Stavět úsporně a nízkoenergeticky lze i veřejné stavby

Pýchou lázeňského města Poděbrady je nový lázeňský dům Hvězda. Požadavkem investora byla nízkoenergetická moderní multifunkční stavba. To bylo nutné zohlednit zejména při výběru stavebního materiálu. Jednu z důležitých rolí hrála zejména energetická náročnost provozu budovy v budoucnu. Volba projektanta proto padla na zdivo bez zateplení od společnosti Heluz. A to byla po všech stránkách trefa do černého.

Stavět úsporně a nízkoenergeticky lze i veřejné stavby

Chcete stavět úsporně? Projekt „na míru“ pro budoucí uživatele

Když se projektuje klasický dům, tak se postupuje podle standardních pravidel, která odpovídají požadavkům běžného bydlení. Nový lázeňský dům je však vyprojektován s ohledem na budoucí uživatele.

Lázeňský dům Hvězda bude sloužit zejména seniorům, ale i široké veřejnosti. Multifunkční lázeňský dům má ubytovací část, kde jsou ve třetím až pátém podlaží apartmány 2+kk, ve druhém nadzemním podlaží pak menší, typické hotelové pokojíky. Veřejnosti jsou nabízeny lázeňské procedury, balneo provozy, je zde umístěno rehabilitační centrum, společenské a restaurační provozy, nechybí tu ani rehabilitační bazén.

Dům je bezbariérový, jsou tam dva výtahy, chodby jsou dimenzovány tak, aby se tam pohodlně dostal vozíčkář. Významná je i akustika, tedy požadavek, aby se uživatelé jednotlivých apartmánů a hotelových pokojů navzájem nerušili, aby lidé, kteří tam bydlí, měli svůj klid a nerušili jeden druhého.

Chcete stavět úsporně? Projekt „na míru“ pro budoucí uživatele
Chcete stavět úsporně? Projekt „na míru“ pro budoucí uživatele

Lázeňský dům Hvězda z pohledu stavitele

Tato nová stavba je neobvyklá i tím, že je založena na železobetonových pilotech, které eliminují vysokou hladinu podzemní vody. Nosná konstrukce budovy je železobetonová, horní patra s pokoji a apartmány jsou rovněž zhotoveny ze železobetonového stěnového systému. Pro zajištění bezhlučného komfortu je stěnový systém ve vyšších patrech doplněn nosnými stěnami z cihelných bloků HELUZ AKU 25 MK.

Lázeňský dům Hvězda z pohledu stavitele
Lázeňský dům Hvězda z pohledu stavitele

Investor nového lázeňského domu požadoval, aby obvodový plášť budovy měl příznivé tepelně izolační vlastnosti a nebylo nutné obvodové zdivo dodatečně zateplovat. Projektant proto zvolil cihelné bloky HELUZ Family 2in1 38 cm. Tento jedinečný stavební materiál, vhodný pro jednovrstvé obvodové zdivo, dosahuje součinitel prostupu tepla zdiva hodnoty 0,17 W/m2.K a splňuje doporučenou hodnotu normy na tepelnou ochranu budov.

Lázeňský dům Hvězda z pohledu stavitele
Lázeňský dům Hvězda z pohledu stavitele

Obvodový plášť byl zděn na maltu pro celoplošnou tenkou spáru. Cihelné bloky HELUZ Family 2in1 38 cm mají dutiny vyplněny polystyrenovou výplní, a proto se malta nanáší na ložné spáry zubovým hladítkem. Není tedy nutné při zdění s tímto materiálem použít nanášecí válec, jako u cihel s nevyplněnými dutinami.

Lázeňský dům Hvězda z pohledu stavitele
Lázeňský dům Hvězda z pohledu stavitele

Složitý tvar obvodového pláště vyžadoval i značnou zručnost a řemeslnou zkušenost stavebníků, kteří si museli poradit se složitými detaily konstrukce. Cihelné bloky HELUZ Family 2in1 bylo nutné často dořezávat a spáry v místech dořezů cihel vyplnit tepelněizolační maltou HELUZ TREND pro eliminaci tepelných mostů.

Lázeňský dům Hvězda z pohledu stavitele
Lázeňský dům Hvězda z pohledu stavitele

Akustické cihly HELUZ pro klidné a ničím nerušené bydlení

Na příčky a nosné vnitřní stěny byl v tomto moderním lázeňském domě také použity materiály HELUZ. Projektant navrhl použít k vyzdění příček mezi jednotlivými lázeňskými apartmány a hotelovými pokoji cihly HELUZ AKU 20. Tyto cihelné bloky svými parametry splňují požadavky na potřebnou zvukovou neprůzvučnost, která nepřesahuje minimální hodnotu R´w ≥ 47 dB. Stavebníci zdili cihly na klasické maltové lože. Příčky mezi místnostmi uvnitř apartmánu pak byly vyzděny z příčkovek HELUZ 8.

Akustické cihly HELUZ pro klidné a ničím nerušené bydlení
Akustické cihly HELUZ pro klidné a ničím nerušené bydlení

Jak už bylo v úvodu řečeno, nosné zděné stěny ve vyšších podlažích byly zhotoveny z cihel HELUZ AKU 25 MK. To proto, že zdivo z tohoto materiálu vyniká vysokou únosností, neprůzvučností a vyšším tepelným odporem než železobetonové konstrukce. Ty jsou i realizačně méně výhodné než konstrukce z cihelných bloků HELUZ.

Akustické cihly HELUZ pro klidné a ničím nerušené bydlení
Akustické cihly HELUZ pro klidné a ničím nerušené bydlení

Nízkoenergetický a bez zateplení

Nový lázeňský apartmánový dům Hvězda odpovídá svými parametry nízkoenergetickému domu v energetické třídě A. Přispěla k tomu správná volba materiálů na obvodový plášť, kdy projektant zvolil cihelné bloky HELUZ Family 2in1 38 cm. Na stavbě lázeňského domu se znovu potvrdilo, že tento jedinečný stavební materiál je vhodný pro jednovrstvé obvodové zdivo. Nevyžaduje tedy dodatečný a časově náročný vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) a přitom splňuje požadované tepelně izolační vlastnosti na stavby nízkoenergetických domů.

Nízkoenergetický a bez zateplení
Nízkoenergetický a bez zateplení

Projekt naplnil představy investora

Podařilo se, aby se i dobře realizovala, tedy aby se architektova a projektantova představa proměnila ve skutečnost. Všem zúčastněným šlo o kvalitu díla, proto se některé věci neuspěchaly, nechal se jim potřebný čas už proto, že stavba je na podloží, které vyžaduje dodržovat přesné technologické postupy stavby.

Důležité je, že současní uživatelé apartmánů a hotelových pokojů v lázeňském domě Hvězda jsou s bydlením spokojeni, nestěžují si na to, že by je někdo nebo něco rušilo, mají díky projektu „na míru“ komfortní a klidné zázemí pro klidné stáří. Stavět úsporně se vždy vyplatí!

Autor: Heluz (text a foto)

Související k tématu