reklama

Střechy a střešní krytiny – 2. díl

Výběr střešních krytin na současném trhu je opravdu veliký, jak tedy vybrat, podle jakých kriterií volit?

Střechy a střešní krytiny – 2. díl

Střechy a střešní krytiny – 2. dílNěkteré typy se na mnohé objekty nehodí, mnohdy výběr krytiny zužuje tvar a únosnost střešní konstrukce, často by naše záměry neúnosně zdražila doprava (ne všechny se nabízejí všude), a některé typy vyřadíme kvůli vyšší ceně (například pravou břidlici).Je nutno však vědět i to, že v mnoha lokalitách, zejména ve stylových vesnicích a chráněných krajinných územích rozhodují památkáři nebo ochránci přírody, často i stavební úřad nebo hasiči (v lokalitách se zvýšeným nebezpečím požáru nebudete moci položit krytinu ze snadno zápalných materiálů (došky, šindele, asfaltové pásy).Před definitivním rozhodnutím je nutno vzít v úvahu množství faktorů. Je nutno přihlédnout k případným záměrům využít podkroví (některé typy střech se obtížně zateplují, plechové se jen obtížně izolují proti hluku – když prší, pak ani běžné izolace zvuk kapek dostatečně neutlumí). V místech, kde je střecha vystavena střídání teplot, přívalům deště a sněhu, intenzivnímu větru a popřípadě kroupám, se osvědčují těžké a robustní krytiny (pálená krytina, beton), naopak jen v létě používaná chatička umístěná někde u vody se při pokrytí plechem nebo vlnitými deskami z organických vláken sycených bitumenem příliš neprodraží.

Střechy a střešní krytiny – 2. díl
Střechy a střešní krytiny – 2. díl

Střechy a střešní krytiny – 2. dílPři výměně střešní krytiny (například při záměru nahradit stávající krytinu jinou) je nutno pracovat s nezávislými odborníky, tedy ne s agentem stavební firmy, který vám může vnutit nevhodnou, ale pro jeho firmu výhodnou rekonstrukci střechy. Před nákupem materiálu ověřte, zda zamýšlenou akci schválí místně příslušný stavební odbor, popřípadě památkáři, a zda jej doporučí statik – ten musí vypracovat statický posudek krovu. Také se pokuste podívat se po střechách v okolí – jestliže mezi červené tašky vesnice umístíte střechu s modrou krytinou, asi vás pak mnozí nebudou mít rádi.

Střechy a střešní krytiny – 2. díl
Střechy a střešní krytiny – 2. díl
Střechy a střešní krytiny – 2. díl
Střechy a střešní krytiny – 2. díl

Nejpoužívanější druhy střešních krytin

Nejpoužívanější druhy střešních krytin
Nejpoužívanější druhy střešních krytin
Nejpoužívanější druhy střešních krytin
Nejpoužívanější druhy střešních krytin

Střechy a střešní krytiny – 2. díl: pálená taška

Jde o tradiční, odolný a současným požadavkům vyhovující materiál (recyklovatelný, ekologicky vyráběný) s dlouhodobou časovou stálostí a životností. Pro dosažení základní cihlové barvy se nepoužívá žádné barvivo, dobarvováním však vzniká širší barevný sortiment. Tašky lze rovněž glazovat či pokrýt engobou; hladký povrch zaručuje vysokou životnost – tašky jsou méně nasákavé a nechytá se na ně mech. Pálená taška se vyznačuje vysokým tepelným odporem, dobrou akumulační schopností a příznivým součinitelem prostupu vodních par; mimoto dobře zvukově izoluje.Vedle nejčastěji používaných „bobrovek“ pokládaných na tzv. husté či řídké laťování (tj. šupinové či korunové krytí) se vyrábějí také vlnovky nebo esovky a mnoho dalších druhů (např. taška francouzská, románská, holland, portugal).Nejmenší možný sklon střechy pro použití pálené tašky je 22° až 30°. Hmotnost je asi 40–50 kg/1 m2, (zdvojené bobrovky asi 70 kg/1 m2), životnost těchto krytin se počítá na 80–100 let, cena: od 250 Kč/m2.

