reklama

Střechy a střešní krytiny – 3. díl

Ve dvou předchozích dílech byly popsány u nás nejčastěji používané střešní krytiny; v této části půjde o krytiny plechové. Jejich výhodou je nižší hmotnost než u střech z tašek či betonu a také poměrně snadná montáž. Lze je přizpůsobit libovolným tvarům střech, krytina je poměrně lehká (cca od 5 kg/m2). Dodávají se v mnoha provedeních i barvách, některé z nich jsou přijatelně levné.

Střechy a střešní krytiny – 3. díl

Střechy a střešní krytiny – 3. díl: plechové střešní krytiny

Většina z plechových krytin zároveň umožňuje použít je i pro mírnější sklony střech; některé z nich lze dokonce položit na starší eternitové šablony či jinou stávající krytinu bez jejich demontáže. Dodávají se buď jako taškové tabule (rozměrné pásy vylisované do tvaru skupiny tašek) nebo velkorozměrové rovné tabule, které se přibíjejí či jinak upevňují na souvislé bednění z prken, stavebních překližek nebo desek OSB.

Střechy a střešní krytiny – 3. díl: plechové střešní krytiny
Střechy a střešní krytiny – 3. díl: plechové střešní krytiny
Střechy a střešní krytiny – 3. díl: plechové střešní krytiny
Střechy a střešní krytiny – 3. díl: plechové střešní krytiny

Cenově nejdostupnější jsou krytiny plechové, pro něž se používá plech ocelový, který je proti korozi chráněn buď pozinkováním, vhodnými nátěry, pokrytím plastem, nebo kombinací uvedených povrchových úprav. Kromě plechů ocelových se také používá hliník (jak bez povrchové úpravy, tak pokrytý vrstvou polyesterového laku nebo eloxovaný.) Efektním, ale choulostivým (a poměrně drahým) materiálem je titanzinek, jinými náročnými materiály jsou nerez a měď.

Střechy a střešní krytiny – 3. díl: plechové střešní krytiny
Střechy a střešní krytiny – 3. díl: plechové střešní krytiny
Střechy a střešní krytiny – 3. díl: plechové střešní krytiny
Střechy a střešní krytiny – 3. díl: plechové střešní krytiny

Ocelový plech

Ocelový plech dodávaný v pozinkovaném provedení je nutno opakovaně natírat, protože jinak by začal korodovat. Protože barvy jsou poměrně drahé, jsou náklady za několik roků srovnatelné s mědí. Proto je výhodnější pořídit si takovou střešní krytinu, která je již z výroby pozinkovaná a následně opatřena několikavrstvým nátěrovým povlakem na bázi plastické hmoty. Vzhledem k tomu, že kovy mají obecně značnou tepelnou roztažnost, musí být ochranná vrstva dostatečně pružná. Současné materiály odolávají i namáhání v tlaku, ohýbání a deformacím, a přitom zůstávají pružné. Povrchová vrstva bývá navíc pokryta posypem kamennou drtí či pískem, na spodní straně jsou tyto pásy tašek zpravidla opatřeny odolným nátěrem.Ochranné laky na bázi odolných plastických hmot (plastisol, polyester) mají dlouhou životnost a přitom jejich cena není vysoká (kolem 180 Kč/m2), vysokou životností se vyznačuje rovněž ocelový plech oboustranně žárově pokovený slitinou zinku, hliníku a křemíku (Aluzink), jehož cena se pohybuje kolem 200 Kč/m2. Lícová strana krytiny bývá pokryta posypem kamennou drtí nebo keramickým granulátem; takto upravená krytina vyjde zhruba na cca 500 Kč/m2; samozřejmě bez montáže.Ocelové střešní šablony a tašky se zásadně nesmí řezat nástroji s brusnými rotačními kotouči (brusky flexo). Při tomto způsobu úprav vzniká vysoká teplota, která antikorozivní vlastnosti tašky výrazně zhorší. Pro upevňování krytiny na latě je vhodné používat hřebíkovač (obdoba sponkovačky), protože při práci s běžným kladivem hrozí poškození její povrchové úpravy.

