Suchá podlaha nejrychlejší ve sprintu

Potřebujete novou podlahu a je pro vás čas důležitý? Pak existuje jedno spolehlivé řešení - suchá plovoucí podlaha. Tento typ konstrukce je v současné době velmi populární, protože ve srovnání s jinými systémy vyžaduje minimum času pro realizaci a je krátce po provedení pochozí. Proto je vhodná při rekonstrukcích bytů ve starších domech i v novostavbách. .

Suchá podlaha nejrychlejší ve sprintu

Jde v principu o to, že na vrstvu vyrovnávacího podsypu položíte speciální sádrokartonové nebo sádrovláknité desky. Volba typu desek záleží mj. na tom, jakým způsobem bude podlaha zatěžována. Sádrovláknité desky jsou pevnější a odolnější vůči vlhkosti, to znamená, že je možné je instalovat jak v koupelnách, tak na zatěžovaných chodbách nebo kancelářích. Oba typy desek se hodí pro uložení podlahového vytápění.

Suchá plovoucí podlaha nejrychlejší ve sprintu
Suchá plovoucí podlaha nejrychlejší ve sprintu

Perfektně rovný podklad

Než se ale může přistoupit k pokládce desek, je zapotřebí mít připravený perfektně vyrovnaný podsyp. Původní podklad ve staré podlaze bývá různý, nejčastěji je jím betonová mazanina, ale ve starých domech a v podkrovích se po odkrytí starších prken obvykle objeví škvára. Proto použijeme pro vyrovnání podkladu podsyp z Liaporu frakce 1–4 mm. Liapor známe pod jménem keramzit, jedná se vlastně o keramické kamenivo, které se vyrábí nedaleko Karlových Varů expandováním jílu, což znamená, že se jedná o čistě přírodní materiál.

Kuličky z Liaporu mají několik zajímavých vlastností. Předně jsou lehké (500 kg/m3), takže nezatíží stávající konstrukci, což je velká výhoda zejména v podkroví a ve starých domech, také mají výborné tepelně-izolační vlastnosti a pomáhají zlepšit kročejový útlum. V případě vysokých požadavků na akustické vlastností konstrukce nové podlahy se může do skladby mezi Liapor a podlahové desky použít kročejová izolace v tloušťkách obvykle do cca 30 mm. Jednou z dalších výhod Liaporu je, že je vhodný i jako podklad pro podlahové vytápění.

Perfektně rovný podklad
Perfektně rovný podklad

Liapor vyrovná vše

Při realizaci vyrovnávacího podsypu z Liaporu musíme počítat s tím, že tloušťka vyrovnávací vrstvy musí být minimálně 20 mm. Naopak směrem nahoru nejsme prakticky omezeni, takže lze Liaporem srovnat nejen velké nerovnosti, ale vyplnit například i mezery mezi trámy, klenbami apod. Před aplikací Liaporu na původní podklad se nejprve položí separační fólie z netkané geotextilie. Při aplikaci se Liapor hutní a vyrovnává ručně, klasickou latí s pomocí vodováhy.

Liapor vyrovná vše
Liapor vyrovná vše

Podlahové desky pak klademe obvykle systémem pero drážka na vyrovnaný podklad z Liaporu. Podlahu klademe od konce místnosti směrem „ven ze dveří“ s přesazením podélných i příčných spár. Desky se samozřejmě lepí, a nakonec se ještě prošroubují. Tím zaručíme potřebnou pevnost a tuhost konstrukce. Spáry mezi deskami se přetmelí vhodným tmelem.

Liapor vyrovná vše
Liapor vyrovná vše

Rychlá a suchá plovoucí podlaha

Velkou výhodou této technologie je, že podlahu je prakticky ihned po zaschnutí tmelu možné používat. Což obvykle trvá 12 hodin. Protože se jedná o suchý proces, nezatěžujeme stávající konstrukci další vlhkostí. V podstatě lze říci, že za jeden den lze podlahu v běžné místnosti bez problémů realizovat a druhý den pokládat finální nášlapnou vrstvu. Tuto konstrukci lze úspěšně použít i do koupelen, jen se nesmí zapomenout na správně provedenou hydroizolaci. Před aplikací nášlapné vrstvy, například dlažby, je dobré pamatovat na penetraci sádrokartonových desek. Finální nášlapnou vrstvou může být samozřejmě dřevěná suchá plovoucí podlaha, dlažba, vinyl, koberec atp.

Další informace a praktické video na www.liapor.cz.

Autor: Liapor (text a foto)

Související k tématu