Střechy a střešní krytiny – 2. díl: pálená taška
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: pálená taška
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: pálená taška
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: pálená taška

Střechy a střešní krytiny – 2. díl: betonová taška

Betonové tašky mají podobnou hmotnost jako pálené; lze je použít prakticky pro všechny typy střech se sklonem minimálně 17°. Na rozdíl od jiných střešních krytin se pevnost betonových střešních tašek s časem zvyšuje a zajišťuje tak jejich dlouhou životnost. Betonové střešní tašky jsou vhodné pro extrémní vlivy životního prostředí – například pro střechy horských chat. Při zběžném pohledu na dům je betonová krytina v přírodní barvě jen těžko rozeznatelná od pálené, vyrábějí se ale i v dalších barvách, například i modrých, častá je višňová, hnědá a černá. Ostatní barvy vznikají pomocí akrylátových nástřiků.Vzhledem k tomu, že betonové tašky jsou ze všech krytin nejtěžší (45 kg/m2 až 77 kg/m2), vyžadují dostatečně dimenzovaný krov (až o 30 % větší spotřeba dřeva); rozhodně jimi nelze nahrazovat jiné krytiny! Hmotnost těchto tašek je vhodná jak pro střechy namáhané nápory větru (zatímco u plechových střech hrozí tzv. „podfouknutí“ a destrukce, betonové „se ani nehnou“), tak pro střechy, které mají akusticky izolovat. Vedle standardních betonových tašek o rozměrech 420×330 mm (hmotnost jedné tašky je cca 4,5 kg a na 1 m2 je třeba 10 kusů tašek) se vyrábějí i tašky velkoformátové s rozměry 480×365 mm (spotřeba průměrně 7,5 kusu/m2).Nejmenší možný sklon střechy pro použití betonové krytiny je 17°. Hmotnost je 45 kg/m2 až 70 kg/m2, nabízeny jsou se zárukou až 30 let, cena: od 190 Kč/m2.

Střechy a střešní krytiny – 2. díl: betonová taška
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: betonová taška
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: betonová taška
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: betonová taška

Střechy a střešní krytiny – 2. díl: vláknocementová krytina

Známý eternit, obsahující dnes zakázaný kancerogenní azbest, je nahrazen obdobně vyhlížejícími, zdravotně a ekologicky nezávadnými lisovanými deskami na bázi cementu a umělých vláken. Kromě šablon vyhlížejících shodně jako původní eternit se z tohoto materiálu vyrábí rovněž desky vlnitých i hladkých profilů o různých velikostech. Tvrdý, otěruvzdorný a trvanlivý povrch odolává povětrnostním vlivům a působení mechů i prostředí („kyselé deště“). Šablony i desky se dodávají v mnoha barvách (obvykle šedá, červená, hnědá, grafitová nebo černá). Používá se pro zastřešení obytných, občanských a průmyslových objektů, na obklady fasád a štítů a především staveb, kde nedovoluje konstrukce krovu vysokou zátěž krytiny. Nevýhodou těchto krytin je postupné křehnutí; poškozené prvky se obtížně vyměňují, protože střecha není pochozí.Tyto cementovláknité desky jsou velmi lehké (12 až 21 kg/m2); používají se od nejmenšího sklonu střechy 15° až 20°, přibíjejí se speciálními hřeby a protivichrovými sponami, a to buď na laťování, nebo na bednění. Jejich cena se pohybuje kolem 270–500 Kč/m2. Vlnovky s hmotností kolem 14 kg/m2 se montují na střechy s bezpečným sklonem od 15o pomocí ocelových vrutů na laťování. Pod vláknocementovou krytinou musí být odvětraný prostor. Při dodržení všech stanovených opatření je záruční doba 10–30 let. Cena šablon od 270 Kč, vlnovek od 180 Kč.

