Inspektoři nemovitostí radí - Exteriéry a venkovní prvky

Ve spolupráci se společností NEMOinspekt se v tomto díle našeho seriálu o závadách nemovitostí přesuneme z interiéru domů a bytu do exteriéru. Budeme se věnovat závadám, které se nacházejícím na dvorech, zahradách a v nejbližším okolí nemovitostí. Jelikož se při výběru nemovitosti kupující zaměřují zejména na prohlídku vnitřku budovy, jsou závady v exteriérech velice často opomíjeny. Mohou však trvale snižovat užitnou hodnotu nemovitosti, nebo vyžadovat náklady až v desítkách tisíc korun na uvedení do odpovídajícího stavu.

Inspektoři nemovitostí radí - Exteriéry a venkovní prvky

Nejčastější závady v exteriérech:

Spád dvorové dlažby
Spád dvorové dlažby

Při amatérských úpravách a rekonstrukcích svépomocí se může stát, že stavebník opomene dokončit úpravy terénu v bezprostřední blízkosti obvodových stěn a terén zůstane nevhodně vyspárovaný – tak, že přivádí srážkovou vodu k základům budovy. V takovém případě nezbývá, než terénní úpravy dokončit – vyspárovat směrem od objektu a provést podél stěn vhodný okapový chodníček. Jen tak může dešťová voda směřovat od nemovitosti a nehrozí tak zatékání vody do obvodových zdí. Okapový chodníček lze provést z betonových dlaždic (vyspádovaných od fasády), což by pro zručného kutila neměl být žádný problém.

Nedokončený okapový chodník
Nedokončený okapový chodník
Okolí obvodových stěn
Okolí obvodových stěn

Další zjevnou závadou, kterou jsou kupující při výběru nemovitosti často schopni ignorovat, je neexistující nebo dožilé oplocení pozemku. Provedení nového oplocení se však může u většího pozemku výrazně prodražit – náklady se pohybují od 200Kč/bm, ale mohou dosáhnout až po tisíce korun za metr, pokud je zvolen nadstandardní typ oplocení.

Nejčastější závady v exteriérech:
Nejčastější závady v exteriérech:
Nejčastější závady v exteriérech:
Nejčastější závady v exteriérech:

Méně nákladnou, ale o to nebezpečnější závadou bývá časté neosazení venkovních svítidel a dalších prvků elektro. Kabely v těchto případech bývají pouze provizorně zaizolovány „než se to světlo osadí“ i několik let. Velmi často se dokonce stává, že je celý obvod pod napětím – buď neúmyslně, protože se na nedokončené prvky mezitím zapomnělo, anebo s vědomým hazardem, protože je napětí vyžadováno na jiném místě v daném obvodu. Především v situacích, kdy se kolem objektu pohybují děti a zvířata je třeba těmto nedodělkům věnovat vysokou pozornost a co nejdříve je odstranit.

Nejčastější závady v exteriérech:
Nejčastější závady v exteriérech:

Závadou typickou především pro starší RD s garáží umístěnou v suterénu je nepřiměřený sklon vjezdu do garáže. Často lze naměřit sklon vjezdu cca 34%. Norma přitom uvádí maximální sklon 17%. Pro standardní automobil je tak garáž nepoužitelná. Pro kupujícího to znamená trvalé snížení užitné hodnoty nemovitosti a případné vícenáklady spojené se stavbou nové garáže či přístřešku pro auto.

Nejčastější závady v exteriérech:
Nejčastější závady v exteriérech:
Nejčastější závady v exteriérech:
Nejčastější závady v exteriérech:

Vybetonované zpevněné plochy, které se stále nacházejí na mnoha dvorech, bývají často plošně popraskané a v celkově nevyhovujícím stavu. Tato závada je často kombinována s nedostatečným vyspádováním či neexistencí dvorní vpusti, na ploše se tedy při dešti tvoří kaluže a v zimě je povrch mrznoucí vodou dále narušován. Také tato závada se může novému majiteli značně prodražit: Odstranění stávajícího povrchu, příprava podkladu a položení nové vyspádované dlažby, například zámkové, přijde zhruba na 1000Kč za m2.

Nerovnost dlažby na dvoře
Nerovnost dlažby na dvoře
Spád ke dvorní vpusti
Spád ke dvorní vpusti

Více informací o práci inspektorů naleznete na www.nemoinspekt.cz.

Autor: NEMOinspekt (text a foto)

Související k tématu