Inspektoři nemovitostí radí - Hydroizolace a tepelná izolace

Ve spolupráci se společností NEMOinspekt pro Vás připravujeme seriál o závadách nemovitostí. Inspektoři z NEMOinspektu se s vadami, nepodařenými rekonstrukcemi a různými „antikutilskými“ úpravami setkávají téměř denně. Právě oni tedy mohou odhalit, jaké následky můžou takto upravené prvky mít. V tomto díle se budeme věnovat závadám hydroizolace a tepelné izolace. Pokud je hydroizolace spodní stavby poškozena či nekvalitně provedena, hrozí pronikání vlhkosti do nosných konstrukcí. Oprava hydroizolační vrstvy včetně výkopu a drenáže vyjde nejméně na několik desítek tisíc korun. Závady v tepelné izolaci je často nutné řešit kompletní rekonstrukcí izolační vrstvy, která je finančně podobně náročná.

Inspektoři nemovitostí radí - Hydroizolace a tepelná izolace

Netěsná nebo chybějící hydroizolace základů a spodní stavby, případně podlah

U starších nemovitostí se často vyskytuje netěsná nebo chybějící hydroizolace základů a spodní stavby, případně podlah ve sklepě či přízemí. Mezi obvyklé projevy závady se řadí vlhnutí spodních částí obvodových stěn, vzlínání vody do svislých konstrukcí, degradace podlah v úrovni terénu nebo v suterénu (boulení, plíseň, dřevokaz) a degradace povrchové úpravy soklů. Nutná oprava zpravidla zahrnuje provedení nové hydroizolace a drenáže. Pokud je nefunkční i vodorovná hydroizolace podlah na terénu, je bohužel nutné taktéž jejich vybourání a kompletní nové provedení celého souvrství.

Omítka poškozená vlhkostí ve sklepě
Omítka poškozená vlhkostí ve sklepě
Vzlínající vlhkost - mapy na stěnách
Vzlínající vlhkost - mapy na stěnách

Nekvalitně provedení detailů hydroizolační vrstvy ploché střechy / terasy

Častou závadou u zkoumaných objektů je nekvalitní provedení detailů ploché střechy či terasy. Oprava nemusí být příliš náročná, každopádně je nutné provést ji dříve, než začne pronikat voda do okolních konstrukcí.

Nedokončená hydroizolace terasy
Nedokončená hydroizolace terasy
Prověšená hydroizolační folie
Prověšená hydroizolační folie

Zatékání vody z koupelny do podlah a stěn (netěsné spáry, chybějící hydroizolace)

Nekvalitní obkladačské práce, například vadné silikonování, vynechání hydroizolační vrstvy ve sprchovém koutu či netěsné napojení odtokového žlábku, mohou vést až k zatékání vody do podlah či stěn koupelny. Podle zkušeností inspektorů opravu silikonů zvládne každý zručnější kutil, pokud je však nutné vybourat dlažbu či obklady a provést novou hydroizolační vrstvu, náklady snadno dosáhnou 1000 Kč/m2.

Nedotěsněnou plochou vedle vaničky proniká vlhkost
Nedotěsněnou plochou vedle vaničky proniká vlhkost
Vlhkostí poškozená omítka z druhé strany sprchového koutu
Vlhkostí poškozená omítka z druhé strany sprchového koutu

Neexistující nebo nesprávně provedené zateplení fasády

To, že starší nemovitosti mívají velice často nezateplenou fasádu je zřejmé. Nicméně i u objektů, které jsou „po rekonstrukci“ se inspektoři pravidelně setkávají s velmi nekvalitně provedeným zateplením fasády. To platí zejména u rekonstrukcí prováděných svépomocí, kdy se stavebník snažil šetřit na nevhodném místě. Nejčastějším problémem bývá nedostatečná tloušťka zateplení (méně než 10 cm polystyrenu). Dále nesprávně provedené detaily a nekvalitní ukotvení polystyrenových desek. Tyto závady mají za následek naprosto zbytečné zvýšení nákladů na vytápění, sníženou životnost zateplovacího systému jako celku a mohou vést i ke vzniku plísní v interiéru v blízkosti tepelného mostu.

Nedokončené zateplení fasády
Nedokončené zateplení fasády
Nedokončené detaily
Nedokončené detaily

Neexistující nebo nesprávně provedené zateplení střechy

Mezi obvyklé příčiny závad v zateplení střechy se opět řadí rekonstrukce svépomocí z pochybných materiálů bez použití systémových řešení, kdy je zateplení často provedeno materiálem nevhodné tloušťky (méně než 22 cm minerální vlny). Obvyklé jsou též tepelné mosty a nesprávně provedené detaily (ukončení, přechody, ostění oken). Kromě zvýšených nákladů na vytápění hrozí v důsledku nedostatečného zateplení též poškození dalších prvků střechy - tající sníh na střeše může tvořit ledové valy, následně hrozí zatečení či poškození podokapních žlabů.

Příklad z praxe - dřevo má 4x větší tepelnou vodivost než kamenná vlna a tvoří tzv. tepelné mosty. Pro střešní krokve o průřezu 120 x 160 mm a osové vzdálenosti á 900 mm je min. tloušťka izolace 220 mm pro střechu do 45° (požadavky ČSN 73 0540 : 2002 Tepelná ochrana budov).

Zdroj: Archiv Rockwool
Zdroj: Archiv Rockwool

Více informací o práci inspektorů naleznete na www.nemoinspekt.cz

Technickou odbornost společnosti Nemoinspekt zajišťují zkušení odborníci z oblasti stavebnictví (ČVUT, VUT). V současné době společnost sdružuje více než 30 inspektorů po celé České republice a může tak poskytnout služby klientům ve všech krajích ČR. Všichni inspektoři mají při výkonu své profese k dispozici kvalitní měřicí zařízení a dokonale znají a respektují metodiku pro odborné prověření nemovitosti. Nemoinspekt je členem Asociace inspektorů nemovitostí www.ain.cz, která sdružuje kvalitní inspektory nemovitostí v ČR a garantuje jejich odbornost.

Autor: NEMOinspekt (text a foto)

Související k tématu