Jednoduché řešení pro bydlení bez zbytečného hluku, to je Heluz AKU

Se vzrůstajícími požadavky na komfort bydlení rostou i požadavky na vlastnosti stavebních konstrukcí a stavebních materiálů. Bez ohledu na typ domu investoři požadují kvalitu, výhodnou cenu a také vynikající tepelné, a v neposlední řadě i zvukově izolační, vlastnosti stavby. Nové řešení na poli zdících zvukově izolačních materiálů přináší Heluz v podobě inovovaných cihel Heluz AKU.

Jednoduché řešení pro bydlení bez zbytečného hluku, to je Heluz AKU

Slyšíte ticho? To je Heluz AKU

Z pohledu výrobce stavebních materiálů je nutné sledovat a reagovat na požadavky stavebníků, projektantů a v neposlední řadě i koncových zákazníků. I na první pohled obyčejná cihla, se musela pod tlakem požadavků na kvalitní a moderní bydlení změnit. To, jaké požadavky jsou kladeny na zdící materiály lze shrnout v několika bodech :

  • dosáhnout tenčí konstrukce
  • zlepšit zvukovou izolaci (vzduchovou neprůzvučnost, potlačit přenos konstrukčního hluku)
  • zlepšit tepelný odpor zdiva
  • zajistit snadnou stavbu stěny
  • snížit hmotnost (statické zatížení)
  • zajistit vysokou požární odolnost
  • zachovat bezpečnost a mechanickou odolnost konstrukce (= cihelná stěna)

Navzdory některým, až protichůdným požadavkům, se ve společnosti Heluz podařilo inovovat i natolik tradiční materiál, jakým cihla bezesporu je, natolik, že beze zbytku splňuje výše uvedené požadavky.

HELUZ AKU Z 17,5
HELUZ AKU Z 17,5
HELUZ AKU KOMPAKT 21
HELUZ AKU KOMPAKT 21

Výsledkem několikaleté práce je stavební materiál v podobě cihly Heluz AKU. Cihla se skládá ze dvou cihelných tvarovek spojených přes minerální vlnu bez mechanických spojů. Cihla má zbroušené ložné plochy v celé ploše, je tedy zbroušena i minerální vlna, aby bylo možné používat technologii zdění na schválený typ PU pěny. Cihly Heluz AKU tak zcela odpovídají požadavkům na moderní zdění a vysoký uživatelský komfort v podobě odhlučněného bydlení bez nutnosti použití dalších nástavbových izolačních materiálů.

Autor: Heluz (text a foto)

Související k tématu