Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

V případě, že jste se rozhodli dělit místnosti vašeho bytu a není z jakéhokoliv důvodu možné příčku vyzdít z cihel či pórobetonu, naskýtá se vám možnost montáže příček na ocelových profilech s jednovrstvým pláštěm ze sádrokartonu.

Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

K této práci budete potřebovat nejen zručnost, ale oceníte i kvalitní nářadí, které vám v OBI nabízíme v širokém zastoupení. Takto vystavěné příčky nemohou v žádném případě nahradit nosné zdivo a neměly by být přetěžovány zavěšenými předměty. Není však problémem zbudovat otvor pro dveře. Koupelnové příčky a příčky v jiných prostorách, kde hrozí zvýšená vlhkost, stavte pouze ze sádrokartonu, který je do těchto podmínek určen. Vystavěné stěny dekorujte nátěrovou hmotou ve vámi vybraném odstínu. Lepit na něj můžete i tapety. Dbejte však vždy na to, aby lepidlo na tapety či nátěrová hmota byly určeny na sádrokartonové povrchy.

Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

Váš nákupní seznam

UW kovové profilyCW kovové profilyvyztužovací U profil (v případě zabudování dveří)upevňovací třmínky (v případě zabudování dveří)zárubeň (v případě zabudování dveří)těsnicí páskašrouby do sádrokartonuzatloukací hmoždinkysádrokartonové desky tmelminerální vlnamalířská barva či tapety

Vaše potřebyvrtačka a vrtákynástavec na vyřezávání zásuvekakušroubovákšroubovákkladivopřímočará pilahoblíknůžnůžky na plech nebo oblouková pilka na železovodováha olovnice skládací metr pravítkovědrošpachtle

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Postup

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  K výstavbě základní konstrukce použijeme UW profily a CW profily.

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  Abychom zabránili šíření hluku a případným tepelným mostům, nalepíme po celé délce UW profilu těsnicí pásku (těsnicí páska musí směřovat ke stropu či k podlaze).

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  Na podlaze a stropu si pravítkem vyznačíme hranu příčky. UW profil přiložíme k rysce na podlaze a připevníme jej k podlaze univerzálními zatloukacími hmoždinkami (místa pro otvory jsou již v profilu vyražena).

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  Svislé profily (CW) nastříháme na délku světlé výšky místnosti. CW profil osazovaný na zeď (univerzálními hmoždinkami v odstupu 50 cm do otvorů 0 6 mm), polepíme po celé délce těsnicí pásku.

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  Následující CW profily zasadíme dole a poté nahoře do UW profilů a upevníme je svisle ke stěně v rozestupech 62,5 cm (u desek o šířce 125 cm) otevřenou stranou profilů ve směru montáže.

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  Sádrokartonóvé desky mohou být montovány vodorovně i svisle.

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  Pro zabudování dveří musíme z U profilu vyrobit přesný otvor, na který připevníme zárubně. U profil připevníme k CW profilům spojovacími třmínky.

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  K zabudování dveří musíme použít speciální zárubeň. Dbáme co nejpřesněji návodu k montáži.

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  Řezání sádrokartonových desek (min. tloušťka 12,5 mm): viz TIP!

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  Hoblíkem srazíme hrany každé desky („V“ hrana). Postupným sesazováním pak vznikají spáry, které později vyplníme tmelem.

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  Desku přisadíme ke stropu a přišroubujeme ke konstrukci. Šroubujeme od středu na CW profily s odstupem cca 25 cm. Od podlahy necháme 1 cm odstup. Desky přikládáme na doraz.

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  Do jednostranně opláštěné příčky instalujeme potřebné rozvody tak, že v CW profilech vytvoříme otvory (předražené otvory typu H). Na úchytky usadíme minerální vlnu: viz TIP!

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  Výřezy na zásuvky a vypínače vyřízneme děrovačem zásuvek; výřez na zásuvku můžeme příp. provést ještě před montáží desky. V dutých stěnách upevníme zásuvky roztahovacími svorkami.

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  Dále postupujeme: viz bod 12 ze stejného místa, ale s deskou o poloviční šířky (62,5 cm). Desky z obou stran se musí „křížit“. Na jednom profilu CW nesmí být sesazení desek z obou stran!

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  Všechny spáry, místa napojení a šrouby zatmelíme pomocí špachtle. Po vytvrdnutí zatmelené plochy přebrousíme do hladka.

 • Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu
  Rozdělení interiéru příčkou ze sádrokartonu

  Vyschlé povrchy stěn můžeme na závěr vymalovat, potapetovat či obložit obklady.

 • Tento článek je připravený ve spolupráci s hobbymarketem OBI.

  Autor: OBI (text, foto)

  Související k tématu