Jaký vchod vám přijde vhod? 3 tipy pro výběr vchodových dveří

Při výběru vchodových dveří bychom měli zvážit několik hledisek. Důležitý je především design, protože vstupní dveře do domu dotváří jeho celkový vzhled. Individuální pak mohou být nároky na tepelně- nebo zvukověizolační vlastnosti. Opomenout bychom však neměli ani bezpečnost.

Jaký vchod vám přijde vhod? 3 tipy pro výběr vchodových dveří

1. Bezpečnost

70 % vloupání není vedeno přes vchodové dveře, ale přes dveře balkonové či terasové, případně přes sklep. Bezpečnosti bychom tedy měli věnovat pozornost nejen u vchodových dveří, ale celkově u všech oken a dveří v domě.

1. Bezpečnost
1. Bezpečnost

Posuzováním bezpečnosti jednotlivých prvků otvorových výplní se zabývá hned několik norem. Jedna z nich (ČSN EN 1627) stanovuje třídy bezpečnosti podle odolnosti proti vloupání. Zásadní přitom je se dodavatele zeptat, zda deklarovanou třídu bezpečnosti splňuje celý výrobek (okno/dveře), a ne jen některý z prvků (profil, sklo, kování). Ideální je, pokud i pouhou výměnu oken či dveří konzultujeme s projektantem. Je-li v projektu jasně stanoveno, jakou bezpečnostní třídu mají otvorové výplně splňovat, je pak pro dodavatele mnohem snazší patřičný výrobek doporučit.

Za „bezpečnostní dveře“, tj. dveře se zvýšenou odolností proti vloupání min. v bezpečnostní třídě RC 2, a za zabezpečená okna, minimálně ve stejné třídě, můžete u českých pojišťoven získat výraznou slevu na ročním pojistném domácnosti. Okna a dveře s profily Inoutic tuto třídu bezpečnosti při dodržení certifikovaného postupu výroby splňují.

Za takto zabezpečené dveře a okna však musíme být připraveni si připlatit, často i několikanásobek ceny výrobků, které žádnou vyšší bezpečnostní třídu nesplňují.

2. Design

Vstupní dveře s PVC profily jsou běžně k dostání v klasické variantě, tj. s rovným křídlem. Existuje však i designově pokročilejší varianta dveří s tzv. překryvnou výplní, např. Inoutic Eforte. Ta odpovídá současnému trendu pohledově hladkých ploch bez odskoků. Jak název napovídá, výplň překrývá na vnější straně dveří profil. Venkovní strana dveří je díky tomu hladká a tloušťka výplně je širší. Pokud vybereme výplň s dobrými tepelněizolačními vlastnostmi, budou takové dveře mít i menší energetické ztráty.

2. Design
2. Design
2. Design
2. Design

Foto: JIS spol. s r. o.

Design u vchodových dveří je dán právě zvolenou výplní – může jí být sklo, sklolaminát, plast, hliník aj. Dodavatelé dveří se vždy snaží postihnout co nejširší výběr výplní a nabídka bývá hodně podobná. Vhodnou kombinaci výplní by měl doporučit prodejce podle požadavků zákazníka na vzhled a tepelněizolační vlastnosti.

3. Tepelná nebo zvuková izolace?

Norma nám říká, že minimální hodnota součinitele tepelné prostupnosti Ud by měla být 1,7 W/m2K, doporučená hodnota pro dveře oddělující vytápěný prostor od venkovního je 1,2 a dveře pasivních domů se musí vejít do hodnoty 0,9 W/m2K. Pokud plánujeme stavbu v pasivním standardu, musíme upřednostnit vynikající tepelněizolační vlastnosti. Ty jdou ale do určité míry proti zvukověizolačním schopnostem dveří (zatímco teplotu izolují vzduchové „kapsy“ mezi skly, hluk naopak izoluje silné sklo).

3. Tepelná nebo zvuková izolace?
3. Tepelná nebo zvuková izolace?

U vchodových dveří se však nepředpokládá, že by měly oddělovat hojně užívaný obytný prostor od venkovního – obvykle vedou do předsíně nebo na chodbu, takže standardní hlukový útlum by měl být ve většině případů plně dostačující. Výjimky samozřejmě mohou existovat, ale pokud budeme chtít od vchodových dveří nadstandardní neprůzvučnost, musíme se smířit s horšími tepelněizolačními vlastnostmi.

Autor: Inoutic (text), JIS (foto)

Související k tématu