Inspektoři nemovitostí radí - Balkony, lodžie a terasy

Ve spolupráci se společností Nemoinspekt pro Vás připravujeme seriál o závadách nemovitostí. Inspektoři z Nemoinspektu se s vadami, nepodařenými rekonstrukcemi a různými „antikutilskými“ úpravami setkávají téměř denně. Právě oni tedy mohou odhalit, jaké následky můžou takto upravené prvky mít. V tomto díle se budeme věnovat závadám balkonů, teras a lodžií. Tyto prvky bývají přímo vystaveny povětrnostním vlivům, a pokud jsou poškozeny či nekvalitně provedeny, hrozí zatékání do okolních konstrukcí. Případné opravy povrchu včetně hydroizolační vrstvy se proto mohou pohybovat až v řádech desítek tisíc korun.

Inspektoři nemovitostí radí - Balkony, lodžie a terasy

Nedostatečný spád terasy

Velice častou závadou u zkoumaných objektů je nedostatečný spád terasy, který neumožňuje dostatečné odtékání srážkové vody. Vznikají tak na povrchu kaluže, které znepříjemňují užívání terasy a výrazně urychlují degradaci povrchu. Vzhledem k finanční náročnosti mají majitelé problematických teras tendenci přespádování povrchu terasy dlouhodobě odkládat. Opravu je však nutné provést dříve, než začne přes poškozenou terasu pronikat voda do vodorovných nosných konstrukcí.

Nedostatečný spád terasy
Nedostatečný spád terasy

Nebezpečné zábradlí

Při amatérských rekonstrukcích či nekvalitní dodavatelské výstavbě lze často narazit na nebezpečné zábradlí, neodpovídající požadavkům ČSN. V případě nesouladu s ČSN jde především právě o bezpečnostní riziko. Nejmenší základní výška zábradlí by měla být 100 cm, mezery ve výplni zábradlí mohou být široké max. 120 mm. U předsazeného zábradlí nesmí být mezera k okraji pochozí plochy větší než 50 mm. Můžeme se setkat též s nevhodně navrženým zábradlím, které například umožňuje dítěti použít vodorovné prvky jako pohodlný žebřík a následně přes zábradlí přepadnout. Ve většině případů, kdy jsou zjištěny nevhodné parametry zábradlí, lze závadu relativně snadno a bez vysokých nákladů odstranit. A to například doplněním výplně zábradlí. Nicméně opatření je nutné provést co nejdříve, aby mezitím nedošlo např. k úrazu dítěte.

Nebezpečné zábradlí
Nebezpečné zábradlí
Nebezpečné zábradlí
Nebezpečné zábradlí

Nedokončená či poškozená pochozí vrstva

Například rychlý postup výstavby nebo nepříznivé počasí při pokládce povrchu mohou zapříčinit vznik prasklin v pochozí vrstvě nebo vypraskání spár v dlažbě a uvolnění dlaždic. Praskliny se již zpravidla nezvětšují, ale v důsledku pronikání vlhkosti by postupně mohlo dojít k rozrušení dalších vrstev. V případě rozsáhlejšího poškození je vhodné opravu řešit kvalitním provedením nové pochozí vrstvy, náklady snadno dosáhnou až 1000 Kč/m2.

Nedokončená či poškozená pochozí vrstva
Nedokončená či poškozená pochozí vrstva
Nedokončená či poškozená pochozí vrstva
Nedokončená či poškozená pochozí vrstva

Nevhodně kotvené zábradlí

Sloupky zábradlí by měly být vždy kotveny do vodorovné nosné konstrukce z boku nebo zdola (především z důvodu zachování celistvosti a hydroizolační spolehlivost pochozí vrstvy). Pokud je zábradlí nevhodně kotveno s prostupem přes pochozí vrstvu, hrozí bohužel vždy zatékání a degradace dalších vrstev konstrukce. Případná úprava kotvení či výměna zábradlí znamená náklady v desítkách tisíc korun.

Nevhodně kotvené zábradlí
Nevhodně kotvené zábradlí
Nevhodně kotvené zábradlí
Nevhodně kotvené zábradlí

Nekvalitní navázání povrchu na okolní svislé konstrukce

Častou závadou bývá nekvalitně provedené tmelení na spáře mezi pochozí vrstvou terasy a obvodovými stěnami, případně neutěsněné mezery mezi povrchem a krycím plechem. Tyto závady jsou obvykle relativně snadno odstranitelné s použitím trvale pružného butylového tmelu - pro zručného kutila by jejich oprava neměla být problém, nicméně je vhodné ji opět provést co nejdříve, aby časem nevznikaly větší škody.

Nekvalitní navázání povrchu na okolní svislé konstrukce
Nekvalitní navázání povrchu na okolní svislé konstrukce
Nekvalitní navázání povrchu na okolní svislé konstrukce
Nekvalitní navázání povrchu na okolní svislé konstrukce

Více informací o práci inspektorů naleznete na

www.nemoinspekt.cz.

Technickou odbornost společnosti Nemoinspekt zajišťují zkušení odborníci z oblasti stavebnictví (ČVUT, VUT). V současné době společnost sdružuje více než 30 inspektorů po celé České republice a může tak poskytnout služby klientům ve všech krajích ČR. Všichni inspektoři mají při výkonu své profese k dispozici kvalitní měřicí zařízení a dokonale znají a respektují metodiku pro odborné prověření nemovitosti. Nemoinspekt je členem Asociace inspektorů nemovitostí (www.ain.cz), která sdružuje kvalitní inspektory nemovitostí v ČR a garantuje jejich odbornost.

Autor: NEMOinspekt (text a foto)

Související k tématu