reklama

Pozvánka na výstavu INFOTHERMA 2019

V tradičním termínu ve druhé polovině ledna ve dnech 21. až 24. 1. 2019 se na výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již 26.ročník mezinárodní výstavy Infotherma věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů.

Pozvánka na výstavu INFOTHERMA 2019

V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny české, evropské a světové značky s výrobky a produkty k tepelné pohodě našich domovů. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se každoročním setkáním návštěvníků, odborné veřejnosti a vystavovatelů.Zcela zaplněné výstaviště 345 domácími i zahraničními vystavovateli bude přehlídkou novinek, služeb a námětů, kam by se mělo ubírat moderní, ekonomicky dostupné a ekologické vytápění malých a středních objektů.

Úzké zaměření výstavy se u návštěvníků těší stále větší pozornosti zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část svých finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody. Průměrně se jedná o cca 21 procent výdajů z celkového rozpočtu domácností.Zajímavou novinkou 26. ročníku výstavy Infotherma 2019 je vstupní expozice „Dům plný energie“. Zakomponovány zde budou ukázky možných alternativ vytápění, prvků úsporného bydlení a zdrojů vytápění a výroby elektrické energie včetně jejího skladování apod.

Pozvánka na výstavu INFOTHERMA 2019
Pozvánka na výstavu INFOTHERMA 2019

Na výstavě představíme i tolik diskutovanou otázku zásob fosilních paliv ve světě a v České republice a využití zdrojů obnovitelné energie. Podklady připravil odborný portál TZB-info.Své místo na výstavě má i problematika decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie a spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií.

Součástí výstavy je internetová hlasovací soutěž „TOP VÝROBKY vystavovatelů Infothermy 2019“, kde jednotliví vystavovatelé prezentují svénejúspěšnější produkty. Exponáty budou navazovat na vstupní expozici moderního domu. Soutěž probíhala pod odbornou garancí internetového portálu TZB-info. Výsledky soutěže budou zveřejněny na slavnostním zahájení výstavy. Zde budou také zveřejněny výsledky soutěže „Realizace roku 2018 ve stínicí technice“, kterou zastřešuje Svaz podnikatelů ve stínicí technice a soutěže Nejlepší SMART produkt – technologie, inovace, projekt“, kterou organizuje informační a zpravodajský portál Skypaper.cz.

Srdečně zveme odbornou veřejnost na slavnostní zahájení výstavy, které se uskuteční 21. ledna 2019 od 10:00 hodin v konferenčním centru výstaviště Černá louka. Součástí zahájení bude i diskuze na témata novinky v dotačních titulech a směrnice o energetické náročnosti budov (2018/844/EU).

Pozvánka na výstavu INFOTHERMA 2019
Pozvánka na výstavu INFOTHERMA 2019

Po celé čtyři dny bude pro návštěvníky výstavy připraven odborný doprovodný program

Pondělí 21. ledna 2019

  • 13:00 – 16:00 Chytrý dům, můj hrad II. – novinky z oblasti úspor, bezpečí a pohodlí v inteligentních budovách a městech

Odborný garant: Zpravodajský a informační portál Skypaper.cz

Úterý 22. ledna 2019

  • 10:30 – 13:00 Slunce v domě

Odborný garant: TZB-info

  • 13:30 – 16:00 Setkání členů Cechu kamnářů ČR

Odborný garant: Cech kamnářů ČR

Středa 23. ledna 2019

  • 9:30 – 12:30 Možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK)

Odborný garant: Agentura pro podnikání a inovace

  • 13:00 – 16:00 Seminář Cechu topenářů a instalatérů ČRNovinky v oblasti tepelných čerpadel a jejich uplatnění při snižování energetické náročnosti staveb

Odborný garant: Cech topenářů a instalatérů ČR

Čtvrtek 24. ledna 2019

  • 10:00 – 16:00 Energetická soběstačnost pro domácnosti

Odborný garant: redakce portálu SolarniNovinky.cz

Po celé čtyři dny bude pro návštěvníky výstavy připraven odborný doprovodný program
Po celé čtyři dny bude pro návštěvníky výstavy připraven odborný doprovodný program

Další část odborného doprovodného programu bude ve vstupním pavilonu A1, témata najdete na stránkách www.infotherma.cz.

Výstava je připravována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Hospodářské komory ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a Hejtmana Moravskoslezského kraje.

Srdečně Vás na výstavu a odborný doprovodný program zve agentura Inforpres, pořadatel výstavy Infotherma www.infotherma.cz.

Publikováno: 13. 1. 2019, Autor: Infotherma (tisková zpráva), Profil autora: Redakce