzniku norem

AIN sdružuje certifikované inspektory nemovitostí v celé České republice. Jejími prioritami je podpora a osvěta kupujících i majitelů nemovitostí, sdružování a vzdělávání inspektorů nemovitostí a obecně snaha motivovat realitní trh k solidním obchodním praktikám. Asociace inspektorů, jejíž členové nyní pokrývají zhruba 80 procent trhu, vítá i další zájemce o členství. Jejím cílem je garantovat kvalitu a odbornost pracovníků, kteří inspekce nemovitostí v České republice vykonávají, dále je v oboru vzdělávat a nastavovat tak standard kvality inspektorů nemovitostí.

Více informací naleznete na www.ain.cz.

Publikováno: 17. 4. 2018, Autor: Asociace inspektorů (text a foto)