Inspektoři nemovitostí radí - Sokly a fasáda

Ve spolupráci se společností Nemoinspekt pro Vás připravujeme seriál o závadách nemovitostí. Inspektoři z Nemoinspektu se s vadami, nepodařenými rekonstrukcemi a různými „antikutilskými“ úpravami setkávají téměř denně. Právě oni tedy mohou odhalit, jaké následky můžou takto upravené prvky mít. V tomto díle se věnujeme závadám soklu a fasády. Fasáda tvoří jednu z hlavních částí nemovitosti a její případné opravy znamenají náklady v řádech vyšších desítek tisíc korun (pouze fasádní vrstva bez zateplení). Závady v povrchu soklů (část fasády mezi terénem a úrovní podlahy 1NP) mohou prozrazovat vzlínání zemní vlhkosti do obvodových konstrukcí.

Inspektoři nemovitostí radí - Sokly a fasáda

Historická fasáda před celkovou rekonstrukcí

Častou závadou u historických objektů je fasáda ve stavu před celkovou rekonstrukcí. Vzhledem k finanční náročnosti opravy historické fasády si původní majitel objektu často nemůže kompletní rekonstrukci dovolit, tento krok je tedy na novém majiteli. Opravu je nutné provést dříve, než začne přes poškozenou fasádu pronikat voda do obvodových stěn.

Historická fasáda před celkovou rekonstrukcí
Historická fasáda před celkovou rekonstrukcí
Historická fasáda před celkovou rekonstrukcí
Historická fasáda před celkovou rekonstrukcí
Historická fasáda před celkovou rekonstrukcí
Historická fasáda před celkovou rekonstrukcí
Historická fasáda před celkovou rekonstrukcí
Historická fasáda před celkovou rekonstrukcí

Fasáda provedená ze závadného materiálu s příměsí azbestu

U starší výstavby RD a malých bytových domů se občas vyskytuje obložení fasády závadným materiálem s příměsí azbestu – eternitem. Tento ve své době populární materiál přináší (kromě potřebného provedení nové fasády) také starosti a náklady spojené s jeho likvidací. Právní předpisy neumožňují odstraňování azbestových materiálů svépomocí, likvidaci by měla provádět firma vlastnící povolení o zacházení s nebezpečnými odpady. Odpady obsahující azbestová vlákna lze ukládat jen na skládky k tomu určené, poplatek za uložení eternitu se běžně pohybuje okolo 5000 Kč za tunu.

Fasáda provedená ze závadného materiálu s příměsí azbestu
Fasáda provedená ze závadného materiálu s příměsí azbestu

Drobné trhliny ve fasádní omítce

Například rychlý postup výstavby nebo nepříznivé počasí při provádění fasád mohou zapříčinit vznik drobných trhlin v omítce. Vytvoří se síť nepravidelných trhlin, které se již zpravidla nezvětšují, ale v důsledku pronikání vlhkosti by postupně mohlo dojít k rozrušení fasádní omítky. Opravu je možné provádět kutilsky, nicméně pokud s prováděním fasád nemáte zkušenosti, vzhledem k viditelnosti výsledku je rozumnější ji svěřit zkušenému řemeslníkovi. Po důkladné přípravě podkladu (odstranění dutin, přezkoušení pevnosti fasády a očištěním povrchu) je možné trhliny menší než 0,2 mm (tzv. vlasové trhliny) přetřít speciálním nátěrem. Trhliny velké 0,2- 0,5 mm je nutné přestěrkovat stěrkovou omítkou, přebrousit jemným smirkovým papírem a následně přetřít vhodným nátěrem. Trhliny větší než 0,5 mm je vhodné vyspravit vhodným tmelem.

Drobné trhliny ve fasádní omítce
Drobné trhliny ve fasádní omítce

Napadení fasády řasou

Poměrně častou závadou, je napadení fasády řasami, které se s oblibou usazují zejména na severní stěně objektu a ve vlhkých místech. Odstranit řasy by mělo být relativně snadné – stačí fasádu očistit tlakovou vodou s přídavkem čistícího přípravku. Dále doporučujeme provést nátěr fasády vhodným materiálem, zabraňujícím dalšímu usazování řas.

Napadení fasády řasou
Napadení fasády řasou
Napadení fasády řasou
Napadení fasády řasou

Poškozená soklová omítka v důsledku vzlínání vlhkosti

Obvyklou závadou u většiny starších nemovitostí je vzlínání vlhkosti do zdiva soklu a následné poškození (opadání) soklové omítky. Řešením je rekonstrukce povrchu soklu a provedení dodatečné hydroizolace obvodových stěn a drenáže po obvodu stavby. Pokud je hydroizolace a drenáž provedena podle doporučených postupů (plošný liniový drén 300mm pod úroveň podlahy suterénu, svislá hydroizolace stěny, geotextilie, betonový žlábek, výkop a zásyp, povrchová úprava terénu, kontrolní a čistící šachta, napojení do kanalizace), dosahují náklady až 6500Kč/bm.

Poškozená soklová omítka v důsledku vzlínání vlhkosti
Poškozená soklová omítka v důsledku vzlínání vlhkosti
Poškozená soklová omítka v důsledku vzlínání vlhkosti
Poškozená soklová omítka v důsledku vzlínání vlhkosti

Více informací o práci inspektorů naleznete na

www.nemoinspekt.cz.

Autor: NEMOinspekt (text a foto)

Související k tématu