Střechy a střešní krytiny – 2. díl: vláknocementová krytina
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: vláknocementová krytina
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: vláknocementová krytina
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: vláknocementová krytina

Střechy a střešní krytiny – 2. díl: asfaltový šindel

Jde o asfaltové pásy s vnitřní nosnou vložkou (polyesterová textilie zesílená sklem, skelné vlákno, skelná rohož apod.) vykrajované do různých tvarů, které pak působí například jako napodobenina tašek. Je to cenově dostupná krytina vhodná pro pomocné stavby i pro rodinné domy. Její hlavní výhodou je nízká hmotnost a snadná montáž, nevýhodou je u některých typů nižší trvanlivost (zejména v místech s dlouhodobou sněhovou pokrývkou dochází po krátké době k tzv. plešatění střech – sjíždějící sníh odtrhává pískový posyp z pásů).Asfaltové šindele se přibíjejí do dřevěného bednění min. tloušťky 24 mm, slabší bednění musí být provedeno na drážku a pero.Krytina z asfaltových pásů je určena především pro stavby, kde konstrukce krovu nedovoluje vysokou zátěž krytiny, dále pro stavby, kde je nutno šetřit náklady. Pro atypické stavby a krovy je výhodou snadné přizpůsobení tvaru střechy nejrůznějším obloukům, vikýřům i mansardám. Nevýhodou těchto krytin je nízká požární odolnost.Velice rozdílná kvalita a trvanlivost těchto krytin je dána tím, že je nabízejí různí – i poněkud neseriózní – dovozci a výrobci. Životnost asfaltových šindelů závisí na umístění stavby, konkrétním typu krytiny, sklonu střechy, druhu modifikace, tloušťce materiálu a kvalitě položení.Kromě pásů napodobujících pravé šindele se vyrábí množství jiných tvarů (např. pravoúhlá šablona, bobrovka, hexagonál, diamant). Povrch bývá polepen pískem, keramickými zrny, drcenou hrubozrnnou břidlicí, plastem nebo je pokoven. Asfaltové šindele se prodávají v různém provedení, barvách a tvarech. Jsou určeny pro střechy s minimálním sklonem již od 7°, hmotnost krytiny (tloušťka 3 mm) nepřesahuje 10 kg/m2, cena je 200 až 300 Kč/m2.

Střechy a střešní krytiny – 2. díl: asfaltový šindel
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: asfaltový šindel
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: asfaltový šindel
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: asfaltový šindel
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: asfaltový šindel
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: asfaltový šindel
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: asfaltový šindel
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: asfaltový šindel

Střechy a střešní krytiny – 2. díl: vlnité bitumenové desky

Na našem trhu je prodáváno několik typů vlnitých bitumenových desek s různými rozměry i složením (vyrábí se z recyklovaného papíru, z buničiny a jiných organických vláken, které neobsahují azbest) sycených bitumenem (živice jejíž základní složkou je asfalt). Někteří výrobci používají jiná pojiva (SBS-modifikovaný bitumen).Obecně lze říci, že vlnité bitumenové desky jsou zatím nejlehčí (cca 4 kg/m2) ze střešních krytin a jsou vhodné i pro svépomocnou montáž. Zároveň jsou cenově nejdostupnější – cca 180 Kč/m2. Nevýhodou je nižší protipožární odolnost. Minimální bezpečný sklon střechy je možný od 5o, desky se montují bez tepelného či chemického spojování (lepení, svařování apod.), takže se mohou použít jen na šikmé střechy. Desky se montují s přesahem na dřevěnou konstrukci (dřevěný rošt vytvořený z latí 5×3,5 až 6×4 cm). K roštu se desky připevňují vruty popř. speciálními hřebíky a velkými podložkami.Pokud nejde o otevřené přístřešky, je nutno na podkladní konstrukci vždy položit difúzní fólii zamezující odkapávání kondenzátu páry a vzdušné vlhkosti do podstřeší.

Střechy a střešní krytiny – 2. díl: vlnité bitumenové desky
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: vlnité bitumenové desky
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: vlnité bitumenové desky
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: vlnité bitumenové desky

Při renovacích menších ploch je výhodou možnost položení na stávající střešní krytinu.

Střechy a střešní krytiny – 2. díl: vlnité bitumenové desky
Střechy a střešní krytiny – 2. díl: vlnité bitumenové desky

Další informace o lehkých střešních krytinách naleznete zde.

O dalších typech střešních krytin se dočtete v příštím díle.

Publikováno: 21. 6. 2018, Autor: Karel Štech (text), PePa (foto)