Proměna Domu U Čápa ve Stonavě

Obce a malá města bojují s odlivem mladých lidí za prací a kulturním vyžitím. Stonava na Karvinsku se nepříznivému demografickému vývoji postavila cílevědomou výstavbou nových bytů a zlepšováním kulturního a společenského zázemí. Příkladem tohoto úsilí je radikální rekonstrukce budovy, v níž má svou provozovnu Česká pošta, která zchátralý objekt v centru obce proměnila v atraktivní polyfunkční prostory.

Proměna Domu U Čápa ve Stonavě

Mezi místními je objekt znám jako Dům U Čápa, neboť na jeho komíně hnízdí čápi. Rekonstrukce zahrnovala kompletní proměnu exteriéru i interiéru stavby. Kromě pošty v nové budově nalezl zázemí sportovní klub, prodejna květin s minikavárnou, večerka a dvě bytové jednotky.

Proměna Domu U Čápa ve Stonavě s LB Cemix
Proměna Domu U Čápa ve Stonavě s LB Cemix

Dům U Čápa je typickým reprezentantem architektury severomoravského mikroregionu. V oblasti se historicky koncentrovala výroba cihel, a tak jsou pro ni typické fasády s přiznaným lícovým zdivem. Budova byla postavena z iniciativy spotřebního družstva v první polovině 20. století a stejným architektonickým stylem se ve Stonavě honosí další dvě budovy v sousedství.

Proměna Domu U Čápa ve Stonavě s LB Cemix
Proměna Domu U Čápa ve Stonavě s LB Cemix

Autoři rekonstrukce vyřešili zdobnou fasádu důmyslným způsobem: „Chtěli jsme zachovat autentický ráz domu s režnými prvky, ale také splnit náročné požadavky na tepelněizolační komfort,“ vysvětluje Petr Čečotka ze stavební firmy VAPES CE, s.r.o., která získala zakázku kompletně na klíč. Ve snaze zachovat všechny původní fasádní prvky a za účelem sjednocení technického řešení fasády se firma rozhodla namísto fasádních pásků klinker vsadit na imitaci lícového zdiva pomocí speciálních kreativních omítek Cemix. Ty se na fasádu nanáší přes velké samolepící šablony. Stejná metoda byla ostatně aplikována na vedlejší bytový dům č. 410 (původně tzv. dělnický dům) a obec se pro zmiňované řešení doslova nadchla.

Proměna Domu U Čápa ve Stonavě s LB Cemix
Proměna Domu U Čápa ve Stonavě s LB Cemix

„Samozřejmě, je to trošku o trpělivosti a preciznosti řemeslníků, kteří musí při lepení šablon dávat pozor, aby bylo všechno přesné a rovné a šablona se někde neslepila,“ vysvětluje Petr Čečotka, který nechal svůj realizační tým nejprve odborně zaškolit přímo u výrobce Cemix. Realizační firma se spolu s investorem shodla na praktických přínosech zvoleného řešení: „Klasické obklady jsou od fasády odskočené a časem může docházet k zatékání, odlupování prvků a postupné degradaci materiálů. To u omítek nehrozí.“ Pro obec byly také rozhodující investiční úspory, které technické řešení přináší.

Proměna Domu U Čápa ve Stonavě s LB Cemix
Proměna Domu U Čápa ve Stonavě s LB Cemix

Výsledná fasáda zrekonstruovaného Domu U Čápa je kombinací jednobarevné omítky ve světle okrovém odstínu a zdobných prvků z červeného zdiva. Kreativní omítky podtrhují všechny zdobné fasádní profily a prvky jako římsy, konzole, nadokenní oblouky či podokenní dekorace. Výsledný efekt vytváří dokonalou iluzi zdiva z lícových cihel.

Proměna Domu U Čápa ve Stonavě s LB Cemix
Proměna Domu U Čápa ve Stonavě s LB Cemix

Opravený „Dům U Čápa“ dokládá, že Stonava se úspěšně snaží účelně vynakládat veřejné prostředky a zlepšovat občanskou vybavenost a infrastrukturu. Obec díky rekonstrukci získala další účelné, atraktivní prostory. Není divu, že Stonava získala v letošním roce 3. místo v soutěži o nejlepší obce v kraji.

Proměna Domu U Čápa ve Stonavě s LB Cemix
Proměna Domu U Čápa ve Stonavě s LB Cemix
Autor: LB Cemix (text a foto)

Související k tématu