reklama

Zateplení šikmých střech – postup práce

Při zateplení šikmé střechy je potřeba dodržet několik základních postupových bodů.

Zateplení šikmých střech – postup práce

Budete potřebovat

 • tepelná izolace
 • pojistná hydroizolace difuzně otevřená
 • parotěsná zábrana
 • oboustranná lepicí páska
 • komprimační dotěsňovací páska
 • doplňkové materiály (hřebíky, vruty...)

 • nůž na izolaci
 • rovná laťka pro řezání izolace
 • metr
 • sponkovačka
 • nůžky
 • kladivo
 • kleště
Budete potřebovat
Budete potřebovat
Budete potřebovat
Budete potřebovat
Budete potřebovat
Budete potřebovat
Budete potřebovat
Budete potřebovat

Doporučené tlouštky izolace

Návrh tloušťky izolace řeší ČSN 73 0540 : 2002 (Tepelná ochrana budov), kde jsou uvedeny požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN. Tloušťku tepelné izolace ovlivňuje trámová konstrukce (velikost a vzdálenost trámů). Dřevo má 4× větší tepelnou vodivost než kamenná vlna a tvoří tzv. tepelné mosty. Pro střešní krokve o velikosti 120×160 mm a osové vzdálenosti á 900 mm je min. tloušťka izolace 220 mm pro střechu do 45° a nad 45° je min. tloušťka 180 mm. Izolaci klademe ve dvou vrstvách. Mezi krokve a pod krokve. V tomto případě je parozábrana mezi izolační vrstvou pod krokvemi. Při zateplování nad krokvemi systémem TOPROCK je min. tloušťka izolace 200 mm.

Způsoby zateplení

Zateplení mezi a pod krokvemiKonstrukce šikmých střech řeší ČSN 73 0519 : 1999 (Navrhování střech). Střechy se skládanými krytinami, plechem, asfaltovým šindelem a pásy řešíme vždy jako větrané střechy dvouplášťové nebo tříplášťové s větráním pod krytinou. Min. průběžná větrací mezera je dána sklonem a délkou střechy. Pohybuje se od 40–60 mm. Větrací mezera musí mít přívod u okapu (min. 200 cm2/bm) a odvod u hřebene (min. 100–150 cm2/bm).

Způsoby zateplení
Způsoby zateplení

Střecha tříplášťová s větráním nad a pod hydroizolační vrstvou volně napnutou

Způsoby zateplení
Způsoby zateplení

Střecha dvouplášťová s větráním nad hydroizolační vrstvou na tepelné izolaci

Způsoby zateplení
Způsoby zateplení

Střecha dvouplášťová s větráním pod hydroizolační vrstvou na bednění

Tepelně-izolační vrstvy v šikmé střeše je nutné chránit proti zatečení dešťovou vodou při poruše krytiny a kondenzační vlhkosti vznikající při pronikání teplého vzduchu z interiéru. Na straně interiéru vždy používáme parozábranu, která je celoplošně napnuta pod krokvemi a ve spojích a u stěn slepena páskou k tomu určenou. Na straně exteriéru je nad krokvemi položena hydroizolační fólie (obvykle difuzní), která umožňuje prostup kondenzační vlhkosti z tepelné izolace do větrací mezery a zabraňuje případnému zatečení do tepelné izolace při poruše střechy. Hydroizolační vrstva se volně pokládá s určeným přesahem nebo se ve spojích slepuje.

Zateplení nad krokvemi

Zateplení nad krokvemi
Zateplení nad krokvemi

Druhým způsobem zateplení, kdy dáváme vyniknout kráse dřeva, je zateplení nad krokvemi pomocí nadkrokevního držáku přídavných krokví

Zateplení nad krokvemi
Zateplení nad krokvemi

Postup

 • Zateplení šikmé střechy – postup
  Zateplení šikmé střechy – postup

  Na krokve nebo bednění se vodorovně s okapem pokládá hydroizolační fólie k tomu určená. Fólie je připevněna kontralatěmi položenými od okapu k hřebeni.

 • Zateplení šikmé střechy – postup
  Zateplení šikmé střechy – postup

  Přesah určuje výrobce fólií. Fólie jsou položeny přes sebe volně nebo se slepují.

 • Zateplení šikmé střechy – postup
  Zateplení šikmé střechy – postup

  Pohled z půdního prostoru na pojistnou hydroizolační fólii.

 • Zateplení šikmé střechy – postup
  Zateplení šikmé střechy – postup

  U provětrávané střechy je třeba mezi izolací a pojistnou hydroizolační fólií dodržet provětrávací mezeru.

 • Zateplení šikmé střechy – postup
  Zateplení šikmé střechy – postup

  Desky řežeme o 2 cm širší než je světlost mezi krokvemi z důvodu řádného dotěsnění kolem krokví. Bude mezi nimi dobře držet.

 • Zateplení šikmé střechy – postup
  Zateplení šikmé střechy – postup

  Desky je třeba stlačit do prostoru mezi krokvemi. Ty se poté díky vlastní pružnosti vrátí do původního stavu a dokonale vyplní prostor mezi krokvemi.

 • Zateplení šikmé střechy – postup
  Zateplení šikmé střechy – postup

  Izolace a krokve se překrývají parozábranou, která zabraňuje pronikání vzdušné vlhkosti z místnosti do izolace. Parozábrana se natahuje po jednotlivých pásech.

 • Zateplení šikmé střechy – postup
  Zateplení šikmé střechy – postup

  Spoje jednotlivých pásů parozábrany je třeba neprodyšně slepit – nejlépe oboustrannou butylkaučukovou páskou.

 • Zateplení šikmé střechy – postup
  Zateplení šikmé střechy – postup

  V místě napojení parozábrany na konstrukci krovu či na zdivo je třeba spoj dotěsnit lištou a utěsňovací páskou. Dále následuje montáž obkladového materiálu a provádění povrchových úprav.

 • Zateplení šikmé střechy – postup
  Zateplení šikmé střechy – postup

  Tepelnou izolaci vložíme mezi krokve. Na stranu interiéru položíme přes krokve parozábranu a přichytíme ji latěmi kolmo na krokve. Prostor mezi latěmi vyplníme tepelnou izolací.

 • Publikováno: 23. 6. 2018, Autor: Rockwool (text, foto a nákresy), PePa (foto)