Dřevěné podlahy

Předkládáme vám stručný přehled dřevěných podlah, který by vám měl ulehčit orientaci v tomto poměrně rozsáhlém sortimentu. Nejdůležitější členění je do skupin „vícevrstvé parkety“ a „masivní parkety“.

Dřevěné podlahy

Dřevěné podlahy se podle typu dělí na:

A) ParketovéB) Dýhové

A) Parketové podlahy dále rozdělujeme na masivní a vícevrstvé parkety: Do masivních podlah patří vlysové, palubové, mozaikové podlahy a průmyslové parkety.Vícevrstvé parkety rozdělujeme na dvouvrstvé, třívrstvé, vícevrstvé a speciální – pro pokládku plovoucím způsobem a pro lepení k podkladu – v obou případech může jít o povrchově neupravené či povrchově upravené materiály, a to lakované i olejované.

Dřevěné podlahy se podle typu dělí na:
Dřevěné podlahy se podle typu dělí na:

B) V případě dýhových podlah jde o podlahové díly s drážkou a perem:Střední vrstva z materiálu z dřevních vláken.Nášlapná vrstva z tenkých parket – 8 mm dýh z tvrdého dřeva.

Dřevěné podlahy se podle typu dělí na:
Dřevěné podlahy se podle typu dělí na:

Zde je největší rozdíl mezi skladbou materiálu, a tedy i mezi jeho chováním. Masivní parkety jsou vyrobeny z jednoho kusu materiálu, jsou převážně opatřeny drážkou a perem a nebývají povrchově upraveny. Povrchová úprava je prováděna po pokládce, a to laky pro různá zatížení nebo voskovými oleji, které dodají masivnímu dřevu přírodní vzhled.

Mezi nejčastěji používané dřeviny k výrobě patří: buk, dub, jasan, javor. Jsou ovšem vyráběny i z dalších dřevin jako např. akát, habr, ořech, olše, třešeň a exotické dřeviny. Z těch nejznámějších jmenujme alespoň; hevea, jatoba, kempas, merbau a teak.

Tyto dřeviny jsou použity na nášlapnou vrstvu u vícevrstevných parket, ostatní vrstvy mohou být z jiného materiálu. Nášlapná vrstva má obvykle tloušťku 3–5 mm.

Dřevěné podlahy se podle typu dělí na:
Dřevěné podlahy se podle typu dělí na:

Nosnou část tvoří tzv. středová vrstva, která je převážně vyrobena ze smrkového nebo borového dřeva. Levnější alternativou pro středovou vrstvu je použití MDF nebo překližky. Nejdůležitější část vícevrstvých parket je protitahová vrstva. Slouží k zajištění stability jednotlivého dílce. Je orientována osou vláken po směru osy vláken nášlapné vrstvy.

Dřevěné podlahy se podle typu dělí na:
Dřevěné podlahy se podle typu dělí na:

Povrchová úprava u vícevrstvých podlah je převážně dokončena více vrstvami laku, který je vytvrzován UV zářením. Někteří výrobci upřednostňují povrchovou úpravu voskovými oleji. Tyto voskové oleje jsou 100% přírodní a neobsahují žádné chemikálie.

Dřevěné podlahy se pokládají lepením k podkladu nebo jako oddělené od podkladu (plovoucí). Plovoucím způsobem se pokládají jak palubové podlahy, tak i vlysové. Mnozí zákazníci jsou k pokládce vlysů plovoucím způsobem poněkud nedůvěřiví, ale vlysová podlaha takto zhotovená vykazuje dobrou stabilitu a snižuje riziko tvoření spár.

Dřevěné podlahy se podle typu dělí na:
Dřevěné podlahy se podle typu dělí na:

Při pokládce dřevěných podlah je nutné dbát pokynů výrobce. Zejména rovinnost podkladu, teplotu a vlhkost vzduchu. Důležité je měření vlhkosti podkladu, které se provádí metodou CM. Povrchové měření je pouze orientační.

Autor: Podlaháři CZ, P. Zeman (text), Profi-Floor HT, PePa (foto)

Související k tématu