Instalujeme izolační desky pod podlahové rohože a kabely Ecofloor pod dlažbou

Prohřátí dlažby s topnou rohoží může při standardní skladbě (podkladní beton, tepelná izolace 6 cm, betonová deska 5 cm, topná rohož, lepící tmel, dlažba) trvat ca 45 - 60 min. U podlah bez tepelné izolace (koupelny v panelových domech) může tento ohřev trvat ještě déle. Co udělat pro to, aby se významně zkrátila doba ohřevu podlahy?

Instalujeme izolační desky pod podlahové rohože a kabely Ecofloor pod dlažbou

Pokud provozujete podlahové vytápění pouze jako komfortní vyhřívání podlahy v krátkých intervalech (např. cca 1 hod. ráno a večer), je dobré do podlahové konstrukce zařadit i izolační desky F-BOARD a významně tak zkrátit dobu ohřevu podlahy. Cena za materiál je rozumná, navíc budete šetřit účet za energii při každém zapnutí podlahového vytápění. Instalace je velmi jednoduchá a výsledek, tj. rychlé prohřátí podlahy, určitě ocení celá rodina.

Topná rohož Ecofloor na izolační desce F-board.
Topná rohož Ecofloor na izolační desce F-board.

Desky F-board jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrénu, povrchová úprava je po obou stranách provedena polymercementovou stěrkovou hmotou, vyztuženou sklovláknitou síťovinou. Desky se používají především jako podkladový materiál pod vytápěné podlahy systémem Ecofloor, kde zabraňují únikům tepla do spodních částí konstrukce. Desky není dále nutné dodatečně hydroizolovat. Dodávají se v tloušťkách 6 a 10 mm a rozměrech 1200 x 600 mm. Jedno balení obsahuje 6 desek a postačí na pokrytí 4,32 m2 plochy. Na e-shopu firmy Fenix Trading koupíte jedno balení desek o tloušťce 6 mm za 1987 Kč (vč. DPH).

Technické parametry desek:

  • objemová hmotnost 36 kg/m³
  • součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m.K
  • tepelný odpor 0,15 m².K/W
  • odolnost proti zatížení 30 t/m²
  • teplotní odolnost -50°...+75°C
  • třída hořlavosti 0; reakce na oheň "E" (EN 13164)
Skladba podlahy s topnou rohoží Ecofloor a izolační deskou F-board.
Skladba podlahy s topnou rohoží Ecofloor a izolační deskou F-board.

Před pokládkou je nutné zkontrolovat podkladní vrstvu, zda je vyzrálá, suchá, soudržná, zbavená prachu a mastnoty. Nepevné, nesoudržné a znečištěné místa musejí být odstraněny a vyspraveny. Před aplikací desek podklad opatřete vhodným penetračním nátěrem, dle povahy podkladu a lepicí hmoty.

Rozneste zubovou stěrkou lepící tmel na cementové bázi. Desky pokládejte dle obrázku 1, důkladně usaďte a vyrovnejte. Lepící hmotu nechte vytvrdnout dle návodu k použití. Při pokládce nesmí lepící hmota pronikat do spár mezi deskami. Dilatační spáry v podkladu musí být zachovány. Při lepení na dřevěné a objemově nestále podklady musí být lepící tmel dostatečně flexibilní. Pro tento účel doporučujeme použít desky F-board 10. U těchto podkladů je také vhodné desky kotvit nejméně 4 kotvami, osazenými min. 30 mm od hrany desky.

Instalace izolační desky F-board a rohože Ecofloor
Instalace izolační desky F-board a rohože Ecofloor

Spáry se upravují výstužnou perlinkovou páskou. Položte pásku, naneste vhodnou hydroizolační hmotu (tekutou lepenku) a přebytek roztáhněte hladítkem, popřípadě odstraňte. Přesah pásky musí byt min. 50 mm. Desky není dále nutné hydroizolovat. Lepící hmotu nechte vytvrdnout dle návodu k použití.

Instalace izolační desky F-board a rohože Ecofloor
Instalace izolační desky F-board a rohože Ecofloor

Položte rohož dle požadované vytápěné plochy. Na topnou rohož naneste vrstvu flexibilního tmelu a položte dlažbu. Při pokládce musí být dodrženy podmínky návodu k topným rohožím (kabelům). Dilatační spáry konečných povrchových úprav se nesmí krýt se spárami desek F-board. Podkladové dilatační spáry musí být zachovány.

Instalace izolační desky F-board a rohože Ecofloor
Instalace izolační desky F-board a rohože Ecofloor
Instalace izolační desky F-board a rohože Ecofloor
Instalace izolační desky F-board a rohože Ecofloor
Autor: Fenix group a.s. (text a foto)

Související k tématu