Ocelový plech
Ocelový plech
Ocelový plech
Ocelový plech

Plechy s plastovým povrchem

Součástí střech jsou i četné klempířské prvky, některé střechy se přímo pokrývají rozměrnými plechovými deskami. Ty se vyrábějí z kvalitní oceli opatřené silnou povrchovou vrstvou plastu, které jim zaručují odolnost a dlouhou životnost i při hrubším zacházení při montáži.Ocelové plechy se dodávají v tabulích v tloušťkách 0,4 mm, 0,5 mm a 0,6 mm a rozměrech nejčastěji 1250×2000 mm, popřípadě ve svitcích v délce do 8 m.Podobnou povrchovou úpravu mají i hliníkové plechy; ty mívají nejčastěji tloušťku 0,6 nebo 0,8 mm. Hliníkový plech se dodává jednak jako „přírodní“ o tloušťce 0,6 až 0,8 mm (cena kolem 400 Kč/1 m2); tyto plechy však nejsou příliš vhodné do průmyslových aglomerací, protože se vinou „kyselých dešťů“ časem rozrušují. Odolnější jsou krytiny z lakovaného hliníku (polyesterový lak) s cenou kolem 500 Kč/1 m2 (např. Alumex), popř. z hliníkového plechu eloxovaného nebo opatřeného polyesterovým nátěrem (Alumex Rova Mega 40, pás „tašek“ 0,6×1180×8000 mm stojí 550 Kč vč. DPH). Hliníkové krytiny mají velmi nízkou hmotnost (2 až 3 kg/m2), a proto krovy mohou být ze slabších profilů, takže vyjdou levněji. Povrchově neupravené rovné desky hliníku vyjdou cca na cca 200 Kč/m2, v barevném lakovaném provedení zhruba na 230 Kč/m2.Vzhledem k elektrochemické korozi nesmí hliník přijít do kontaktu s jiným kovem, s výjimkou nerezu; desky se proto vzájemně spojují lepicími tmely na bázi silikonu nebo nerezovými hřebíky. Nevyžadují údržbu nátěry, mají však tendenci po čase tvrdnout a praskat. Největším nepřítelem hliníkových krytin nejsou povětrnostní podmínky, ale zloději.

Plechy s plastovým povrchem
Plechy s plastovým povrchem
Plechy s plastovým povrchem
Plechy s plastovým povrchem

Desky bez povrchové úpravy

I když některé firmy nabízejí měď, nerez a titanzink opatřené vrstvou plastu nanesenou na obou stranách, tyto materiály se nejčastěji instalují na střechy bez nátěrů.

MěďZejména měď je vysoce efektní – i dokud je nová a leskne se, i později, když se pokryje měděnkou. Barva patiny závisí na podmínkách, kterým je měď vystavena: ve městech a průmyslových aglomeracích bývá černá (zásadité sulfáty mědi), v nenarušeném prostředí během několika let nabíhá do zelena (alkalický karbonát mědi). Její životnost je obdivuhodná – jako krytina některých střech kostelů postavených před více než 200 lety slouží dosud a spíš jí hrozí krádež, než koroze. Její nákupní cena je však značně vysoká (při tloušťce 1 mm stojí asi 1500 Kč/m2), je velmi atraktivní pro zloděje, takže se s ní u běžných staveb příliš nesetkáváme.

Desky bez povrchové úpravy
Desky bez povrchové úpravy

NerezNerezová ocel je pojem zahrnující několik typů ocelí, jež obsahují min. 10,5 % chromu, často i menší množství molybdenu a niklu. V nabídce firmy Bogner je uvedena střešní krytina Uginox FTE, což je nerezový materiál oboustranně elektrolyticky pocínovaný.Tento materiál je podle vyjádření prodejců krytin a pokrývačů pravděpodobně velmi drahý; ve svém sortimentu je totiž neměl žádný z dotazovaných a nikdo neznal prodejní cenu.

TitanzinekTitanozinková slitina se k nám dováží pod obchodním názvem Rheinzink. Jde o čistý zinek (99,995 %) s příměsí mědi a titanu. Výsledný materiál nepotřebuje nátěry, údržbu ani čištění a při zpracování podle technologických podmínek nekoroduje. Dodává se jako „leskle válcovaný“ nebo „předzvětralý“ s modrošedou patinou, v pásech a v tabulích o tloušťce 0,6 až 1,5 mm nebo v různých tvarech (vlnovka, trapézový profil apod.). Používá se zejména pro pokrývání střech a opláštění fasád, práce s ním je ale náročná, protože je značně choulostivý: při ohýbání se láme, má nízkou „vrubovou pevnost“ (například linie ohybu se nesmí na plechu vyznačit pomocí ostrého předmětu, protože by se v tomto místě mohl zlomit), nesmí se zpracovávat při teplotách pod 10 °C, k podkladu se nesmí přibíjet ani přišroubovávat.Nevýhodou je rovněž jeho vysoká tepelná roztaživost, mimoto je chemicky málo odolný: tam, kde je v přímém styku s betonem, koroduje a rozpadá se.

Nevýhody těchto krytin

Tyto tři ušlechtilé střešní krytiny jsou velmi drahé, vyžadují souvislé bednění, jejich plech je nutno spojit s bleskosvodní soustavou (na budovy bez bleskosvodu by se vůbec neměly pokládat). Střechy obytných budov je nutno dostatečně akusticky izolovat, protože např. zvuk deště působí velmi rušivě. Jejich svépomocnou montáž, vyžadující jisté dovednosti a použití pojistné difuzní fólie, laikům nelze doporučit. Za střechy a střešní krytiny 3. díl to je vše.

Publikováno: 28. 6. 2018, Autor: Karel Štech (text), PePa (foto)