Krok za krokem ke kvalitnímu rodinnému domu

Klíčem ke kvalitní stavbě byla vždy dokonalá přesnost a přesné provedení veškerých detailů. S postupem času se sice mění stavební materiály a jejich vlastnosti i používané stavební technologie. Postupně se také posouvají naše požadavky na úroveň bydlení. Vzhledem k vlastnostem, kterých mohou současné zdicí materiály dosahovat při přesném zdění, je přesnost na stavbě dokonce stále důležitějším parametrem.

Krok za krokem ke kvalitnímu rodinnému domu

Založení na milimetr

Založení na milimetr
Založení na milimetr
Založení na milimetr
Založení na milimetr

O přesnosti vaší stavby se rozhoduje doslova již při položení prvních tvárnic na základovou desku. Do posledního písmene zde platí pravidlo „dvakrát měř a jednou řež“. Pokud první řadu tvárnic založíte nepřesně, budete se s tím potácet až do konce stavby.

Tvárnice z porobetonu jsou skutečně velmi přesné a mají mnohem menší rozměrové a tvarové odchylky něž jiné materiály. Navzájem se lepí na minimální maltová lože tloušťky 1 až 2 mm. To umožňuje přesné rychlé zdění. Pokud ale pro zdivo nevytvoříte zcela přesný základ v podobě první řady tvárnic, budete muset složitě rovnat každou další řadu tvárnic, nebo se smířit s méně přesnou stavbou, s vyšší pracností a vyšší spotřebou malt. Pokud naopak založení stěn nepodceníte, bude pro vás celá hrubá stavba radostí a navíc ušetříte spoustu času i materiálu.

Řadu individuálních investorů překvapí, když tři zedníci za jeden den založí pouze rohy rodinného domu, případně jen první řadu stěn z několika kusů tvárnic. Pokud ale rohy osadí v půdorysných směrech i ve výškové niveletě na milimetr přesně, ušetří si několik dní práce na hrubé stavbě. Stěny běžného rodinného domu potom tři zedníci snadno vyzdí za 5 až 7 dní.

Zdarma od specialistů

Bestselerem mezi stavebníky je v této oblasti bezplatné založení zdiva, které nabízí svým zákazníky výrobce systému Ytong (prolink na článek -ten je teprve u vás, je to ten Každý dům potřebuje základ).

Čistá stavebnice

Zdění z porobetonových tvárnic je čistou příjemnou prací. Důležité je dodržet převazbu tvárnic minimálně o 100 mm a zajistit rovnoměrné promaltování vodorovné ložné spáry pomocí zubaté lžíce. Při použití tvárnic s perem a drážkou je důležité dbát na to aby se do svislé spáry nedostala malta, která by bránila přesnému dosednutí zámků. V případě hladkých tvárnic bez pera a drážky je nutné maltovat stejným způsobem také svislé spáry.

U porobetonového zdiva odpadá tradiční sekání tvárnic kladívkem a vyplňování děr a spár zdicí maltou nebo částmi cihel nebo jiných staviv. K dělení tvárnic do požadovaných rozměrů v rozích nebo v ostěních otvorů se používají ruční nebo elektrické pily. Řezání je velmi jednoduché a fyzicky nenáročné, takže jej zvládne skutečně každý. Na stavbě nevznikají žádné nepravidelné odřezky a odpady. Opět platí dávné pravidlo, že čistá stavba je přesná stavba.

Větší niky a šachty ve zdivu například pro kanalizační svody je vhodné připravit pilou již v průběhu zdění. Menší drážky a prostupy se frézují, vyškrabávají nebo vrtají až po dokončení hrubé stavby.

Čistá stavebnice
Čistá stavebnice
Čistá stavebnice
Čistá stavebnice

Otvory bez trhlin

Parapetní stěny pod okenními otvory šířky nad 1,8 m doporučujeme vyztužit ocelovým prutem zalitým zdicí nebo cementovou maltou. Zabráníte tak pozdějšímu vzniku nepříjemných trhlin v omítce zdiva.

Otvory bez trhlin
Otvory bez trhlin
Otvory bez trhlin
Otvory bez trhlin
Otvory bez trhlin
Otvory bez trhlin
Otvory bez trhlin
Otvory bez trhlin

V předposlední řadě tvárnic pod otvorem připravte drážku. Délku vyměřte tak, aby výztuž přesahovala min. 500 mm za budoucí ostění. Drážku průřezu cca 40 x 40 mm vytvořte uprostřed zdiva ručním drážkovačem, frézou nebo flexou. Dokonale ji očistěte a vodou odstraňte prach. Poté ji z poloviny vyplňte zdicí maltou. Do malty vložte prut z profilované oceli min. průměru 6 mm. Drážku domaltujte a bez přestávky můžete pokračovat v dalším zdění.

Překlady i bez jeřábu

Nejjednodušší překlenutí okenních otvorů do světlé šířky 1,75 m nabízejí nosné překlady . Vyrábí se v různých šířkách pro různé tloušťky zdiva a mají stejnou výšku jako tvárnice.

Překlady i bez jeřábu
Překlady i bez jeřábu
Překlady i bez jeřábu
Překlady i bez jeřábu
Překlady i bez jeřábu
Překlady i bez jeřábu
Překlady i bez jeřábu
Překlady i bez jeřábu

Překontrolujte a upravte rovinnost a výšku lože překladu. Hoblíkem odstraňte vyčnívající pera v ostěních otvorů a v místě uložení překladu naneste zdící maltu ve stejné tloušťce jako při zdění. Minimální úložná délka překladu musí být 250 nebo 200 mm dle typu překladu, může být i delší. Šipky zakreslené na čele překladu musí směřovat vždy vzhůru a nápis YTONG nesmí být vzhůru nohama. Polohu překladu dolaďte gumovou paličkou.

Delší překlady je vzhledem k nižší váze prvků vhodné řešit pomocí plochých překladů o výšce pouze 124 mm. Umožňují překlenout otvory světlé šířky až 2,5 m a podle tloušťky stěny se tyto překlady 125 nebo 150 mm široké skládají navzájem vedle sebe.

Překlady i bez jeřábu
Překlady i bez jeřábu
Překlady i bez jeřábu
Překlady i bez jeřábu
Překlady i bez jeřábu
Překlady i bez jeřábu
Překlady i bez jeřábu
Překlady i bez jeřábu

Uložení plochého překladu je min. 250 mm. Trámce se kladou na vyrovnanou ložnou plochu do zdící malty. Pozor na šipky – musí směřovat vzhůru! Pro zlepšení celistvosti můžete trámce navzájem slepit po celé délce tenkovrstvou zdící maltou. Případné nerovnosti hotového překladu zarovnejte hoblíkem. Nezapomeňte podepřít překlady nad otvory šířky od 1250 mm a nadezděte horní řadu tvárnic o výšce 250 mm. V první řadě nad překladem ale maltu naneste vždy i na čelo tvárnic.

Veškeré popsané pracovní postupy i mnoho dalších najdete podrobně popsané také na www.ytong.cz v sekci pracovní postupy.

Autor: Xella CZ, s.r.o. (text a foto), PePa (foto)

Související k tématu